A kegyelem áradata

2017 júniusában, Pünkösd alkalmával, 127 országból, több mint 50 000 ember gyűlt össze Rómában, hogy megünnepeljék katolikus karizmatikus megújulás 50. évfordulóját. Ez a valóságos „kegyelemáradat”, ahogy Ferenc pápa jellemezte, az Egyesült Államokban született 1967-ben és azóta elterjedt az egész világban.

„50 év, itt az ideje haladni előre, még nagyobb erővel.” Ferenc pápa e szavai arra hívnak minket, ntekintsünk a Szentlélek-keresztség gyümölcseire és keressük, hogyan tudnánk hagyni, hogy Ő vezessen minket, Ő, aki „Urunk és éltetőnk” (niceai hitvallás). A Net for God csapata ott volt Rómában Pünkösdkor a jubileum ünnepén és lehetőségünk volt filmezni, valamint számos interjút készíteni.

Legyen ez a film az egész Nemzetközi Ökumenikus Testvériség számára egy lehetőség arra, hogy rábízzuk ezt az évet a Szentlélekre és új módon fogadjuk ajándékait és karizmáit, hogy együtt megvallhassuk, egyházaink egységében, hogy „Jézus az Úr!”!

Share

Nem kell félni a karizmatikus megújulástól

alt

Castel Gandolfo, Olaszország (2003. szeptember 26.)

A Szentlélek keresztség a katolikus karizmatikus megújulást egy félelmetes eszközzé teszi Isten akarata szerint, hogy megújítsa a keresztény életet, mondja a pápai ház prédikátora. A kapucinus Raniero Cantalamessa atya ezt az érvelést csütörtökön mondta el a katolikus karizmatikus megújulás több mint ezer küldötte előtt, akik 73 országból érkeztek. A küldöttek lelkigyakorlatra érkeztek, hogy reflektáljanak a szentségre, II. János Pál "Novo Millennio Ineunte" apostoli levele alapján. Cantalamessa atya volt a lelkigyakorlat fő tanítója.

Share
Bővebben...

A karizmatikus Egyház

AKovacsSokáig kényelmetlen érzésekkel olvastam az Apostolok Cselekedeteit. Ez volt az a szentírási könyv, ahol leginkább érzé­keltem a mai egyházi élet és a bibliai egyházkép közötti feszült­séget. Félreértés ne essék: én a mai Egyházban voltam otthon. Éppen ezért nem tudtam mit kezdeni az olyan részletekkel, ahol Ananiás és Szafira holtan esik össze, mert „hazudtak a Szentlé­leknek” (vö. ApCsel 5,1-11); ahol Barjézus varázsló Pálnak egy erélyes szavára megvakul (13,4-12); ahol Jézus Lelke „nem enge­di meg” az igehirdetőknek, hogy mondjuk éppen Bitiniába men­jenek (16,7); ahol földrengés támad s erre lehullanak a bilincsek (16,26); vagy ahol egy vipera megmarja Pál apostolt, de ez csöp­pet sem árt neki (28,1-6).

Share
Bővebben...

A katolikus karizmatikus megújulás

 

noha7Az ezredforduló Egyháza – em­berileg szólva – egyáltalán nincs irigylésre méltó helyzetben. A zsinatot követő krízis még nem ült el. Vannak, akik a világ szellemét bocsátják be az Egyházba, és vannak, akik számára az Egyházból csak a vallási szokások fontosak.

Share
Bővebben...

40 éves a Karizmatikus Megújulás

 Az előadás a megújulás 2007. évi országos találkozóján hangzott el Budapesten. Charles Whitehead, az ICCRS európai albizottságának tagja, az angol katolikus karizmatikus megújulás egyik vezetője.

Zakariás próféta így ír: "Nem erővel, nem hatalommal, hanem a Lelkemmel." 40 éve hatalmas erővel jött el a Lélek a II. Vatikáni Zsinat után, XXIII. János pápa imájára válaszul, aki új pünkösdért imádkozott. A Zsinat gyökeret vert Isten népében. Az Egyház felkészült a Lélek munkájára, pár évvel a zsinat után elindult a megújulás, ami nagy meglepetést okozott. Néhány év alatt elterjedt az egész világon, s ma már több mint 100 millió ember keresztelkedett meg a Lélekben. Ez a Lélek erő, és munkálkodik az intézményes egyházban, és a mi életünkben is. XXIIII. János pápa imája eredményes volt, mi vagyunk az új pünkösd!

Share
Bővebben...

A megújulás Magyarországon

logo-transp-revA Szentlélek 1975-76-ban indította el Magyarországon a katolikus karizmatikus megújulást lelkes világiakon és katolikus papokon keresztül, plébániákon és magánházaknál. Nagyobb összejövetelek 1989 óta jellemzik. Az I. Országos Karizmatikus Kongresszust 1992-ben tartották, 3000 résztvevővel.

Share
Bővebben...

A Szentlélek és a hiteles kereszténység

altÚj keresztény típus felé

Íme tehát a probléma magva: hogyan tegyünk ma kereszténnyé annyi névleges keresztényt, hogyan evangelizáljuk azt a világot, amely már nagymértékben „túl van a kereszténységen" (post-chrétien)?

Hogyan bontakoztassuk ki ezt a szabad választáson alapuló kereszténységet,amelyben az a keresztény, aki teljesen tiszta látással „megtért Krisztushoz", öntudatosan elfogadta keresztény beavatásának szentségeit, a keresztséget, bérmálást, eucharisztiát, hitben megnyílt a Szentléleknek és ajándékainak, hogy betöltse természetfölötti rendeltetését?

Share
Bővebben...

Egy felszínes vélemény margójára

A vallásos életben nemzetközileg is jelentős szerepet  betöltő külföldi hölgyet megkérdezett egy riporter arról, hogy mi a véleménye a karizmatikus  megújulásról.

Share
Bővebben...

A katolikus karizmatikus megújulás 35 éve

pentecost2Pünkösd ünnepén érdemes felidézni azt a XX. századi keresztény vallási mozgalmat, amely 1967 óta a katolikus karizmatikus megújulás néven vált ismertté az egész világon, s amelynek első közösségei a 70-es években jelentek meg Magyarországon.
Share
Bővebben...

A katolikus karizmatikus megújulásról

cordesCordes püspök 1995 -től a Cor Unum Pápai Tanácsának az elnöke, ettől kezdve látogatta a karizmatikus csoportokat szerte a világon. Részt vett a Malines-i Dokumentum megfogalmazásában. Munkatársi közösséggel közös írása.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.