Tizenegy idézet "a II. Vatikáni Zsinat szellemével" szemben

alt

"Az emberek ... gyakran, mert a Gonosz rászedte őket, belevesztek okoskodásukba és Isten igazságát hazugsággal cserélték föl azáltal, hogy inkább szolgáltak a teremtménynek, mint a Teremtőnek ... Az Egyház az evangélium hirdetésével hitre és a hit megvallására szólítja föl hallgatóit, előkészíti őket a keresztségre, kiragadja a tévedés szolgaságából, beépíti őket Krisztus testébe, hogy a szeretet által felnőjenek Hozzá egészen a teljességig."

Úgy hangzik, mint ami a "babonás" középkori Egyháztól származik? Nos, ez az idézet valójában a II. Vatikáni Zsinat egyik dokumentumából való (Lumen gentium, 16-17).

És ha ez meglepő, az csak azért van, mert a II. Vatikáni Zsinatot kiforgatták a lázadó katolikusok, akik (állítólagosan "a II. Vatikáni Zsinat szellemét" követve), nem sokat törődnek a zsinat valódi tanításával.

Igen, a zsinat dokumentumainak általában véve más a stílusa és hangvétele, mint például a 16. századi ellenreformációt képviselő Trienti Zsinat kánonjainak. Azonban bárki, aki rászánja az idejét, hogy elolvassa a zsinati dokumentumokat, láthatja, hogy azok távol állnak attól a liberális katyvasztól, aminek alátámasztására őket gyakran használják.

Ha legközelebb egy lázadó katolikus a II. Vatikáni Zsinatra hivatkozik, tartsuk észben a következő 11 idézetet:

1) Az abortusz és a csecsemőgyilkosság "szégyenletes gaztett"

"Az életet ... a fogantatástól kezdve a legnagyobb gonddal oltalmazni kell: az abortusz és a csecsemőgyilkosság szégyenletes gaztett." (Gaudium et spes, 51)

2) Az Egyház hite "az egyetlen igaz vallás"

"az egyetlen igaz vallás a katolikus és apostoli Egyházban létezik, melyre az Úr Jézus rábízta a feladatot, hogy terjessze el az összes ember között" (Dignitatis humanae, 1)

3) Az Egyház szükséges az üdvösséghez, mert Krisztus az egyetlen út

"A Szentírás és a hagyomány alapján [a zsinat] azt tanítja, hogy [az] Egyház szükséges az üdvösséghez. Mert egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja, aki az Ő testében, ami az Egyház, jelenik meg számunkra; Ő maga pedig kifejezetten hangsúlyozva a hit és a keresztség szükséges voltát, egyúttal az Egyház szükségességét is megerősítette, melybe a keresztségen mint ajtón át lépnek be az emberek. Ezért nem üdvözülhetnek azok az emberek, akik tudják ugyan, hogy Isten Jézus Krisztus által az üdvösség szükséges intézményének alapította meg a katolikus Egyházat, mégsem akarnak belépni oda vagy megmaradni benne." (Lumen gentium, 14)

4) Nem ad mentséget a fogamzásgátlásra az őszinte szándék

"nagy tisztelet illeti a házasélet sajátos aktusait is, amennyiben azok az ember veleszületett méltóságának megfelelően folynak le. A házastársi szerelem és az élet felelős továbbadásának összehangolásában az erkölcsi megítélés nem csupán az őszinte szándéktól és az indítékok értékelésétől függ, hanem a személy és tettei természetéből vett olyan objektív kritériumok alapján kell történnie, melyek biztosítják az igazi szerelem összefüggésében a kölcsönös ajándékozás és az életfakasztás teljes értelmét. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha a házastársak őszinte lélekkel ápolják magukban a hitvesi tisztaság erényét. Az Egyház gyermekeinek ezekre az elvekre támaszkodva a születésszabályozás terén nem szabad olyan utakra lépniök, melyeket a Tanítóhivatal az isteni törvény magyarázatában elítél." (Gaudium et spes, 51)

5) A liturgia nyelve a latin

"A latin nyelv használatát, a részleges jog érvényben maradása mellett a latin szertartásokban meg kell tartani." (Sacrosanctum concilium, 36)

Az írás elolvasható itt.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.