Önfelajánlás Mária Szeplőtelen Szívének

alt

Boldogságos Szűz Mária, Irgalmasság Anyja, Ég és Föld Királynője, Bűnösök Menedéke! Felajánlom magamat Szeplőtelen Szívednek.

E felajánlás által Veled és Általad meg akarunk felelni minden kötelezettségemnek, amelyet keresztségem révén magamra vállaltam. Megígérem, hogy bensőleg megváltozom, és felhagyok minden rendetlen ragaszkodással, ami magamhoz, vagy a világgal való könnyű megalkuváshoz köt, hogy hozzád hasonlóan mindig kész legyek mindenben megtenni az Atya akaratát.

 

Rád, irgalmas Édesanyámra bízom keresztény életemet és hivatásomat, hogy rendelkezzél vele üdvös terved szerint ebben a döntő órában, amely a világra nehezedik. Megígérem, hogy kívánságod szerint fogok élni, főleg abban, ami a megújult imaéletet, önmegtagadást, a szentmiseáldozatban való buzgó részvételt, az apostolkodást, a rózsafüzér napi imádkozását, az Evangélium szerinti szigorú életmódot illeti, s jó példát adok mindenkinek Isten törvényeinek megtartására és a keresztény erényeknek, főképpen pedig a tisztaságnak gyakorlására.

Megígérem, hogy egységben akarok lenni a Szentatyával, a főpapokkal és papjaikkal, hogy így védőbástya legyünk a széthúzás mozgalma ellen, amely a Tanítótekintély ellen támad, és alapjaiban fenyegeti az Egyházat.

Bizalommal Rád emelem szemeimet, Jézus Anyja és a mi irgalmas és hatalmas Anyánk, Magyarok Nagyasszonya. Ma ismét kérlek Téged, minden gyermeked üdvösségéért, irgalmas, szerető Szűz Mária. Amen.

(A Máriás Papi Mozgalom „Felajánló imája” alapján)

Forrás: Tengernek Csillaga, 2014/1. szám

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.