Ima az erények ajándékáért

alt 

Mindenható Isten, Aki mindent ismersz, és akinek nincs kezdete, sem vége, Te adod meg nekünk az erényeket, Te tartasz meg bennük, és Te jutalmazol minket érdemeink szerint.

Kérlek, add meg nekem a hit biztos alapját, a remény legyőzhetetlen pajzsát és öltöztess engem a szeretet díszes ruhájába.

Add, hogy az igazságosság erénye által azt keressem, amit Neked tetszik; az okosság által elkerüljem az ördög cselvetéseit; a mértékletesség által elkerüljem a végleteket; az erősség által türelemmel viseljem a megpróbáltatásokat.

Add meg nekem, kérlek, hogy amim van azt szabadon megosszam azokkal, akik hiányt szenvednek benne;

Ami nekem hiányzik, azt alázattal kérjem azoktól, akik rendelkeznek vele;

A rosszat, amit elkövettem, őszintén megvalljam;

A rosszat, amit velem szemben elkövetnek, rendületlen lélekkel viseljem;

Mások javát ne kívánjam;

A tőled kapott javakért mindig hálát adjak;

Öltözékemben, járásomban és mozdulataimban mértékletes maradjak.

 

Őrizd meg ajkamat a hiábavaló beszédtől;

Lábaimat az eltévelyedéstől;

Tekintetemet a hiábavaló dolgoktól;

Füleimet a pletykáktól;

 

Add, hogy alázattal hajoljak meg Előtted, lelkemet pedig a mennyei valóságokra irányítsam;

Add, hogy a mulandó dolgokat megvessem, és mindenekelőtt utánad vágyakozzam;

Add, hogy testemet megfékezzem, lelkiismeretemet pedig megtisztítsam.

Add, hogy szentjeidet tiszteljem,

Téged szüntelenül dicsérjelek,

A jóban előre haladjak, és add, hogy minden jó, amit elkezdek, jó véget érjen.

 

Ültesd el bennem, Uram, az erényeket, hogy

Az isteni dolgok iránt áhítatos, az emberi dolgokban gondos legyek; testemmel és életemmel senkinek terhére ne legyek.

Add meg nekem, Uram, az őszinte töredelmet, hogy teljesen és őszintén végezzem szentgyónásomat, és az elégtételt tökéletesen elvégezzem.

Add meg, kérlek, hogy belső életem rendezett legyen;

Azt tegyem, ami Neked tetszésedre van, nekem érdememre, felebarátomnak pedig épülésére szolgál.

Add meg, kérlek, hogy semmire se vágyakozzam meggondolatlanul,

Add, hogy végig vigyem azt is, amihez nincs kedvem; hogy a megfelelő időben azt tegye, ami a dolgom, és ne hagyjak fel vele, amíg el nem végeztem.

Ámen.

 Forrás

Share

Programajánló

Anthony atya Magyarországon

május
kedd
30

Szeretettel és nagy örömmel küldöm Anthony Parankimalil Szent Vincés Rendi szerzetes at…
Kezdődött 3 napja

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

június
csütörtök
22
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
20 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

augusztus
csütörtök
24
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
83 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.