A La Salette-i Miasszonyunk üzenetéről

altAz alábbiakban egy újabb érdekes részletet közlünk a "Katolikus Egyház, merre tartasz?" című új magyar interjúkötetből, amelyet Fülep Dániel teológus és szövegfordítóként Sallai Gábor készítettek el a kazahsztáni Asztana segédpüspökével, Athanasius Schneiderrel. A szerk.

Fülep: A franciaországi La Salette-ben két pásztorgyermek, Maximin Giraud és Mélanie Calvat arról számolt be, hogy 1846. szeptember 19- én megjelent nekik a Szűzanya és üzenetet bízott rájuk.47 Az Istenanya elmondta, hogy „1864- ben Lucifert más démonok hatalmas seregével együtt szabadon fogják ereszteni a pokolból;48 lassanként  kiölik a hitet, még azokban is, akik Istennek szentelték magukat. Annyira megvakítják őket, hogy ha nem kapnak külön kegyelmet, akkor őket is a pokol ezen angyalainak lelke tölti el; számos vallási intézmény teljesen elveszíti a hitét, és sok lélek kárhozik el. … Az Egyház szörnyű válság elé néz. … Róma elveszti a hitet, és az Antikrisztus széke lesz.”49 És így tovább. Manapság ezek az üzenetek rendkívül időszerűek.

Előadásában idézte XIII. Leó pápa 1884-ben írt ördögűző imájának eredeti szövegét, és azt is megemlítette, hogy az „Ahová Szent Péter székét” kezdetű drámai mondatot XI. Pius később kivette belőle, hogy elkerülje a hit botrányát; ma azonban ez a rész igencsak prófétainak mondható. A La Salette-i és a fatimai hiteles Mária-jelenés gyakorlatilag előre jelezte Szent Péter székének mai válságát. Miért van az, hogy ezekre a jelekre – XIII. Leó kivételével – éppen a pápák nem tűnnek fogékonynak?

Schneider püspök úr: Azt hiszem, hogy La Salette üzenetének ez a része meghatározó jelentőségű napjainkban, tekintettel arra a zavaros helyzetre, amelyet a hit egyházon belüli megfogyatkozása okoz. XIII. Leó pápa írt egy ördögűző imádságot Szent Mihály arkangyalhoz. Az ima eredetileg hosszabb volt, mint az általunk is ismert változat. A hosszabb verzióban XIII. Leó pápa így fogalmaz: „Rómában, ebben a szent városban, ahol az Antikrisztus felállította trónját.”

Titokzatos kijelentés. Később ez a hosszabb változat a Rituale Romanum egyik kiadásában is megjelent – emlékeim szerint – a 19. század végén. Ugyanakkor a Rituale Romanum későbbi kiadása-iból, amelyek XI. Pius pápasága alatt láttak napvilágot, ez a kifejezés hiányzik. Az Antikrisztus római trónjára való utalás XIII. Leó pápa imádságában a La Salette-i titok egyik szófordulatára emlékeztet. Az sem egyértelmű, miként kell értelmezni a La Salette-i titok és XIII. Leó pápa imádságának ezt a kifejezését. Lehet, hogy XIII. Leó a szabadkőműves olasz kormányra gondolt, amely a pápasága ellenében alakult meg Rómában. Nem tudom. Mind a La Salette-i titokban, mind XIII. Leó imádságában az áll, hogy az Antikrisztus trónja Rómában lesz, nem pedig a Vatikánban. Azt hiszem azonban, hogy mindenképpen komolyan kell vennünk azt, mikor a La Salette-i Miasszonyunk és XIII. Leó pápa arról beszél, hogy a gonosz és az Antikrisztus jelen van Rómában. A gonosz jelenléte Rómában bizonyos fokig a Vatikánra is kiterjed, hiszen semmi garanciája annak, hogy a keresztényellenes erők ne szüremkednének be a Vatikánba is. Bizonyos szempontból kijelenthetjük, hogy ma a Vatikánban keresztényellenes erők is működnek. Bizonyos egyértelmű cselekedetek, valamint egyes vatikáni konferenciák egyértelműen erről tanúskodnak. Számos konferenciát rendeztek, ahol a vatikáni szervek olyan előadókat hívtak meg, akik nyíltan ateistának mondják magukat, és az abortuszt, valamint a homoszexuális ideológiát támogatják. Ezek már egyértelműen jelzik, hogy a keresztényellenes erők a Vatikánon belül is működnek.

---------------------

(47) 1851. szeptember 19-én IX. Pius pápa jóváhagyta a La Salette-i Miasszonyunk nyilvános tiszteletét, a jelenés üzeneteit pedig tit-koknak nevezte. 1852. augusztus 24-én IX. Pius pápa ismét utalt rá, hogy oltárt kell emelni La Salette tiszteletére. Ugyanez a pápai bulla a La Salette-i Miasszonyunk Társaság megalapítását is engedélyez-te, amelyre szeptember 7-én került sor. 1879. augusztus 21-én XIII. Leó pápa engedélyezte a Boldogságos Szűz képének megkoroná-zását a La Salette-i Miasszonyunk Bazilikában. A kép orosz stílusú tiarát kapott, nem pedig nap-típusút, amelyhez a Szent Szűz jelené-seinek hagyományos ábrázolásain szoktunk hozzá. A La Salette-i jelenések az egész emberiség Krisztushoz való megtérését sürgetik. Vianney Szent Jánosra, Bosco Szent Jánosra és az író Joris-Karl Huysmansra egyaránt hatott La Salette, amely az imádság, a meg-térés és az elköteleződés lelkiségét sugározza.

(48) 1864. szeptember 28-án Karl Marx és Friedrich Engels megalapítja Londonban a Nemzetközi Munkásszövetséget.

(49) http://www.thepopeinred.com/secret.htm

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.