Szent Peregrin imafüzet (2)

peregrin

Imádság Szent Peregrinhez, a daganatos betegek védőszentjéhez

Ó dicsőséges Szent Peregrin, Jézus Krisztus nagy tisztelője, hűséges Mária Szolgája! Életed folyamán együttéreztél a szegényekkel és szenvedőkkel. Te magad is kiérdemelted, hogy a Megfeszített Jézus csodálatosan meggyógyítson, jobb lábad gyógyíthatatlan rákos sebéből.

Erényeid és imádságaid érdemeiért nyerd meg számunkra azt a kegyelmet, hogy igazi keresztényként éljünk, telve szeretettel Isten és felebarátaink iránt. Oltalmazz meg minden bajtól, különösen is a rákbetegségtől, mellyel szemben nagyon hatékonyan jársz közben Istennél. Áldd meg a te tisztelőidet és hallgasd meg imádságaikat, bemutatva azokat Istennek, a mi Atyánknak. Ámen.

Szent Peregrin, könyörögj értünk!

Könyörgés betegekért, rákbetegekért

Urunk, Jézus Krisztus! Te, aki azért jöttél a világra, hogy gyengeségeinket és fájdalmaink terheit magadra vállald, tekints jóságosan testi és lelki betegeinkre. Te, aki jót téve és sokakat gyógyítva jártál köztünk, hogy minél többeket megszabadíts a rossztól, oltalmazz gyógyító kegyelmeddel minden beteget. Te vagy testünk és lelkünk Orvosa! Most is szállj le, hajolj le irgalmas szívvel, hogy megérintsd és orvosold daganatos betegeinket! Szent Peregrin méltó és hathatós közbenjárására avatkozz be karoddal, enyhítsd e betegségek kínjait, tartsd ébren szíveinkben a reményt! Add nekik vissza a gyógyulás legnagyobb ajándékát, hogy testi egészségben és lelki derűben szolgálhassanak és követhessenek Téged! Neked, ó Urunknak, Irgalmas Szamaritánusunknak, legyen dicsőség és dicséret most és mindörökkön örökké. Amen.

Hálaadó ima

Áldott vagy Te, Urunk, aki az Egyháznak és az egész emberiségnek adtad Szent Peregrint, Szűz Mária szolgáját, a mi erős pártfogónkat! Hálát adunk Neked, Urunk a Te irgalmas jelenlétedért, amit megmutattál Szent Peregrin életében. Te, ó megfeszített Krisztus, kigyógyítottad őt betegségéből, és új erőt adtál neki, hogy mint szerzetes testvér folytathassa szolgálatát.

O irgalmas Urunk, Szent Peregrin közbenjárására rátekintettél a mi szenvedésünkre is, lehajoltál és leszálltál, hogy megérintsd és meggyógyítsd beteg testvéreinket és nővéreinket, akik minden reménységükkel belekapaszkodnak szent keresztedbe. Hálás szívvel fordulunk Hozzád, Úr Jézus, mert meglátogatod őket, bátorítást és gyógyulást nyújtasz nekik. Legyen Neked dicsőség és áldás most és örökkön örökké! Amen.

Szent Peregrin litániája

+ Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten! Megváltó Fiúisten! Szentlélek Úristen! Jézus, a Világ Megváltója! Az emberi megváltás szerzője! Hatalmas Orvos!

Irgalmazz nekünk! Irgalmazz nekünk! Irgalmazz nekünk! Irgalmazz nekünk! Irgalmazz nekünk! Irgalmazz nekünk!

Szent Peregrin, Isten választottja! Könyörögj érettünk! Krisztus hűséges követője! Könyörögj érettünk! Szűz Mária szolgája!

Könyörögj érettünk!

Szent Peregrin, evangéliumi férfiú! Bölcs férfiú! Türelmes férfiú! Bűnbánó férfiú! Isten jeleire figyelmes férfiú! A Keresztrefeszítettől meggyógyított férfiú!

Könyörögj érettünk! Könyörögj érettünk! Könyörögj érettünk! Könyörögj érettünk! Könyörögj érettünk!

Könyörögj érettünk!

Szent Peregrin, a szent élet példaképe! Szeretettől lángoló szívű szerzetes!

Könyörögj érettünk!

Könyörögj érettünk!

Hűséges testvér! Engedelmes testvér! Szegény testvér! Tisztaságos testvér! Imádkozó testvér!

Könyörögj érettünk! Könyörögj érettünk! Könyörögj érettünk! Könyörögj érettünk! Könyörögj érettünk!

Szent Peregrin, a Keresztrefeszített barátja! Az angyalok barátja! A szegények barátja! A szenvedők barátja! A rákos betegek pártfogója!

Könyörögj érettünk! Könyörögj érettünk! Könyörögj érettünk! Könyörögj érettünk! Könyörögj érettünk!

P: Urunk, hallgasd meg könyörgésünket! E: És a mi kiáltásunk jusson eléd!

Könyörögjünk!

Szentháromság Isten! Magasságos Úr! Kérünk, hogy Te, aki lehajolsz az emberi fájdalmainkhoz, és orvosolni igyekszel gyötrelmeinket, Szent Peregrin, a Te hűséges szolgád és a mi hűséges pártfogónk által fogadd el közbenjáró kéréseinket, és teljesítsd azokat Krisztus, a mi Urunk által, aki Veled él, és uralkodik most és örökkön-örökké! Ámen.

Imádság a megfeszített Krisztushoz, aki meggyógyította Peregrint a rákból

Úr Jézus, az emberiség Megváltója, Te alávetetted magad a kereszt gyötrelmének és azért, hogy bűneinket eltöröld, elszenvedted a keserű halált. Amíg itt a földön jártál számos beteget meggyógyítottál. Megtisztítottad a leprást, visszaadtad szeme világát a vaknak, aki ezt mondta Neked:

„Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!" Légy kegyes Uram most engem is meggyógyítani. Rajtad kívül senki más nem tud meggyógyítani engem, ó Uram, csodálatos Orvosom! Hogyha Te nem teszed meg ezt, akkor tovább mélyül gyötrelmem és növekedik fájdalmam, és életem súlyos veszélybe kerül. Úr Jézus, az orvostudomány Fejedelme, az emberi megváltás szerzője! Kérlek Téged, még egyszer szállj le keresztedről, Uram és hatalmas kezeddel gyógyítsd meg betegségemet, miként egykor Szent Peregrinnel tetted! Ámen.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.