Litánia Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére

alt

Uram, irgalmazz!              Uram, irgalmazz!

Krisztus kegyelmezz!        Krisztus kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!              Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket!  Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!   Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten!               Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten!

Szentlélek Úristen!

Szentháromság egy Isten!

Szűz Mária, az irgalmasság Anyja, Könyörögj érettünk! Szent Erzsébet, Krisztus jegyese,

Szent Erzsébet, a házasok példaképe, Szent Erzsébet, az özvegyek tüköre, Szent Erzsébet, Magyarország éke,

Szent Erzsébet, a keresztény nők példaképe, Szent Erzsébet, a jó erkölcsnek fönséges példája, Szent Erzsébet, a világi hívság megvetője, Szent Erzsébet, a szegénység kedvelője,

Szent Erzsébet, az alázatosság illatos virága, Szent Erzsébet, a szeretet csodálatos rózsája,

Szent Erzsébet, az engedelmesség tökéletes példaképe, Szent Erzsébet, a türelem angyala,

Szent Erzsébet, a keresztény lemondás és önmegtagadás megvalósítója,

Szent Erzsébet, készséges kereszthordozó, Szent Erzsébet, a szegények anyja, Szent Erzsébet, az árvák nevelője,

Szent Erzsébet, a szükséget szenvedők menedéke, Szent Erzsébet, a betegek szorgalmas ápolója,

Szent Erzsébet, a nélkülözők és szorongatottak vigasztalója, Szent Erzsébet, aki gyermekkorodtól Istennek szolgáltál,

Szent Erzsébet, aki magadat rendszeresen a Szűzanyának ajánlottad, Könyörögj érettünk!

Szent Erzsébet, aki a királyi udvarban is Istennek éltél,

Szent Erzsébet, aki egész éjszakákat átimádkoztál,

Szent Erzsébet, akit Isten sokszor csodás módon vigasztalt, Szent Erzsébet, aki a Megfeszített sebeibe menekültél,

Szent Erzsébet, aki alattvalóid gyalázását türelemmel fogadtad, Szent Erzsébet, akit rokonsága elhagyott és üldözött,

Szent Erzsébet, aki mindenkivel szelíd és szeretetreméltó voltál, Szent Erzsébet, aki vagyonodat a szegényeknek adtad,

Szent Erzsébet, aki a szomorúaknak vigasztalója vagy,

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,  kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,  hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,  irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Árpád-házi Szent Erzsébet, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!

Irgalmas Isten, világosítsd meg híveid szívét, és Szent Erzsébet dicső könyörgésére tégy minket a világ javainak megvetőivé és a mennyei vigasztalás szüntelen élvezőivé. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.