Gyerekszáj a szeretetről

alt

A  Gyulai Hírlap szerkesztője még 2010-ben gyűjtött össze néhány egészen zseniális idézetet gyerekektől, akiknek azt a nehéz kérdést tették fel, hogy “Mi a szeretet?”! 

“A szeretet az, ami karácsonykor a szobában van. Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándékok kicsomagolását, akkor lehet meghallani.”
Robi – 7 éves

Share
Bővebben...

A helyettesítő pap azt mondja, hogy nem áldoztat nyelvre a megfázás és az influenza miatt

alt

Egy olvasótól:

"A mai misén egy helyettesítő nyugdíjas pap leült az áldoztatás után, és megdorgálta azokat, akik a Szentostyát a nyelvre fogadták. Azt mondta, hogy ezt abba kell hagynunk, mert egészségtelen, különösen az influenza-időszakban. Ezt követően nagyon elvetettnek éreztem magam, és azon gondolkodtam, miért érzi úgy, hogy ezt meg kellett tennie… egy olyan plébánián, ahol csak helyettesít, mert elment az egyik papunk. Mi a véleménye a nyelvre áldozás egészségügyi problémáiról? Ő a lelki atyám különben, de nem tudom, hogy mi az én felelősségem, hogy engedelmeskedjek neki."

Share
Bővebben...

Példa arról, hogy a vallástalan ember mennyire félhet a haláltól

altROBESPIERRE HALÁLA

✠ A francia forradalom idején Robespierre volt a legkegyetlenebb ember. Ügyvéd fia volt s teljesen vallástalan. Sikerült neki a kormány élére állani. Rémuralma alatt egymilliónál több ember végezte nyaktilón, többek között XVI. Lajos francia király és vagy kétezer pap. Mindenki félt, remegett tőle, míg végtére ellenségei elhatározták kivégzését, ami 1794 július 28-án meg is történt. Kivégeztetése előtt agyon akarta magát lőni, de csak arccsontjait roncsolta szét, úgy hogy bekötözve vitték nyaktilóra. Útközben folyton kegyelemért esengett, de ebben nem részesült. A nyaktiló láttára remegett, mint a nyárfalevél. Bírái közül egyik ki is gúnyolta őt gyávaságáért s vállára verve így szólt: „Ugyebár Robespierre, mégis van Isten?” S utána nyomban kivégezték. ✠

Share
Bővebben...

Miért fontos az oktatás az egyház mai küldetésében?

alt

"Adj nekem négy évet a gyermekek tanításához, és amit vetek, soha sem lehet  gyökerestül kitépni. Adj nekem csak egy generációnyi ifjúságot, és átalakítom az egész világot." (Lenin)

Share

A végső katolikus válasz

alt

Részleges búcsút intünk.

Imádságos mérlegelés és közös eszmecserék után, a legörömtelibb okból tesszük: az elmúlt hónapokban a szerkesztőségünk több tagja is elérte családjában azt a gyermekszámot, amelybe felelős szülőséggel, teljesidős civil munka mellett, a szerkesztői szolgálat már nem fér bele.

Ebből az okból búcsúzott februárban Szerdahelyi Miklós, aki 2013-ban a Katolikus Válasz blog elindítója, és hat éven át felelős szerkesztője volt. Az eredetileg csak általa szerkesztett blog 2017. februárjában vált közösségi platformmá, kiegészülve számos új munkatárssal és funkcióval.

Share
Bővebben...

A vallásüldözés öt szakasza (2012)

alt

A Egyházat, a társadalmi élet elismert intézményét nem lehet egyik napról a másikra lejáratni és meggyűlöltetni. Érdemes tudatosítanunk e folyamat jellemző fázisait.

Share
Bővebben...

A törvény az igazi VIP belépő

alt

Leleplező cikk jelent meg a LifeSiteNews portálon ’George Soros észrevétlen terve, hogy bűncselekményt robbantson ki amerikai városokban’ címmel. A cikk az amerikai törvényhozásba történő közvetlen beavatkozásról szól. Számunkra a cikk elején található filmbeli idézet tartalmaz fontos részletet a jog mindent átszövő és befolyásoló szerepéről. A szerk.

Share
Bővebben...

Isten méhe

alt

Az életed egyetlen
lehetőségi feltétele
Édesanyád áldott méhe,
és a placenta mely táplál
és oxigénnel bőven ellát,
boldog vagy odabent,
ám elérkezik a biztos nap
amikor mindent odahagysz,
és először sírsz majd fel
egy ismeretlen új világban,
köldökzsinór a keresztséged
mely Isten méhével köt össze,
hisz a mennyből jött a lelked
erre a sanyarú, de áldott földre,

Share
Bővebben...

Vianney Szent János gondolatai a szenvedésről

alt

Ha betegségünkben a gyógyulás Isten dicsőségét és lelkünk javát szolgálja, akkor az Úr – aki földi életében oly sokakat meggyógyított – bizonyosan meggyógyít. Ha viszont a betegség válik inkább javunkra, akkor erőt ad a szenvedéshez.
(Szentbeszéd a reményről)

Share
Bővebben...

Altató

alt

Én mindazt hiszem szépen
mi meg van írva az IGÉBEN,
így pihen az életem rendben
és este elnyugszom csendben,
Atyám a TE szent kezedben,
Máriát is mindig megkérem,
hogy áldjon meg és altasson el
Szent Józsefet is mindig kérem
ő is áldjon meg és ringasson el,
lecsukom hát a szemeimet és
lelkemben ringatózva ismétlem,
Jézus szeretlek, Jézus szeretlek
és hiszem ami írva van,
„Pihentében is megáldja az ÚR,
azt akit szeret, azt aki szeret!”
(Zsolt 126,2)

 

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.