A szentek és a becsületesség

alt

Kenty Szent Jánost egyszer útonállók tartóztatták fel. Elvették a táskájában talált pénzt, és kérdezték, hogy van-e nála még. Miután János nemmel felelt, továbbálltak. Ekkor jutott eszébe, hogy néhány pénzdarabot a köpenyébe varrt. Utánuk szaladt, elnézést kért a tévedésért, és átadta nekik az érméket. A rablók úgy elámultak a becsületességén, hogy az összes pénzt visszaadták.

Kenty Szent János tökéletes becsületessége meglephet, talán azért is, mert társadalmunkban viszonylagossá vált a becsületesség fogalma. Pedig a hetedik parancsolat nem úgy szól, hogy Ne lopj, hacsak nincs rá nagyon nagy szükséged. A nyolcadik parancsolat pedig nem úgy, hogy Hamis tanúságot ne tégy, hacsak nincs rá nyomós okod. E két parancsolat arra hív, hogy legyünk becsületesek, hiszen Isten gyermekeiként Atyánkhoz kell hasonlóvá válnunk, akiben nincs hamisság.

„Igazságban kell élnünk és szeretetben, hogy egyre inkább összeforrjunk a Fővel: Krisztussal… Hagyjátok el tehát a hazudozást, beszéljen mindenki őszintén embertársával, hiszen tagjai vagyunk egymásnak.” (Ef 4,15; 25)

Annyira őszintének kell lennünk, mint Szent János?

Kenty Szent János viselkedése túlment az erkölcsileg elvárhatón, mert bár igazat kell mondanunk, de vannak bizonyos határok. Például nem kell mindent elmondanunk, ha valaki jogtalanul vagy igazságtalanul kérdez.

Szent Athanáz efféle „elhallgató őszinteséget” gyakorolt, amikor egy folyón menekült üldözői elől, akik látásból nem ismerték. Amikor hátulról megközelítették a csónakját, és megkérdezték, látta-e Athanáz püspököt, őszintén felelte: „Épp az imént evezett itt a folyón felfelé.” Athanáz Krisztus Urunk tanácsát követte – „legyetek ravaszak, mint a kígyók, és ártatlanok, mint a galambok” –, és megmenekült.

A megtévesztés önző célt is szolgálhat. Delanoue Szent Johannát a megtérése előtt nem érdekelte a szegények nyomorúsága. Szándékosan csak vacsora előtt vásárolt be; így ha napközben koldus vetődött a kapujához, nyugodtan mondhatta, hogy nincs élelem a házban. Őszinteséggel leplezett fukarsága közismert volt, így a megtérése utáni nagylelkűsége az egész szomszédságot ámulatba ejtette.

A teljes cikk elolvasható itt.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.