Menedzsment - hittel

 menedzsment1. Take actions (Intézkedj)

 • Sir 3,17 - Fiam, alázattal vidd végbe tetteid, és jobban szeretnek majd, mintha adakoznál
 • Sir 32,19 - Meggondolatlanul ne tégy soha semmit, akkor nem kell soha megbánnod  
 • Jel 2,19 - Tudok tetteidről, szeretetedről, hitedről, szolgálataidról és állhatatosságodról, arról, hogy most több cselekedeted van, mint azelőtt.

 2. Always forward, never backward (Mindig előre, sosem hátra)

 • Lk 9,62 - Jézus így válaszolt: "Aki az eke szarvára teszi kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára.

 • Péld 4,25 - Egyenest előre nézzen a szemed, legyen egyenes a szemed pillantása

 • Ter 19,17 - Amikor kivezették őket, ezt mondták: "Menekülj, az életedről van szó. Ne tekints hátra, ne állj meg sehol a környéken, hanem menekülj a hegyekbe, nehogy elpusztulj."

 3.The only time you have NOW (Az egyetlen idő a MOST)

 •  Ezd 10,4 - Rajta hát! Mert neked kell vállalnod a feladatot, de támogatunk. Légy bátor és tedd meg!"

 •  ApCsel 22,16 - És most mit késlekedsz? Indulj, vedd fel a keresztséget, s nevét segítségül híva mosd le bűneidet

 •  Sir 38,9 - Fiam, ne késlekedj, hogyha megbetegszel, imádkozz az Úrhoz, és meggyógyít téged

 4. Fly with the eagles (Szárnyalj a sasokkal)

 •  Jer 48,40 - Mert ezt mondja az Úr: Nézzétek, úgy repül, mint a sas

 •  Iz 40,31 - De akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, de nem fáradnak ki, járnak-kelnek, de nem lankadnak el.

 •  Jel 19,17 - Láttam, hogy egy angyal áll a napban. Nagy szóval kiáltotta az égen repülő madaraknak: "Gyertek, gyűljetek össze az Isten nagy lakomájára

 5. Obstacles and difficulties come not to obstruct, but to instruct (Az akadályok és nehézségek nem akadályoznak, hanem tanítanak)

 •  ApCsel 28,31 - Hirdette az Isten országát, és bátran és akadálytalanul tanított Urunkról, Jézus Krisztusról

 •  2Kor 5,14 - Mert Krisztus szeretete ösztönöz minket

 •  2Pét 1,13 - Kötelességemnek tartom ugyanis, hogy amíg e sátorban élek, buzdítsalak és ösztönözzelek benneteket

 6. Be clear on your goals. Keep your mind open (Legyél tisztában a céljaiddal. Tartsd nyitottan az elmédet.)

 •  1Pét 1,9 - mert eléritek hitetek célját: lelketek üdvösségét

 •  Zsid 2,1 - Ezért, amit hallottunk, azt teljes odaadással meg kell tartanunk, hogy a célt el ne tévesszük

 •  1Tim 1,5 - A tanításnak a célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és őszinte hitből fakadó szeretet

 7. No one does it alone (Senki sem csinálja egyedül)

 •  2Mak 8,29 - Amikor ezt elvégezték, közösen imádkoztak, és arra kérték az irgalmas Urat, engesztelődjék ki teljesen szolgáival

 •  Ter 2,18 - Azután így szólt az Úristen: "Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő."

 •  ApCsel 2,1 - Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak

Share

Programajánló

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

június
csütörtök
22
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

augusztus
csütörtök
24
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.