Lorettói litánia - május egyik imája

 alt

Lorettói litánia

Uram, irgalmazz nekünk!              Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!       Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!              Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!              Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!     Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten       Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten            Irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen            Irgalmazz nekünk!

Szentháromság egy Isten              Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária    Könyörögj érettünk!

Istennek szent anyja        Könyörögj érettünk!

Szüzeknek szent Szüze    Könyörögj érettünk!

Krisztusnak szent anyja   Könyörögj érettünk!

Egyházunknak anyja        Könyörögj érettünk!

Isteni kegyelem anyja     Könyörögj érettünk!

Tisztaságos anya              Könyörögj érettünk!

Szeplőtelen Szűzanya      Könyörögj érettünk!

Sérelem nélkül való anya              Könyörögj érettünk!

Szűz virág szent anya      Könyörögj érettünk!

Szeretetre méltó anya    Könyörögj érettünk!

Csodálatos anya              Könyörögj érettünk!

Jó tanács anyja  Könyörögj érettünk!

Teremtőnk anyja              Könyörögj érettünk!

Üdvözítőnk anyja             Könyörögj érettünk!

Nagyokosságú Szűz         Könyörögj érettünk!

Dicsérendő Szűz               Könyörögj érettünk!

Nagyhatalmú Szűz           Könyörögj érettünk!

Irgalmas Szűz     Könyörögj érettünk!

Hűséges Szűz      Könyörögj érettünk!

Igazság tükre     Könyörögj érettünk!

Bölcsesség széke             Könyörögj érettünk!

Örömünk oka     Könyörögj érettünk!

Lelki edény         Könyörögj érettünk!

Tiszteletes edény             Könyörögj érettünk!

Ájtatosságnak jeles edénye          Könyörögj érettünk!

Titkos értelmű rózsa       Könyörögj érettünk!

Dávid király tornya          Könyörögj érettünk!

Elefántcsonttorony         Könyörögj érettünk!

Mária aranyház Könyörögj érettünk!

Frigynek szent szekrénye              Könyörögj érettünk!

Mennyország ajtaja         Könyörögj érettünk!

Hajnali csillag     Könyörögj érettünk!

Betegek gyógyítója         Könyörögj érettünk!

Bűnösök menedéke         Könyörögj érettünk!

Szomorúak vigasztalója  Könyörögj érettünk!

Keresztények segítsége  Könyörögj érettünk!

Magyarország oltalmazója           Könyörögj érettünk!

Angyalok királynéja         Könyörögj érettünk!

Pátriárkák királynéja       Könyörögj érettünk!

Próféták királynéja          Könyörögj érettünk!

Apostolok királynéja       Könyörögj érettünk!

Vértanúk királynéja         Könyörögj érettünk!

Hitvallók királynéja          Könyörögj érettünk!

Szüzek királynéja              Könyörögj érettünk!

Minden szentek királynéja            Könyörögj érettünk!

Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné  Könyörögj érettünk!

Mennybe fölvett királyné              Könyörögj érettünk!

Szentolvasó királynéja    Könyörögj érettünk!

Családok királynéja         Könyörögj érettünk!

Béke királynéja  Könyörögj érettünk!

Magyarok nagyasszonya              Könyörögj érettünk!

(Kármel ékessége és királynéja    Könyörögj érettünk!)

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!               Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!               Hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!               Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!           Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!

Add Uram, hogy mi, a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Ámen.

FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére.

A litánia történetét elolvashatod itt.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.