Konfucius, Buddha, Mohamed és Jézus Krisztus

vilagvallas

Egy kínai ember egyszer elmesélte élete tapasztalatait a maga képes nyelvén:
"Mély verembe estem, minden erőmmel igyekeztem kijutni, de nem sikerült. Arra jött Konfucius és így szólt: Fiam, ha hallgattál volna a tanításomra most nem lennél ebben a veremben. Ezt tudom!? - kiáltottam, de ez most nem segít rajtam. Segíts! Akkor követem tanításodat. Konfucius azonban mit sem törődve velem folytatta útját és otthagyott reménytelenül.

Share
Bővebben...

Megdöbbentő történet

kalitka

George Thomas plébános volt az amerikai New England megye egy kis városkájában. Húsvét reggelén, amikor zsúfolt templomában felment a szószékre prédikálni, egy régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt magával és letette a szószék párkányára. Persze mindenki meglepődve nézte és kíváncsian várta, mi fog itt történni.

Share
Bővebben...

A racionális vita tíz szabálya

vita

1. A szólás szabadsága
A felek nem akadályozhatják egymást álláspontjuk kifejtésében vagy egy adott állásponttal kapcsolatos kétségeik kifejtésében.

2. A bizonyítás terhe
Az álláspontot előterjesztő félnek meg kell védenie álláspontját, ha a másik fél úgy kívánja.

Share
Bővebben...

Egyházi dokumentumok az interneten

A Katolikus Egyház Katekizmusa (1997)

Magyarul (Letölthető)

Latinul

Angolul

Más nyelveken

A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma

Magyarul

Más nyelveken

Az Egyházi Törvénykönyv

Magyarul és latinul (1983, letölthető)

Más nyelveken

Share

Kommentár a magyar alkotmányt ért kritikához

alkotmanyA magyar törvényhozók álláspontja értelmes, következetes és mélyen a természeti törvényben gyökerezik. A magyarok értelmessége, bátorsága és józansága szolgáljon számunkra követendő példaként.

Share
Bővebben...

Boldog II. János Pál erőteljes közbenjáró

amorthGabriele Amorth, a Római Egyházmegye 86 éves exorcistája szerint egyre több fiatal kerül sátáni befolyás alá; ugyanakkor különösen hatékonynak találja Boldog II. János Pál közbenjárását a lelkekért való küzdelemben.

Amorth atya, aki az elmúlt huszonhat év során több mint hetvenezer exorcizmust végzett, elmondja: a világnak tudnia kell, hogy a Sátán létezik, és mindig a leggyengébb ponton támad. Ismerteti a sátáni befolyás fajtáit, és gyakorlati tanácsot ad a Gonosz elleni küzdelemhez.

Share
Bővebben...

Felkészülés a szentgyónásra

gyonasA bűnbocsánat szentsége

Gyónni, vagyis a bűnbocsánat szentségéhez járulni, akkor kell, ha súlyos (halálos) bűnünk van. Az Anyaszentegyház 4. parancsolata szerint minden katolikus hívőnek legalább egyszer egy évben feltétlenül szükséges gyónni, de ajánlatos többször is, főleg a nagy ünnepek (karácsony, húsvét, pünkösd) előtt.

Share
Bővebben...

A pragmatikus karizmatikusok – Néhány szó az Alpháról

Egészen különleges élményben lehetett részem az elmúlt héten: egyházunk megbízásából részt vehettem a nemzetközi Alpha Kurzus szokásos évi rendezvényén Londonban, a Holy Trinity Brompton anglikán templomban.

Az Alpha Kurzusról először 1993-ban hallottam először, Amerikában, ahol az Allen Parki (Michigan) magyar református hátterű, de már angolul beszélő gyülekezetben kollégám kezdett el „kísérletezni” vele. Aztán sokáig semmi hír, míg az utóbbi időben itt, Dunántúlon hallottam újra arról, hogy néhány szolgatársunk Alpha Kurzust kezdeményezett. Mi, a Kerület vezetése, látva, hogy egyre többen érdeklődnek a missziói módszer iránt, fel is vettük a kapcsolatot a hazai Alpha Kurzus képviselőjével, Rátkay Jánossal. Úgy hogy „kapóra jött” a megbízás. Hálás vagyok érte, hogy egyházunk hivatalos delegáltjaként részt vehettem a londoni eseményen.

Share
Bővebben...

Gondolatok a szexualitásról

alt

(a Zászlónk című újságból)

"Szép Szabadságotokat önkéntes fegyelemmel őrizzétek!"

Dante nagyon találóan így írja az emberről:
" összes tudománya, hogy (mint alkotta vidám Alkotója) ami gyönyörre gyújtja, azt kívánja. Kacsint előbb némely kisebbke jóra s megcsalják, és utánuk futna végül, ha bölcs vezér vagy bölcs fék meg nem ója. Ezért kell mindig törvényt tenni fékül"
(Purgatórium 16, 88-94.9)

Share
Bővebben...

A sátán konferenciája

alt

A sátán konferenciát tartott. Összehívta a démonokat a világ minden tájáról. A megnyitó beszédében ezt mondta:

"Nem tarthatjuk vissza a keresztényeket attól, hogy eljárjanak istentiszteletre. Nem tarthatjuk vissza őket attól, hogy olvassák a Bibliájukat és hogy tudják az  igazságot. Még csak attól sem tarthatjuk vissza őket, hogy egy bensőséges kapcsolatot alakítsanak ki a megváltójukkal. Ha egyszer megszerezték ezt a kapcsolatot Jézussal, megtört a hatalmunk felettük.

Share
Bővebben...

Programajánló

Anthony atya Magyarországon

május
kedd
30

Szeretettel és nagy örömmel küldöm Anthony Parankimalil Szent Vincés Rendi szerzetes at…
6 nappal ezelőtt

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

június
csütörtök
22
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
17 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

augusztus
csütörtök
24
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
80 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.