Kapcsolatok

Nem kell félni a karizmatikus megújulástól

alt

Castel Gandolfo, Olaszország (2003. szeptember 26.)

A Szentlélek keresztség a katolikus karizmatikus megújulást egy félelmetes eszközzé teszi Isten akarata szerint, hogy megújítsa a keresztény életet, mondja a pápai ház prédikátora. A kapucinus Raniero Cantalamessa atya ezt az érvelést csütörtökön mondta el a katolikus karizmatikus megújulás több mint ezer küldötte előtt, akik 73 országból érkeztek. A küldöttek lelkigyakorlatra érkeztek, hogy reflektáljanak a szentségre, II. János Pál "Novo Millennio Ineunte" apostoli levele alapján. Cantalamessa atya volt a lelkigyakorlat fő tanítója.

Share
Bővebben...

A karizmatikus Egyház

AKovacsSokáig kényelmetlen érzésekkel olvastam az Apostolok Cselekedeteit. Ez volt az a szentírási könyv, ahol leginkább érzé­keltem a mai egyházi élet és a bibliai egyházkép közötti feszült­séget. Félreértés ne essék: én a mai Egyházban voltam otthon. Éppen ezért nem tudtam mit kezdeni az olyan részletekkel, ahol Ananiás és Szafira holtan esik össze, mert „hazudtak a Szentlé­leknek” (vö. ApCsel 5,1-11); ahol Barjézus varázsló Pálnak egy erélyes szavára megvakul (13,4-12); ahol Jézus Lelke „nem enge­di meg” az igehirdetőknek, hogy mondjuk éppen Bitiniába men­jenek (16,7); ahol földrengés támad s erre lehullanak a bilincsek (16,26); vagy ahol egy vipera megmarja Pál apostolt, de ez csöp­pet sem árt neki (28,1-6).

Share
Bővebben...

A katolikus karizmatikus megújulás

 

noha7Az ezredforduló Egyháza – em­berileg szólva – egyáltalán nincs irigylésre méltó helyzetben. A zsinatot követő krízis még nem ült el. Vannak, akik a világ szellemét bocsátják be az Egyházba, és vannak, akik számára az Egyházból csak a vallási szokások fontosak.

Share
Bővebben...

A katolikus karizmatikus megújulás 35 éve

pentecost2Pünkösd ünnepén érdemes felidézni azt a XX. századi keresztény vallási mozgalmat, amely 1967 óta a katolikus karizmatikus megújulás néven vált ismertté az egész világon, s amelynek első közösségei a 70-es években jelentek meg Magyarországon.
Share
Bővebben...

40 éves a Karizmatikus Megújulás

 Az előadás a megújulás 2007. évi országos találkozóján hangzott el Budapesten. Charles Whitehead, az ICCRS európai albizottságának tagja, az angol katolikus karizmatikus megújulás egyik vezetője.

Zakariás próféta így ír: "Nem erővel, nem hatalommal, hanem a Lelkemmel." 40 éve hatalmas erővel jött el a Lélek a II. Vatikáni Zsinat után, XXIII. János pápa imájára válaszul, aki új pünkösdért imádkozott. A Zsinat gyökeret vert Isten népében. Az Egyház felkészült a Lélek munkájára, pár évvel a zsinat után elindult a megújulás, ami nagy meglepetést okozott. Néhány év alatt elterjedt az egész világon, s ma már több mint 100 millió ember keresztelkedett meg a Lélekben. Ez a Lélek erő, és munkálkodik az intézményes egyházban, és a mi életünkben is. XXIIII. János pápa imája eredményes volt, mi vagyunk az új pünkösd!

Share
Bővebben...

A katolikus karizmatikus megújulásról

cordesCordes püspök 1995 -től a Cor Unum Pápai Tanácsának az elnöke, ettől kezdve látogatta a karizmatikus csoportokat szerte a világon. Részt vett a Malines-i Dokumentum megfogalmazásában. Munkatársi közösséggel közös írása.

Share
Bővebben...

A megújulás Magyarországon

logo-transp-revA Szentlélek 1975-76-ban indította el Magyarországon a katolikus karizmatikus megújulást lelkes világiakon és katolikus papokon keresztül, plébániákon és magánházaknál. Nagyobb összejövetelek 1989 óta jellemzik. Az I. Országos Karizmatikus Kongresszust 1992-ben tartották, 3000 résztvevővel.

Share
Bővebben...

Belső változások

altPat Kennedy, a Hexam és Newcastle (Anglia) Egyházmegyei Szolgálati Bizottság elnöke nem ért egyet azzal, hogy a karizmatikus megújulás nyugvópontra jutott.

Share
Bővebben...

A Szentlélek és a hiteles kereszténység

altÚj keresztény típus felé

Íme tehát a probléma magva: hogyan tegyünk ma kereszténnyé annyi névleges keresztényt, hogyan evangelizáljuk azt a világot, amely már nagymértékben „túl van a kereszténységen" (post-chrétien)?

Hogyan bontakoztassuk ki ezt a szabad választáson alapuló kereszténységet,amelyben az a keresztény, aki teljesen tiszta látással „megtért Krisztushoz", öntudatosan elfogadta keresztény beavatásának szentségeit, a keresztséget, bérmálást, eucharisztiát, hitben megnyílt a Szentléleknek és ajándékainak, hogy betöltse természetfölötti rendeltetését?

Share
Bővebben...

Az Egyház karizmatikussága

Első lépésben tisztázzuk azt a fogalmat, ami e tanítás középpontjában áll:

Charis - görög szó, kegyességet, jóakaratot jelent, Isten önkéntes, de nem önkényes cselekedete. Mint ilyen, ellentéte a jognak és az érdemnek.(1) Tehát nem olyan isteni működés, amire jogot formálhatunk, jogot szerezhetünk, vagy amit kiérdemelhetünk.

Charisma - az ebből származó szó az előbbi tevékenység, tehát a kegyesség, a jóakarat eredményét jelöli, vagyis kegyelmi ajándékot jelent.(2) Egyházi fogalmak szerint a karizma Isten ingyenes ajándéka, amit a Szentlélek a közösség szolgálatára kinek-kinek tetszése szerint osztogat.
Share
Bővebben...

Egy felszínes vélemény margójára

A vallásos életben nemzetközileg is jelentős szerepet  betöltő külföldi hölgyet megkérdezett egy riporter arról, hogy mi a véleménye a karizmatikus  megújulásról.

Share
Bővebben...

Programajánló

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

október
péntek
20
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
18 nap múlva

Párkapcsolati Műhely Nagy Péterrrel és Judittal - …

október
szerda
25

23 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

november
csütörtök
9
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
38 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.