A protestantizmus kudarca a képzelettel

Esztergom, bazilikaA középkori kereszténység nagy jelentőséget tulajdonított a képzeletnek, és alapvető eszköznek tartotta a tekintetben, hogy az európai népek közvetlen kapcsolatban maradjanak a hit valóságaival.

A gótikus katedrálisok jellegzetes építészete a tágasság és fény tudatát kívánta hangsúlyozni, elővételezve a mennyország keresztény reményét. A középkor nagy ferences teológusa, Szent Bonaventura (1221-1274) mutatott rá, hogy az ábrázolás alapvetően fontos szerepet játszik a keresztény jámborságban és szellemiségben. A szentképek az egyház kevésbé iskolázott tagjai számára is lehetővé tették hitük elsajátítását, mert fogódzópontokat nyújtottak a teológiai neveléshez. Ha a kor egyházi épületeire gondolunk, ez kétségtelenül bölcs meglátás volt: a nagy reneszánsz templomok oltárképei segítettek kiemelni a megfeszített Krisztus jelentőségét, és bevésni a jelenetet „a megkeresztelt képzeletbe". Bonaventura megjegyezte továbbá, hogy mivel az emberi „érzelmekre nagyobb hatással vannak a látottak, mint a hallottak", a képek sokkal jobban ösztönzik a hívek egyéni áhítatát.

A képek ilyetén használata a középkori katolicizmus számára teljesen természetesnek tűnt. Ha a Biblia mennyországról beszél, miért is ne próbálnánk meg vizuálisan ábrázolni a mennyországot, hogy a hívek jobban el tudják képzelni? Elvégre a Biblia is képeket - például az „új Jeruzsálem" képét – használja a mennyország ábrázolására; miért is ne szemlélhetné a hívő képzelet ezeket a képeket? Ha az evangéliumok kiemelik a keresztre feszítés vallási és teológiai jelentőségét, miért is ne lehetne ezt művészi formában oltárképeken ábrázolni vagy fafaragásokon megjeleníteni?

Noha a kor nagy teológusai - például Aquinói Szent Tamás és Szent Bonaventura – gondosan kitartottak amellett, hogy a keresztény imádás és elmélkedés tényleges tárgya nem maga a fizikai kép, hanem az a transzcendens valóság, melyre rámutat, nern kétséges, hogy a vallásos festmények, festett üvegablakok, szobrok és fafaragások igen jelentős szerepet játszottak a katolikus népi vallásosságban. Általánosan elfogadott nézet, hogy a kézzelfogható képek – oltárképek, feszületek, szentek szobrai és kódex-festmények – felbecsülhetetlen módon járultak hozzá ahhoz, hogy az isteni valóságok nyilvános jelenléte fennmaradjon a kor kultúrájában.

Az istentiszteletben az isteni valósággal való kapcsolatteremtésnek – a mennyország elővételezésének és az ott található dolgok elképzelésének – az eszközét látták. A görög és az orosz ortodox egyházban nem lehet kellően értékelni a liturgiának a keresztény életben játszott éltető szerepét. Különösen a görög ortodox hagyományban a hívő a nyilvános istentiszteleten megpróbál közel férkőzni magának a mennyországnak a küszöbéhez, kapuin át pedig bepillantást nyerni a mennyei liturgiába. Az ortodox liturgia ünnepli a mennyei liturgiába való bekapcsolódás elképzelését és annak a misztériumnak a félelmetes tudatát, melyet az emberi látás kötöttségein túlra tekintés idéz elő.

Az ortodox álláspont szerint amikor a földön az isteni liturgiát ünneplik, megszűnnek a menny és a föld közti határok, és akik a földön bemutatják hódolatukat, az angyalok által énekelt örök mennyei liturgiához csatlakoznak. A földi liturgia e pillanataiban a résztvevők misztikus módón eljuthatnak a mennyország küszöbére. A szent helyen, a szent dolgokban részesedve egyrészt mintegy tudatára ébrednek végességüknek és bűnös mivoltuknak, másrészt üdítő pillantást vethetnek Isten dicsőségére.

Részlet: McGrath, Alister: Az ateizmus alkonya - A hitetlenség térhódítása és hanyatlása a modern világban - című könyvéből. (Szent István Társulat, Budapest, 2008.)

Share

Programajánló

Anthony atya Magyarországon

május
kedd
30

Szeretettel és nagy örömmel küldöm Anthony Parankimalil Szent Vincés Rendi szerzetes at…
Ma

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

június
csütörtök
22
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
23 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

augusztus
csütörtök
24
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
86 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.