Imáink: Tantum ergo Sacramentum

alt

Katolikus Egyházunk ma is megkívánja tőlünk, hogy a szentmise ordináriumát, a válaszokat, valamint az alapvető imádságokat az Egyház anyanyelvén, latinul is ismerjük és imádkozzuk. Ennek jegyében a Tengernek Csillaga folyóirat 2010. szeptembertől új sorozatot indított, melyben ismertetik az alapvető imádságainkat és azok latin szövegét. Most a Tantum ergo ima kerül sorra.

Tantum ergo, sacramentum, Veneremur cernui:

Et antiquum documentum, Novo cedat ritui:

Praestet fi des supplementum, Sensuum defectui!

Genitori,Genitoque Laus et jubilatio:

Salus, honor, virtus quoque, Sit et benedictio: Procedenti ab utroque, Compar sit laudatio. Amen.

V. Panem de caelo praestitisti eis. (T.P. Alleluja)

R. Omne delectamentum in se habentem.

(T.P. Alleluja)

Oremus. Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili,

passionis tuae memoriam reliquisti:

tribue, quaesumus, ita nos Corporis et Sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus.

Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

R. Amen.

Méltó ezt a nagy Szentséget

Térdre hullva áldani, és a régi Szövetséget Új rítussal váltani, pótolják a rest érzéket A merész hit szárnyai!

Az Atyának és Fiúnak Legyen áldás, dicsőség, Üdv, hozsanna és imádat, Ujjongások hirdessék, S aki Kettejükből árad: A Lélek is áldassék. Ámen.

V. Mennyei kenyeret adtál a mennyből. (H.i. Alleluja)

R. Amely minden gyönyörűséggel teljes.

(H.i. Alleluja)

Könyörögjünk! Urunk, Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos Szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad reánk.

Add, kérünk, Tested és Véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük.

Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

R. Ámen.

A Tantum ergo [Sacramentum] (’Azért kell e Szentséget’) a leggyakrabban használt szentségi énekeink egyike, amelyet a Genitori Genitoque kezdetű utolsó versszakkal együtt éneklünk a monstranciával adott szentségi áldás előtt, miközben a pap vagy a diakónus térdelve megtömjénezi az Oltáriszentséget.

Az imádság szövege az úrnapi officium (a vecsernye) Pane lingua gloriosi Corporis mysterium himnuszának utolsó előtti versszaka. Ezt a himnuszt az angyali doktor, Aquinói Szent Tamás írta a Legméltóságosabb Oltáriszentség tiszteletére.

A használatban elterjedt magyar műfordítások közül mi az Éneklő Egyház által is közölt Babits-féle művészi fordítást ismertetjük, melynek kezdősora így szól: „Méltó ezt a nagy Szentséget”.

A Tantum ergo két gregorián dallama is közismert: a dór és a frig. Az imádság használatának a módja az egyes magyar egyházmegyékben hagyományosan nem teljesen egyöntetű: van, ahol a két versszakot összefüggően, van, ahol különválasztva éneklik. A változatosságot korábban az egyes egyházmegyék által kiadott saját liturgikus vezérkönyvek rögzítették. Jelenleg minden magyar egyházmegye hivatalosan egyetlen közös Praeoratort használ. A Tantum ergo éneklését és a Legméltóságosabb Oltáriszentség megtömjénezését párvers és a pap könyörgése követi, aminek szövegét szintén ismertetjük.

Forrás: Tengernek Csillaga, 2011/6. szám

Share

Programajánló

Anthony atya Magyarországon

május
kedd
30

Szeretettel és nagy örömmel küldöm Anthony Parankimalil Szent Vincés Rendi szerzetes at…
Kezdődött 3 napja

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

június
csütörtök
22
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
20 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

augusztus
csütörtök
24
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
83 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.