A Szentlélek hét ajándéka magyar szentjeink példája által

alt

Imádkozzunk magyar szentjeinkhez a Szentlélek hét ajándékáért!

Atyánk, áraszd ki Lelkedet a Te népedre, és add meg nekünk, hogy új szemmel lássuk dicsőségedet, új megtapasztalással fogadjuk be hatalmadat, új odaszentelődéssel vállaljuk szolgálatodat, új hűséggel ragaszkodjunk Igédhez, hogy szereteted növekedjen bennünk, és jöjjön el a Te Országod a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

SZENT ISTVÁN   Kerettel

BÖLCSESSÉG LELKE ~ SZENT ISTVÁN KIRÁLY

1. A bölcsesség lelke. A bölcsesség a dolgok helyes értékelését jelenti, amelyet nem zavar meg a földi dolgok vonzása, és így az ember a bölcsesség lelke által a múló dolgokat nem helyezi Isten és a lelki dolgok elé. A bölcsesség lelke nyíltságra képesít Istennel és az emberekkel szemben. Készséget ad az igazság elfogadására, életünk megalapozására.

Jöjj dicsőséges Szent István Király, ki a Bölcsesség Lelke által váltál áldottá! 

Könyörögj érettünk és nemzetünkért! Amen.

 

Margit Árpádházi

ÉRTELEM LELKE ~ ÁRPÁDHÁZI SZENT MAGIT

2. Az értelem lelke. Az értelem lelke a hit igazságainak, azok szerepének és jelentőségének mélyebb megértésében segíti az embert. Az az ismeret, amely tudja, például mi hasznom van lelki életem számára, ha ismerem a Szentháromság titkát

vagy a Boldogságos Szűz szeplőtelen fogantatását. Ebben a tudásban sokszor több egyszerű lélek felülmúlja a hittudósokat.

Jöjj Árpádházi Szent Margit, aki felmagasztaltattál az Értelem Lelke által, könyörögj érettünk és hitünk tisztaságáért!
Amen.

 

 

 Rpádházi Szent László Kerettel

TANÁCS LELKE ~ ÁRPÁDHÁZI SZENT LÁSZLÓ

3. A tanács lelke. A tanács lelke kényes vagy nehéz helyzetekben, válaszút előtt megmondja nekünk, hogy mit tegyünk, mit válasszunk. Különféle pályaválasztási, házasodási, foglalkozási, és egyéb lehetőségek közül, melyik felel meg leginkább Isten szándékának és a mi üdvösségünknek. Segít, hogy életirányunkban Isten Lelkéhez igazodjunk és ne saját magunkhoz.

Segít a komoly és személyes reflexiókban, csiszolja a lelkiismeretünket. Jöjj Árpádházi Szent László, aki megáldattál a Jótanács Lelke által,  könyörögj érettünk, hogy igaz és megszentelt utunkat járjuk!

Amen. 

 

Rpádházi Szent Erzsébet

ERŐSSÉG LELKE ~ ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET

4. Az erősség lelke. Az erősség lelkére a kísértések legyőzésében, a hit bátor megvallásában, és bizonyos helyzetek túlélésében van nagy szükségünk.  Saját tapasztalatainkból ismerjük a kísértések erejét.  Az erősség lelke segít a restség legyőzésében, valamint a kitartásban is.

Jöjj Árpádházi Szent Erzsébet, aki megáldattál az Erősség Lelke által, könyörögj érettünk, hogy keresztény életünkkel és hitünk által a szükséget szenvedők javát is szolgálhassuk!

Amen.

 

alt

TUDOMÁNY LELKE ~ SZENT GELLÉRT PÜSPÖK

5. A tudomány lelke. A tudomány lelke segít, hogy a világból, a látható dolgokból felismerjük az Istent. A hívő lélek számára minden Istent tükrözi. Az eredeti bűn egyik szomorú következménye, hogy ez a képességünk elveszett, értelmünk elhomályosodott.
A tudomány lelke segít a világ helyes alakításában is, valamint a jó és a rossz megkülönböztetésében, Jézus Krisztus akaratának felismerésében és az Ő követésében.

Jöjj Szent Gellért püspök, aki megáldattál az Tudomány Lelke által, könyörögj érettünk, és segíts bennünket, hogy Isten igaz útját járhassuk!

Amen.

 

Rpádházi Ifjabb Szent Erzsébet Kerettel

JÁMBORSÁG LELKE ~ ÁRPÁDHÁZI IFJABB SZENT ERZSÉBET

6. A jámborság vagy vallásosság lelke. A jámborság az Isten szolgálatában, a vele való beszélgetésben kifejezésre jutó öröm és készség. Akinek nem teher az imádság, sem az Istennek való engedelmesség, hanem öröm, azt nyugodtan nevezhetjük jámbornak.

Jöjj Árpádházi ifjabb Szent Erzsébet, aki megáldattál a Jámborság Lelke által, könyörögj érettünk, és segíts bennünket, könyörületes életet élhessünk!

Amen.

 

Szent Imre Herceg Kerettel

ISTENFÉLELEM LELKE ~ SZENT IMRE HERCEG

7. Az Úr félelmének a lelke. Az Úr félelme nem a büntetéstől és Isten hatalmától való rettegés, hanem az Isten iránti tisztelet, amely a hozzánk közeledő, minket barátságába fogadó Istenben is felismeri az Ő mindent felülmúló nagyságát, nem mer Isten jelenlétében vétkezni. Valahogy úgy van ez, mint ahogy egy komoly tekintélyes ember előtt senki sem mer trágár szavakat használni vagy valami rosszat tenni.

Jöjj Szent Imre herceg, aki megáldattál az Istenfélelem Lelke által, könyörögj érettünk, és segíts bennünket, Istenfélő, Istennek tetsző tiszta életet élhessünk!

Amen.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.