Keresztút a Kissomlyó oldalában (Jézus hágója)

altMinden búcsújáró helyen van keresztút. Csíksomylón ezt a Kissomlyó nyugati oldalán állították fel. Az állomások egy-egy személy vagy búcsús csoport hitét és áldozatkészségét hirdetik. Székely népünk áhítattal járta és járja Krisztus keresztútját, a maga keresztútját egyesíti vele.

A stációk előtt áll a magas kőkereszt. Az alján ez a felírás: 1868. Hátán JAV. 1970.

I.

Pilátus halálra ítéli Jézust. Dombormű.
 Az ítélet elhangzott. Pilátus mossa a kezét. Katona elvezeti Krisztust. A fõpap örül az ítéletnek.
Felírás: ÕSI HITÜNK, SZÉKELYSÉGÜNK MARADANDÓ NEVEKÉPPEN ÁLLJON E SZENT EMLÉK! ÁLLJON E SZENT TÉREN!
SZENT TAMÁS GYERMEKEI A HARGITÁN TÚLRÓL. 1926. Hátán JAV.1970.

II.

Jézus vállára veszi a keresztet. Krisztus kitárja a kezét, hogy átvegye a keresztet. Két katona szolgai készséggel adja át.
Felírás: A KEDDI BÚCSÚK ÁJTATOS NÉPE KEGYELETTEL ÁLLÍTTATTA!
CSÍKSOMLYÓN 1926.   Hátán: JAV.1970.
Közben kisebb kőkereszt. Bal szárnya csonka. Felírás: ÁLLÍTTATÁ P.B. 1868. JAV. 1970.

III.

Krisztus először roskad le a kereszt alatt.  Dombormű: Krisztus a föld porában. Egyik katona üti, a másik a ruháját húzza, hogy álljon fel.
Felírás: Uram bűneink miatt kereszted elé roskadunk. De esésed felkelésre int. Minek emlékére áll itt e szent kereszt.
ÁLLÍTOTTÁK DITRÓ GYERMEKEI 1927.   Hátán: többek hozzájárulásával készítették: Puskás János, Fülöp Lajos, Kosztándi András, Kinda György, Gáspár Ferencz, Angi Imre, Mezei Ignác. JAV. 1970

IV.

Jézus találkozik édesanyjával. Krisztus viszi a keresztet. Édesanyja a fájdalomtól aléltan áll. Szent János karjaiban tartja. Magdolna térdre omlik és kitárja karjait.
Felírás: A MEGVÁLTÁS EZERKILENCSZÁZÉVES EMLÉKÉRE ÁLLÍTTATTA A SZ. K. H. BRASSÓI TAGOZATÁNAK IRJÚSÁGA ÉS ANNAK JÓTEVÕI. 1934.  JAV.1970.
Közben van egy öreg kőkereszt. Felirata: D. a J. Kr. 1935. 1868. JAV 1970.

V.

Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet vinni.  Dombormű:  Krisztus elesett a kereszt alatt. Egyik katona és Cirenei Simon segít tartani a keresztet.
Felírat: KERESZTET VISELŐ KRISZTUSOM TANÍTSD MEG SZÉKELY NÉPEMET, HOGY NAGY LÉLEKKEL HORDOZZA KERESZTJÉT.
Hátán: ÁLLÍTTATTA  Özv. GÁBOR ÁDÁMNÉ,  LAZAREA-SZÁRHEGY.

VI.

Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Veronika térden állva adja át kendőjét, és Jézus elfogadja. Az érzéketlen farizeus magyarázza a bizonyítványát.
Felirat: ÁLLÍTOTTÁK SIMÓ MÁRTON KORONDI MOLNÁR ÉS NEJE BALÁZS ESZTER 1933 JAV.1970.

VII.

