A férfinak fel kell építenie önmagát

altÚgy mondják, hogy a nő keresi, és jó esetben megtalálja, a férfinak fel kell építenie önmagát. A női kiteljesedésről nem tisztem véleményt mondani, de a mondás férfiakra vonatkozó részét támasztja alá ez az egész kötet.

Férfinak lenni senkit sem lehet megtanítani. Hiába magolná be és vizsgázna le belőle bárki, már a „lecke” felmondása után pár nappal sem tudnák a szükséges erkölcsi normákat, viselkedésmintákat, az erények háttértartalmát. Beszélni sem tudnának róla, nemhogy megélni.

Egy esélyünk van. Ha vonzóvá tesszük a férfilét szépségeit. Ha presztízst adunk a férfiasságnak, és ezzel motiváljuk a még motiválhatókat arra, hogy lépjenek a férfivá válás rögös útjára. Mert megéri! De Férfivá válni csakis akkor lehet, ha azt maga a férfi nagyon akarja. Csakis tudatos és kitartó értékképviselet mentén, úgy válik valaki férfivá, hogy élet formájává teszi az erények mentén való létezést. Mindennap.

És ennek gyümölcseként élvezheti mindazt, amit megsokszorozott teremtő munkája eredményez. Életét édesíti az így megszerzett önbecsülés és mások megbecsülése is. Jutalma az elégedettség, a siker érzete, harmónia, derű és esetleg valamiféle boldogság.

Napjainkra elvesztek a természetes kapaszkodók. Régebben a körülményeknek is volt megtartó ereje – ma nincs. Ma nekünk mesterségesen kell megteremteni és fenntartani azt a belső erőt, ami a férfiassághoz kell. Sokkal többet és tudatosabban kell tennünk. Sokkal komolyabb, önmagunk által meghatározott és vállalt szabályok között kell élnünk. Mint a sportolóknak. Őket sem az általános kultúra teszi naggyá. Hanem az alázat. Az edzés. A szándékos kitartás.

Jobban kellünk ma férfiként, mint valaha. A „vezetőktől” nem kapunk segítséget és nem is várhatunk már. A motivációt és a védekezés módszerét tanítani kell a fiatalságnak. Motiválni arra, hogy tartsa meg mindazt, ami örök érték, használja a kor vívmányait, de tudjon védekezni romboló hatásai ellen is. Hogy fenntarthatóan működtethető legyen az elméje, a másik nemhez való csatlakozási mechanizmusa. A jövő biztosítása.

A Férfiak Klubja férfimotivációs mozgalma is azért született, mert a nyugati folyamatokból jól látszik: néhány emberöltő (generáció), és visszafordíthatatlanná válik a pusztulás. Kelet-Európa még menthető. Menthető a férfi, a nő, a gyermek, a család, a társadalom. Bármilyenek is a külső körülmények. Csak kinek-kinek fel kell venni a saját szolgálatát. Még ma!

Remélem, hogy e könyv konkrét, célként kitűzhető útmutatást ad a férfivá váláshoz, az oda vezető úthoz, és további kapaszkodót nyújt a férfiként való tudatos élet fenntartásához.

Ha ráérzünk a férfi életút stációinak tatalmára, és élvezettel akarjuk minden életkorunk és életszakaszunk tapasztalatait megélni, akkor egy teljes út bejárásának jutalmaként miénk lehet a belső béke. Az a béke, amit nem a tökéletes, hanem csakis a lehető legjobb, az „elég jó életet” élve lelhetünk meg.

Ha a férfiak speciális motivációit megértve megleljük saját válaszainkat, akkor jó alapokat fektetünk le, gyökereink mélyre nyúlnak és elegendő erőnk lesz minden probléma megoldásához, minden siker élvezetéhez.

Ha a férfiakat kötelező kulturális elemek felismerése megvilágítja számunkra szerepünk fontosságát, azt, hogy férfiak nélkül minden elpusztul és hogy a világ szolgálatának érdekében tett önkorlátozásunk a jövő teremtés záloga, akkor boldogan vetjük alá magunkat ezeknek.

Ha lebontjuk azokat a sztereotípiákat, amelyek a férfiak XXI. századi kiteljesedésének útjába álltak, akkor alkotóerőnk megsokszorozódik, összefoghatunk nőtársainkkal és lépteink nyomán virágzás indul.

Ha férfiként és nőként egy kicsivel jobban értjük a férfiak működését, motivációit, férfi és nő együttműködésének motorját, és hajlandóak vagyunk elfogadni a másikat, akkor nagy lépést teszünk Férfi és Nő új szövetsége felé. Egy olyan szövetség felé, ami emberi természetünknél fogva mélyen bennünk van, csak újra meg kell lelnünk magunkban, és aminek újra éltető célt kell adni. Amit el kell dönteni és akarattal meg kell csinálni. Aminek a célja nem az áldozatiság, hanem az áldozat gyümölcseinek jövőteremtő és személyiségfejlesztő hatása. Az általunk kép viselt láncszem megerősítése a végtelenbe nyúló sorban. Az ember, az emberiség a nyugati kultúra jövőjének továbbvitele, a saját értelmes és sikeres életünk által. Melynek természetes hozadéka, „mellékterméke” a boldogság.

Bedő Imre társadalmi felelősséget érző közgazdász, férj, apa, férfi. Dolgozott a banki szférában, volt iparvállalati csúcsvezető, majd saját vállalkozásait igazgatta. Csíkszeredában született, ma családjával Budapest mellett él. Az erkölcsi alapok megszilárdítására, a család és a társadalom megerősítésére 2013-ban alapította meg a Férfiak Klubjapolitikamentes szervezetét és mozgalmát. Ezt tartja hivatásának.


Bedő Imre Férfienergia c. könyvét nem csak férfiaknak ajánljuk. A szerk.

Megrendelhető itt, egyben további részletek is olvashatók.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.