Engesztelő ima

alt

a magzatgyermekek meggyilkolása és a velük való gyalázatos bánásmód miatt

Szent Isten, Szent és Egyetlen Mindenható, Szent és Halhatatlan Isten, Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek, Te vagy az emberi élet teremtésének egy és oszthatatlan ősoka.

Minden egyes lélek élete első pillanatától a Te képmásodat viseli. Te Isteni Fölséged szemével látod, hogy a sátán által felbujtott emberiség ma a magzatgyermekek meggyilkolása, e kimondhatatlan népirtás bűnének terhe alatt roskad. A Gonosz, ez „a kezdetektől gyilkos” nem elégszik meg a megszületni készülődő emberi életek elpusztításával, hanem még további megaláztatásokat is mér ránk az által, hogy kizsákmányolja és kereskedelmi forgalomba hozza a magzatgyermekek sejtjeit és testrészeit, elképzelhetetlen mértékben terjesztve a halál civilizációját.

Könyörületes Isten, akit oly mélyen megbántottunk, segíts nekünk jó útra térni a bűnbánat cselekedetei valamint a sokféle életellenes bűnért vállalt jóvátétel által! Segíts nekünk, hogy megváltoztassuk a szívünket, az értelmünket és a törvényeinket, hogy tiszteljük, szeressük, védjük és szolgáljuk az ember méltóságát! Segíts, hogy véget vessünk a magzatgyermekek ipari méretekben végzett lemészárlásának, akiknek testét bárki meggyalázhatja, árucikként kezelheti, vagy szemétként bánhat vele, akit így megfoszthat a neki járó tisztelettől!  Segíts, hogy bátran bizonyságot tegyünk a magzatgyermekek szentségéről és felbecsülhetetlen értékéről!

Mária, az Isten anyjának keze által, továbbá Szent Erzsébet és Keresztelő Szent János közbenjárása által, egységben Krisztus megváltó áldozatának kimeríthetetlen engesztelő erejével, felajánlom Fölségednek az engesztelés cselekedetét. Bűnbánó és alázatos szívvel jövök eléd, óh Istenem, a bűnbánat és jóvátétel cselekedeteit ajánlom fel ezen égbe kiáltó bűnökkel szemben. Alázattal kérlek, hallgasd meg könyörgésemet és irgalmazz minekünk! Ámen.

Imádkozd el a Miatyánkot, az Üdvözlégyet és a Dicsőséget!

Mária, Isten anyja, Szent Erzsébet és Keresztelő Szent János, könyörögjetek érettünk!

Human Life International – Magyarország – www.alfaszovetseg.hu, telefon: +36 30 541 0573   

Share

Programajánló

Anthony atya Magyarországon

május
kedd
30

Szeretettel és nagy örömmel küldöm Anthony Parankimalil Szent Vincés Rendi szerzetes at…
Kezdődött 3 napja

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

június
csütörtök
22
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
20 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

augusztus
csütörtök
24
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
83 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.