Jézus másodszor esik el a kereszttel. Dombormű: Krisztus guggolva összerogy a kereszt alatt. A két katona és a főpap aggódik a kivégzés sikere miatt.
Felírás: Állittatta FÜLÖP ISTVÁN és neje ERZSÉBET.  SZÁSZRÉGEN 1970.
ÁTOK KÍSÉR, GÚNY, GONOSZSÁG, LEROGYSZ ÚJRA, SZELID JÓSÁG. VÁLLALOD, MIT ATYÁD RÁD MÉRT, GYÜLÖLETÜNK BOTRÁNYÁÉRT. ADD, HOGY FORRJON EGYBE VÉGRE SZERETETBEN ISTEN NÉPE. (P. Papp Asztrik OFM)
Közben régi kőkereszt. Felirata: Állíttá Gy-o-Szárhegy Közsség.

VIII.

Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat. Dombormű: Krisztus diadalmasan viszi keresztjét, vigasztalja a vizet vivő földregörnnyedt asszonyokat.
Felirat: BŰNÖSÖK VAGYUNK. AZÉRT ROSSZAK GYERMEKEINK IS. 1970.
MIATTATOK, NE MIATTAM HULLJON A KÖNNY SZAKADATLAN! ÖNKÍNODRA MIT SEM NÉZVE ÍGY INTESZ A VEZEKLÉSRE.  ÉGESD, URAM, TUNYASÁGOM, ITT ÉS NE A MÁSVILÁGON. (P. Papp Asztrik OFM)

IX.

Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt. Dombormű:  Krisztus tehetelenül elterül. A főpap és a farizeus aggódva néz: nem sikerül kivégezni? A katonák hivatalból segítik.
ÁLLÍTOTTÁK KOROND KÖZSÉG HÍVEI. 1939.
Közben öreg kereszt. Felirata: Állíttatta Gy-o-szt-miklós róm. szert. közössége 1868.

X.

Jézust megfosztják ruhájától. Dombormű: Római katona levetkőzteti Krisztust.
Felirat: Ó MEZTELEN KRISZTUS A HEGYTETŐN , LÉGY IRGALMAS VETKÖZTETŐM. 1949.VIII. 20-án SZATMÁR IRGALMAS NŐVÉREK ATM

XI.

Jézust a keresztre szegezik Dombormű: Római katona Jézus jobb kezét rászegezi a keresztfára. A főpap és a ferizeus kárörömmel átéli: "Sikerült!"
ÁLLÍTTATTA FERENC JÓZSEF ács ÉS NEJE IMRE ROZÁLIA, CSÍKSZÉPVÍZ 1942.

XII.

Jézus meghal a kereszten. Dombormű: a katona lándzsával átszúrja oldalát. A Szűzanya szenved. János apostol támogatja.
EZEN STÁCIÓT KÉSZÍTTETTE ÖZV. BÍRÓ PÉTERNÉ DITRÓI LAKOS KERESZTES ANNA 1942 (Mesterjegy: Balázs Ditró)
Közben öreg kereszt: Allíttá Gy-o Szt.-Miklós lat. szert községe 1868.

XIII.

Jézus testét leveszik a keresztről. Dombormű: Mária ölében tartja fia holttestét. János és Magdolna részvéttel van. A főpap elégedett.
A KOLOZSV.-i KATOLIKUS HÍVEK ADOMÁNYA 1937
Előtte a földben betét márványtábla:
HÁLÁBÓL MÁRIÁNAK. M. ÉVA 1987. szept. 4.

XIV.

Jézus holttestét a sírba teszik. Dombormű: Arimateai József és Nikodémus kősírba teszi Jézus testét. Mária fájdalmában temeti szent Fiát. Szent János vígasztalja. 1937. Hátán: állította Jakab Imre zarándok.
 
Szent Ferenc atyánk különleges módon szerette és imádta a keresztrefeszített Krisztust. Szeretete jutalmául megkapta Krisztus szent sebeit.
Az Úr Jézus most azt mondja nekünk: "Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét mindennap és úgy kövessen." Lk 9,23.
Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.