Szent Peregrin imafüzet (5)

altKönyörgés a kiengesztelődésért és békéért

Urunk! Istenünk, te minden ember szívének megvilágosító jelenléte vagy. Te térítetted meg Peregrint a Mennyek Országa örök értékeihez, és a testvériség és a béke eszközévé tetted. Emlékezz meg jóságodban mindazokról, akik erőszakot szenvednek, és térítsd meg azokat, akik az igazságtalanság és lelki halál útjain járnak. Ajándékozd mindnyájunknak Szentlelkedet, a közösségi élet forrását, hogy az emberek között tudjunk a kiengesztelődés és a béke előmozdítói lenni. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké! Amen.

Könyörgés Szűz Mária közbenjárásáért Isten akaratának elfogadásáért

Szűz Mária, Szent Peregrin Anyja, Védelmezője és Közbenjárója! Mi is hozzá hasonlóan, bizalommal fordulunk Hozzád! Hallgatás Szüze! Add, hogy felfedezzük és megvalósítsuk Isten ránk vonatkozó tervét.. Add, hogy mindnyájan örömet találjunk Fiad evangéliumának követésében, és a Mennyei Atya akaratának teljesítésében. Veled, ó Szűz Mária, dicsérjük az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, most és mindörökké. Amen.

Könyörgés az Úr Jézushoz

Úr Jézus! Az élet Mestere! A te kegyelmedből Szent Peregrin hűséges volt az evangéliumi élet vállalásában, kitartó az imádságban, buzgó a szeretetben,

türelmes a gyötrelmek viselésében. Kérünk, segíts nekünk is megvalósítani mindenkor Isten akaratát. Növekedjünk a testvéri szeretetben, és gazdagság és uralom nélküli, örömteli életet éljünk. Neked, Urunk Jézus, aki a közösség forrása vagy, legyen dicsőség és dicséret most és mindörökké. Ámen.

Könyörgés Szűz Máriához megpróbáltatásban

Szűz Mária! A Keresztrefeszített Jézus Krisztus Édesanyja, Szent Peregrin nálad biztos oltalmat talált, veled együtt hűségesen ott állt Fiad keresztjénél. Imádkozz érettünk, hogy az élet megpróbáltatásai közepette, hűségesek maradjunk a keresztviselés iskolájában, hogy megértsük a szenvedés értékét, és az Úrba vessük minden reményünket. Imádkozz érettünk, most és halálunk óráján, hogy szeretni tudjunk végsőkig, anélkül, hogy engednénk a kétségbeesésnek, mindvégig bízva a mennyei Atya szeretetében.

Veled, ó Szűz Mária dicsérjük és áldjuk az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, most és mindörökkön örökké. Ámen.

Könyörgés nehézségek idején az Úr Jézushoz

Urunk, Jézus Krisztus! Szomorúak vigasztalója, és szenvedők támasza! Te mellettünk vagy a megpróbáltatások idején. Kérünk téged, hogy támogass és világosíts meg, egészségben és betegségben, fájdalmakban és a mindennapi nehézségeinkben egyaránt. Kérünk mindazokért, akik rettegésben, és a jövő miatti aggodalomban élnek, hogy Tőled bátorságot és bizalmat nyerjenek. Krisztus, aki Orvosunk és Társunk vagy a szenvedés idején, kérünk Téged, oltalmazd a súlyos betegeket, és engedd, hogy érezzék enyhülést nyújtó jelenlétedet. Neked, ó Jézus, ki az emberek reménysége vagy, legyen örök dicsőség és dicséret. Aki élsz és uralkodol, most és mindörökkön örökké. Ámen.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.