Az egység rózsafüzére

alt

Ezt a rózsafüzért a rendes rózsafüzéren mondjuk. A csoportot kétfelé lehet osztani, az előimádkozókra (E) és a válaszadókra (V). Ha egyedül vagyunk, mindkét részt magunk mondjuk el. Mind az öt tized elõtt mondjuk el a nagy szemekre:

E: „Mennyei Atyánk, a Te Fiad, Jézus Krisztus, föláldozott Főpapunk, igaz Prófétánk és fönséges Királyunk által”

V: „áraszd ránk Szentlelked erejét, és nyisd ki szívünket! Nagy irgalmasságodban bocsásd meg bűneinket, gyógyítsd meg gyengeségünket, újítsd meg szívünket hitben, békében, szeretetben és országod örömében a Boldogságos Szűz Mária, a mi Királynőnk anyai közbenjárására, hogy egyek legyünk Benned!”

A kis szemekre mind az öt tizedben mondjuk: E: „Nagy irgalmasságodban”

V: „bocsásd meg bűneinket, gyógyítsd meg gyengeségünket és újítsd meg szívünket, hogy egyek legyünk Benned!”

Befejezésül mindannyian:

„Halljad Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Isten!

Ó, Jézus, minden nemzet Királya, bárcsak megismernék uralmadat a Földön!

Szűz Mária, Édesanyánk, minden kegyelem Közvetítője, imádkozz és járj közben értünk, gyermekeidért!

Szent Mihály, népünk nagy Fejedelme, és népünk őre, jöjj a szent angyalokkal és a szentekkel, és oltalmazz meg minket!”

Az egység rózsafüzérének kilencede

Jézus így szólt szolgálójának lelki anyjához:

„Végezd el az egység rózsafüzérének kilencedét, mindenható és szent akaratom szerint, én pedig hathatósan és megfelelő módon fogok válaszolni imádra!”

A hívek ezt úgy imádkozhatják, hogy az egység rózsafüzérének válaszimáját mondják egymás után kilencszer. Ezt megtehetik akár egyszerre, akár óránként vagy naponként.

(Forrás: Tengernek Csillaga, 2000/5. szám)

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.