Miért kell megszentelni az otthonodat Vízkereszt idején?

alt

Olyan karácsonyi hagyományt keresel a családod számára, amely régi szép családi szokáson alapul? Tervezz meg az Újévben egy házszentelést.

Az Újév kezdetével Marek Smolka atya, a Chicagói Szent Név Katedrális egyetemi lelkésze és liturgikus igazgatója így számolt be a National Catholic Registernek: „Az emberek felhívják a plébániát, és elhívnak egy papot, hogy megszentelje az otthonukat. Itt Chicagóban ez a szokás.”

Kelet-Európát tekintve, ahol a házszentelés bevett gyakorlat, így számolt be: „Lengyelországban kötelező, hogy egy pap megszentelje a házat. Közvetlenül Szent István napján (december 26.) kezdődik, és február 2-ig tart”, amikor az Egyház Jézus megjelenését ünnepli. Bár az Egyesült Államokban nem kötelező a házszentelés, a chicagói érsekség több lengyel templomában sűrűn zajlanak házszentelők ebben az időszakban.

Ez a szokás valójában sok helyen népszerű.

A hagyománynak erős liturgikus gyökerei vannak. „A legfőbb cél az, hogy Isten áldása legyen a házon” - magyarázta Smolka atya. „Amikor egy újévet kezdünk, fontos, hogy egy pap megszentelje  szentelt víz hintésével a házat – így Isten mindig jelen van -, és meghívja Istent a házba, hogy ezáltal kapcsolódjunk az Egyházhoz és a saját hitünkhöz.”

A házszentelés régóta összefügg Vízkereszt ünnepével. Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció által készített A népi jámborság és liturgia direktóriuma ezt tanítja az Úr megkeresztelkedésének ünnepéről:

„Az Úr megjelenésének ünnepével kapcsolatban sok hagyomány és népi ájtatossági forma alakult ki”, a Vízkereszti ajándékok adásától kezdve ,,a hosszú ideje tiszteletben tartott házszentelés hagyományáig,  melynek során a házak ajtófélfáira felrajzolják a megváltás keresztjét,  az adott évet és a Három Napkeleti Bölcs kezdőbetűit (C + M + B), amelyet úgy is lehet értelmezni, hogy Christus mansionem benedicat [Krisztus áldja meg ezt az otthont], és amelyet megszentelt krétával írnak fel.”

A Direktórium hozzáteszi, hogy néha ehhez a szokáshoz kapcsolódik a ,,gyermekek körmenete szüleik kíséretében”, így fejezve ki Krisztus áldását a Három Napkeleti Bölcs közbenjárása által.”

A családok elvégezhetik a ház megszentelését a pap jelenlétében vagy nélküle is.

Az idei évben a krétával írott ünnepi felirat így fog kinézni: 20 + C + M + B + 20.

Minden betű és év között kis keresztek vannak beszúrva.

A felírást követően az otthonban található minden szobát meghintenek szentelt vízzel.

A Hogyan változtasd a házadat otthonná: Családi Liturgia és Vallási gyakorlatok c. írásában Bernard Stokes ferences rendi atya azt ajánlja, hogy abban az esetben, ha nagy plébániáról van szó, és ha a pap nem tud eljutni a plébániához tartozó minden otthonba, akkor a lelkészek tegyék a szentelt krétát elérhetővé a családok számára, és az apa vagy a családfő végezze el a szentelést.

„A krétát hazaviszik, és azzal írják fel a ház ajtaja fölé az évet és a három napkeleti bölcs kezdőbetűjét - írja le Stokes atya könyvében -, hogy emlékeztesse a főbejáraton be- és kilépőket arra, hogy ha szükséges, készen kell állniuk arra, hogy mindent elhagyjanak, és kövessék Krisztust. Ez egy szép hitbeli cselekedet. ”

Stokes atya hozzátette: „A különféle helyiségek meghintésekor az atya ezt az imát olvassa fel: „Urunk, Mindenható Istenünk, áldd meg ezt a házat, hogy egészség, tisztaság, győzedelmes  erő, alázat, jóság és szelídség, Isten törvényei iránti engedelmesség és az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istennek való hálaadás lakozzék benne, és ez az áldás maradjon ezen a házon és minden benne lakón. A mi Urunk Jézus Krisztus által, Ámen.

Smolka atya hasonlóan vélekedik, és arról számolt be, hogy a székesegyház papjai megáldják a krétát Vízkereszt napján és elérhetővé teszik a plébániai hívek számára.

„Vízkeresztkor mindenki megszentelheti az otthonát szentelt vízzel és krétával. Ha a pap nem tud eljönni, a család maga is elvégezheti a szertartást.”

Az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája weboldalán megtalálható a Katolikus Házi Áldások és Imádságokban szereplő „Az otthon és a ház megszentelése Vízkeresztkor” c. imája, amelyet a család együtt elmondhat. (Az ima elérhető a https://bit.ly/35n1TNU weboldalon.)

Helen McLoughlin a Karácsonytól Gyertyaszentelőig egy katolikus otthonban c. gyűjteményében az alábbi imát mutatja be:

“Pap: Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a pap hatalmánál fogva megáldottad ezt a krétát, hogy segítséget nyújtson az ember számára. Add, hogy mi, akik hittel használjuk és ezzel s krétával írjuk fel szentjeid, Gáspár, Menyhért és Boldizsár nevét otthonaink bejárata fölé, az ő érdemük és közbenjárásuk által testi jólétnek örvendjünk és lelki védelemben részesedhessünk. Krisztus a mi Urunk által.

Hívek: Ámen.”

Áldott új évet kívánunk megszentelt otthonodban!

A cikk forrása angol nyelven

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.