A házas és a nem házas élet is áldott

Jerondasz, mit kell felelni az olyan fiataloknak akik azt kérdezik, hogy a szerzetesi élet felsőbbrendű-e a házas életnél?

– Először is meg kell értetni velük mi az ember rendeltetése, célja az életben és mi az élet értelme. Utána elmagyarázni, hogy az Egyházunk által meghatározott két út mindegyike áldott, mert mindkettő elvezetheti őket a Paradicsomba, ha Isten szerint élnek.

Tételezzük fel két ember elindul egy zarándoklatra. Az egyik buszon utazik, közúton a másik pedig egy ősvényen megy gyalog. Mindkettőjüknek azonban egy a célja. Az Isten ennek is örül, azt is csodálja. Rossz az, amikor az, aki az ösvényen megy, elítéli a közúton haladót vagy fordítva.

Jó, hogy ha a fiatalok kik a Szerzetességre gondolnak tudják, hogy a szerzetes küldetése nagyon nagy, Angyallá kell válnia. A másik életben, a Mennyben, úgy fogunk élni mint az Angyalok, ahogy Krisztus mondta a Szaddaceusoknak (Máté 22, 30).  Ezért néhány fiatal, ki nagyon jóra való szerzetessé válik, elkezdi az angyali életet már ebben az életben. De ne gondolja senki, hogy mindenki aki kolostorba megy üd-vözül, csak azáltal, hogy szerzetes lett.

Minden ember aszerint fog majd számot adni az Istennek, hogy megszentelte-e az utat amit választott. Jóravalóság mindenhol szükséges. Az Isten nem csinál hasznos és haszontalan embereket, hanem aki nem jóravaló haszontalanná válik bármilyen életet is követ. Míg a jóravaló halad, bárhová is kerül, mivel a Szent Kegyelem vele van. Vannak házasok kik nagyon erényesen élnek és megszen-telődnek. Egy családfő, ha szereti az Istent és elhívja őt a szent szerelem, nagy lelki előrehaladást érhet el. Közben elhalmozza gyermekeit erényekkel, jó családot hoz létre, amiért is dupla fizetséget kap majd az Istentől.

Ezért minden fiatalnak legyen célja, hogy jóravalólag küzdjön aggodalmak nélkül, úgy, hogy az életet amit választani fog megszentelje. Házasságot akar? Akkor házasodjon meg, de küzdjön, hogy jó családfő legyen és szentül éljen. A Szerzetességet akarja? Legyen szerzetes, de küzdjön, hogy jó szerzetes legyen. Mérje fel erejét, hogy lássa mire képes és aszerint haladjon a két út közül az egyiken. Ha például egy lány látja, hogy nincsen ereje apácának leni, akkor mondja alázattal az Istennek: „Istenem, erőtlen vagyok, nem tudok apácaként élni, küldj nekem egy embert, aki segít majd nekem, hogy jó családot alapítsak és lelkileg éljek”, és akkor az Isten nem fogja őt elhagyni. Ha megházasodik és jó családot alapít, az Evangélium szerint él, nem fog többet várni tőle az Isten.

Persze vannak fiatalok, akiktől az Isten keveset kér, de ők jóravalóságból nagyon küzdenek és többet ajánlanak föl Neki, a szerzetesi életet választva. Ők dupla koszorút fognak kapni. Ha tehát egy léleknek a házas életre van elhívása, de nagy jóravalóságból mindent fel akar áldozni és a szerzetesi életet követi, az nagyon meghatja az Istent. Csak figyeljen a indíttatására, legyen nagyon egyszerű, hogy ne a büszkeség mozgassa. Onnantól az Isten minden nehézséget elhárít.

Athoszi Jerondasz Paisziosz: Igék. Internetes elérhetőség itt.

 

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.