Nagy Szent Baszileiosz

szt-bazileosz†379, emléknapja:  január 2.

– Ha ellenszegülsz a csá­szárnak, félned kell haragjától – mondta a követ. – Elkobozhatja vagyonodat. Száműzhet. Megkínoztathat. Ki is vé­geztethet.

– Mindez nem érint – felelte a püs­pök. – Va­gyon? Nincs sem­­mim. Szám­űzetés? A­kár­ho­va visznek, ott­hon leszek, mert Isten is ott lesz. Kínzás? Nem új ennek a rossz testnek. (Nagy­­beteg volt, súlyos görcsök­kel.) Kivégzés? Ö­röm­­mel megyek Istenhez. Más­sal nem tudsz fe­nye­­get­ni?

Share
Bővebben...

Isten szabadító ereje által

szvoradInterjú Duda Szvorád atyával

Hiteles, vidám, kiegyensúlyozott és béke árad belőle - így jellemezném a frigyesfalvai plébániai kormányzót - Duda Szvorád domonkos atyát, akivel nemrég beszélgettem. 1995-ben szentelték pappá. A domonkos rend szlovákiai tartományához tartozik, és már néhány éve itt szolgál Kárpátalján.

Share
Bővebben...

Modern szerzetesek Thaiföldön

Pajzán életszemlélet, a földi élvezetek habzsolása – így jellemezhető a megújuló buddhizmus Thaiföldön

buddhista-templomWelcome to the Hotel California – bömböli az örökzöld Eagles-slágert két ötszáz wattos hangszóró reggel kilenckor egy észak-thaiföldi falu, Nong Bua templomudvarán. A régi buddhista templom felújításának háromnapos ünnepe kezdődik. Bent a szentélyben szerzetesek mormognak a mikrofonokba. Áldást mondanak az új ruhába bújtatott templomra és a bőkezű adományozókra. Kint az udvaron, a csontereklyék csúcsos sztúpái között csillogó terepjárók parkolnak.

Share
Bővebben...

Gyerekszáj

Az orvosok azt mondják, hogy a halálos betegségek a legrosszabbak.

Amikor a kistesóm született, akkumulátorba kellett tenni.

A lepke egy olyan rovar, amely a helikopterek családjából származik.

A leghasznosabb állat a disznó. Mindene felhasználható: elejéből-hátuljából hús van, a bőréből cipő, a szőréből kefe, a nevével meg káromkodni lehet !

Share
Bővebben...

Szent Izidor, az internet védőszentje

alt

Izidor előbb egy kolostor apátja, majd 44 éves korában Sevilla érseke lett. Sokat és bölcsen írt. Szentenciás könyveiből idézünk, melyben az imádság és az olvasás fontosságáról szól.

„Az imádságban megtisztulunk, az olvasásban tanulunk; ha hozzájutunk, jó mindkettőt elvégezni; ha nincs időnk, akkor az imádságot helyezzük az olvasás elé. Aki mindig Isten jelenlétében akar járni, annak gyakran kell imádkoznia, és gyakran kell olvasnia. Amikor ugyanis imádkozunk, mi szólunk Istenhez; amikor pedig olvasunk, Isten szól hozzánk.

Share
Bővebben...

Vatikáni titkos akták: meglepő tények Pio atyáról

pioXVI. Benedek pápa 2006-ban engedélyezte a Szent Officium 1939 előtti iratainak, köztük a Pio atya ügyében folytatott vizsgálat anyagának tanulmányozását. A Szent Officium által elrendelt első vizsgálat 1921-es keltezésű iratanyaga Pio atya hat nyilatkozatát tartalmazza, amelyeket esküvel erősített meg a testület inkvizítora előtt. A dokumentumok alapján adta ki Francesco Castelli: Vizsgálat Pio atya ügyében: a vatikáni titkos akták című könyvét, amelyben néhány kevéssé ismert tényt tár fel.
Share
Bővebben...

Boldogmondások

gyokossy(Máté ev. 5. rész 1-12. versekhez)

Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek.
Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.
Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert örömes lesz az életük.
Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.

Share
Bővebben...

Lábnyomok

Álmomban Mesteremmel tengerparton jártam, s az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk:két pár lábnyom a parti homokon, ahogy Ő mindig ott járt énvelem. De ahogy az út végén visszanéztem, itt-amott csak egy pár láb nyoma látszott, éppen ahol az életem próbás, nehéz volt, sorsom mostoha.

Share
Bővebben...

Sza­bad­kő­mű­ves­ség nyilvánosan

alt

A Katolikus Egyház kategorikusan tiltja a szabadkőműves szervezetekkel való mindenfajta kapcsolatot. A szerk.

A sza­bad­kő­mű­ves­ség nap­ja­ink­ban nem kény­sze­rül ti­tok­tar­tás­ra, így az is nyil­vá­nos, hogy Nac­sády Pé­ter jo­gászt nem­ré­gi­ben ki­ne­vez­ték a Ma­gyar­or­szá­gi Nagy­oriens Sza­bad­kő­mű­ves Egye­sü­let sze­ge­di Uni­ver­sum pá­ho­lyá­nak fő­mes­te­ré­vé.

Hogy került kapcsolatba a szabadkőművesekkel?
– A kötény nélkülinek hívott embereket a szabadkőművesek maguk közé valónak tartják életük és gondolkodásuk alapján, bár ők nem tagok.
Share
Bővebben...

Adj időt

Adj időt a gondolatnak, erőd forrása ez.

Adj időt az imának, a legnagyobb erő a földön ez.

Adj időt a mosolynak, a lélek zenéje ez.

Adj időt a játéknak, az örök ifjúság titka ez.

Adj időt a szeretetnek, és légy szeretett, Isten adománya ez.

Adj időt az adakozásnak, az önzésre nem juthat idő.

Adj időt az olvasásnak, a bölcsesség kútja ez.

Adj időt a barátságnak, a boldogság útja ez.

Adj időt a munkának, a siker ára ez.

Adj időt a szeretetnek, a mennyek kulcsa ez.

/A kalkuttai gyermekotthon falán olvasható felirat/

Share

Programajánló

Anthony atya Magyarországon

május
kedd
30

Szeretettel és nagy örömmel küldöm Anthony Parankimalil Szent Vincés Rendi szerzetes at…
6 nappal ezelőtt

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

június
csütörtök
22
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
17 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

augusztus
csütörtök
24
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
80 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.