A tökéletes Mária tisztelet 8.

altCsávossy Elemér SJ fordítása nyomán, stilisztikailag átnézte Begyik Tibor OCDS

8. Szűz Mária tisztelete szükséges az örök üdvösség elnyerésére

39. Abból a tényből, hogy Istennek szüksége van a Boldogságos Szűzre, mivel léte Istentől akart, ebből következően, az embereknek még inkább szükségük van Szűz Máriára örök céljuk eléréséhez. Ezért Szűz Mária tiszteletét nem szabad más szentek tiszteletével egy sorba állítanunk, mintha nem szükséges, hanem csupán tetszés szerinti dolog lenne.

40. A tudós és jámbor Suarez jezsuita, a magasan művelt és jámbor Justus Liposius löweni doktor és többen mások, a szentatyák, mint például Szent Ágoston, Konstantinápolyi Szent Germán, Damaszkuszi Szent János, Szent Anzelm, Szent Bernát, Szent Bernardin, Szent Tamás és Szent Bonaventúra tanítása megcáfolhatatlanul bizonyítja, hogy a Boldogságos Szűz tisztelete szükséges az üdvösségre és csalhatatlan* jele a kiválasztottságnak. Így elutasítása is hasonlóképp csalhatatlan jele az elvetettségnek, amint ezt Ökolampadius és több más eretnek esete is bizonyítja. (*Vagyis erkölcsileg biztos)

41. Az ó- és újszövetség történetei igazolják a mondottakat; a szentek tanítása és példája megerősíti, az értelem és tapasztalat tanítja és bizonyítja, sőt az igazság ereje magát az ördögöt és híveit is gyakran arra kényszerítette, hogy ezt a tant, akaratuk ellenére is elismerjék.

A szentatyák és egyháztanítók mondásaiból sokat összegyűjtöttem ennek a tannak bizonyítására, de rövidség kedvéért csak egyet akarok belőlük idézni: A te áhítatos tiszteleted, ó Szűz Mária, az üdvösség záloga, melyet Isten azoknak ad, akiket meg akar menteni.

42. Felhozhatnék itt több eseményt a történelemből, melyek ugyanezt bizonyítják, tbk:

a) Szent Ferenc krónikájából. Ez a szent egyik elragadtatásában létrát látott, mely az égig ért. Fent a létra végénél a Boldogságos Szűz állott és ebből látta Szent Ferenc, hogy Általa kell a Mennyországba emelkednünk.

b) Szent Domonkos krónikáiból. Carcassone közelében − ahol e szent a rózsafüzért hirdette −, egy szerencsétlen tévtanító lelkét tizenötezer démon tartotta fogva. Az Istenanya parancsára kénytelenek voltak saját megszégyenülésükre, a Mennyország Királynőjének dicsőségét megvallani, éspedig oly erővel és oly világosan, hogy ennek az egészen biztos ténynek a tanúsítását és dicséretet, melyet az ördög akarata ellenére a Boldogságos Szűz tiszteletéről mondott, nem olvashatjuk örömkönnyek nélkül, hacsak kissé is tiszteljük a Szűzanyát.

A 8. rész elolvasható itt.

7. rész

 

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.