Egyházi dokumentumok az interneten

A Katolikus Egyház Katekizmusa (1997)

Magyarul (Letölthető)

Latinul

Angolul

Más nyelveken

A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma

Magyarul

Más nyelveken

Az Egyházi Törvénykönyv

Magyarul és latinul (1983, letölthető)

Más nyelveken

Share

Szent Izidor, az internet védőszentje

alt

Izidor előbb egy kolostor apátja, majd 44 éves korában Sevilla érseke lett. Sokat és bölcsen írt. Szentenciás könyveiből idézünk, melyben az imádság és az olvasás fontosságáról szól.

„Az imádságban megtisztulunk, az olvasásban tanulunk; ha hozzájutunk, jó mindkettőt elvégezni; ha nincs időnk, akkor az imádságot helyezzük az olvasás elé. Aki mindig Isten jelenlétében akar járni, annak gyakran kell imádkoznia, és gyakran kell olvasnia. Amikor ugyanis imádkozunk, mi szólunk Istenhez; amikor pedig olvasunk, Isten szól hozzánk.

Share
Bővebben...

Boldog II. János Pál erőteljes közbenjáró

amorthGabriele Amorth, a Római Egyházmegye 86 éves exorcistája szerint egyre több fiatal kerül sátáni befolyás alá; ugyanakkor különösen hatékonynak találja Boldog II. János Pál közbenjárását a lelkekért való küzdelemben.

Amorth atya, aki az elmúlt huszonhat év során több mint hetvenezer exorcizmust végzett, elmondja: a világnak tudnia kell, hogy a Sátán létezik, és mindig a leggyengébb ponton támad. Ismerteti a sátáni befolyás fajtáit, és gyakorlati tanácsot ad a Gonosz elleni küzdelemhez.

Share
Bővebben...

Boldogmondások

gyokossy(Máté ev. 5. rész 1-12. versekhez)

Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek.
Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.
Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert örömes lesz az életük.
Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.

Share
Bővebben...

A sátán konferenciája

alt

A sátán konferenciát tartott. Összehívta a démonokat a világ minden tájáról. A megnyitó beszédében ezt mondta:

"Nem tarthatjuk vissza a keresztényeket attól, hogy eljárjanak istentiszteletre. Nem tarthatjuk vissza őket attól, hogy olvassák a Bibliájukat és hogy tudják az  igazságot. Még csak attól sem tarthatjuk vissza őket, hogy egy bensőséges kapcsolatot alakítsanak ki a megváltójukkal. Ha egyszer megszerezték ezt a kapcsolatot Jézussal, megtört a hatalmunk felettük.

Share
Bővebben...

Sza­bad­kő­mű­ves­ség nyilvánosan

alt

A Katolikus Egyház kategorikusan tiltja a szabadkőműves szervezetekkel való mindenfajta kapcsolatot. A szerk.

A sza­bad­kő­mű­ves­ség nap­ja­ink­ban nem kény­sze­rül ti­tok­tar­tás­ra, így az is nyil­vá­nos, hogy Nac­sády Pé­ter jo­gászt nem­ré­gi­ben ki­ne­vez­ték a Ma­gyar­or­szá­gi Nagy­oriens Sza­bad­kő­mű­ves Egye­sü­let sze­ge­di Uni­ver­sum pá­ho­lyá­nak fő­mes­te­ré­vé.

Hogy került kapcsolatba a szabadkőművesekkel?
– A kötény nélkülinek hívott embereket a szabadkőművesek maguk közé valónak tartják életük és gondolkodásuk alapján, bár ők nem tagok.
Share
Bővebben...

Nagy Szent Baszileiosz

szt-bazileosz†379, emléknapja:  január 2.

– Ha ellenszegülsz a csá­szárnak, félned kell haragjától – mondta a követ. – Elkobozhatja vagyonodat. Száműzhet. Megkínoztathat. Ki is vé­geztethet.

– Mindez nem érint – felelte a püs­pök. – Va­gyon? Nincs sem­­mim. Szám­űzetés? A­kár­ho­va visznek, ott­hon leszek, mert Isten is ott lesz. Kínzás? Nem új ennek a rossz testnek. (Nagy­­beteg volt, súlyos görcsök­kel.) Kivégzés? Ö­röm­­mel megyek Istenhez. Más­sal nem tudsz fe­nye­­get­ni?

Share
Bővebben...

Isten szabadító ereje által

szvoradInterjú Duda Szvorád atyával

Hiteles, vidám, kiegyensúlyozott és béke árad belőle - így jellemezném a frigyesfalvai plébániai kormányzót - Duda Szvorád domonkos atyát, akivel nemrég beszélgettem. 1995-ben szentelték pappá. A domonkos rend szlovákiai tartományához tartozik, és már néhány éve itt szolgál Kárpátalján.

Share
Bővebben...

Modern szerzetesek Thaiföldön

Pajzán életszemlélet, a földi élvezetek habzsolása – így jellemezhető a megújuló buddhizmus Thaiföldön

buddhista-templomWelcome to the Hotel California – bömböli az örökzöld Eagles-slágert két ötszáz wattos hangszóró reggel kilenckor egy észak-thaiföldi falu, Nong Bua templomudvarán. A régi buddhista templom felújításának háromnapos ünnepe kezdődik. Bent a szentélyben szerzetesek mormognak a mikrofonokba. Áldást mondanak az új ruhába bújtatott templomra és a bőkezű adományozókra. Kint az udvaron, a csontereklyék csúcsos sztúpái között csillogó terepjárók parkolnak.

Share
Bővebben...

Gyerekszáj

Az orvosok azt mondják, hogy a halálos betegségek a legrosszabbak.

Amikor a kistesóm született, akkumulátorba kellett tenni.

A lepke egy olyan rovar, amely a helikopterek családjából származik.

A leghasznosabb állat a disznó. Mindene felhasználható: elejéből-hátuljából hús van, a bőréből cipő, a szőréből kefe, a nevével meg káromkodni lehet !

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.