Erzsébet asszony imái

alt

A Szeretetláng Lelki Naplóban számos helyen olvashatunk olyan imákat, fohászokat, melyek [Kindelmann] Erzsébet asszonytól származnak. A mély lelki élet, s a Jézussal és Máriával való bensőséges kapcsolat olyan, gyakran misztikus megnyilvánulásai ezek, melyeket idézve mi is bátran fordulhatunk Üdvözítő Urunk és Édesanyja felé különféle élethelyzetekben.

Erzsébet asszony gyakorta buzdította ismerőseit, hogy Istenkapcsolatuk ne csak a napszakokhoz köthető imákra korlátozódjék, hanem munkavégzés, pihenés, vagy bármilyen tevékenység közben is irányítsák figyelmüket az ég felé egy-egy „röpimával”. Az alábbi válogatás a hosszabb, akár elmélkedő imádságra és a rövid fohászok elmondására egyaránt lehetőséget adnak.
FOGADJ EL ÍGY, AHOGY VAGYOK
 
Isteni Mesterem, imádott Jézusom! 
Ugye, Te tudod, mit szeretnék mondani? 
De nem jön szó ajkamra, 
csak némán hullanak könnyeim bűneim bánata miatt.
 
Szeretnék szépséges verseket írni végtelen jóságodról, 
de ez a tehetség nincs birtokomban. 
Nyomorúságom és semmiségem tudatában
azon gondolkodom, mit adjak? 
Uram, Jézusom, odaadom újra és újra bűneimet, 
és a kegyelemtől áthatott lelkem könnycseppjeinek 
monoton hullására figyelj fel, kérlek. 
Ez az én szívem zenéje. 
Ez az egyetlen, melyet nyújtani tudok,
és könyörögve kérlek, ne und ezt meg hallgatni… 
Tudom, ez is a Te adományod. 
Én birtokomban tartom, 
s ezerszer és százezerszer megköszönöm… 
 
Uram, Jézusom, most újra arra kérlek, 
ahány teremtett porszem van a világon, 
mindbe belehelyezem bűneim bánatát, 
hogy fújja a szél Hozzád, 
és lásd, mennyire szeretlek. 
 
Ez az én himnuszom, versem, 
zeném és mindenem, 
melyet csak adni tudok, és kérlek, 
fogadj el engem így, ahogy vagyok.
 
AZ ÚRRAL VALÓ EGYSÉG IMÁJA
 
Lábunk együtt járjon.
Kezünk együtt gyűjtsön.
Szívünk együtt dobbanjon.
Bensőnk együtt érezzen.
Elménk gondolata egy legyen.
Fülünk együtt figyeljen a csöndességre.
Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon.
Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért. Ámen.
 
(Ezt az imádságot az Üdvözítő maga kérte Erzsébet asszonytól, hogy a Vele való minél tökéletesebb összhangért és együttműködésért ezekkel a szavakkal fohászkodjon. „Az Úr megtanított engem egy kis imára és megkért, hogy adjam tovább, mert ezt is hatásos eszköznek tartja a Sátán megvakítására.”)
 
 
FARAGJ ENGEM A TE KÉPEDRE!
 
Te kérsz engem, hogy csak Neked szolgáljak? 
Tudnék-e mást tenni? Nem! 
Átadom magam teljesen 
és maradéktalanul úgy, ahogy kértél. 
Édes Jézusom, Neked élek, Neked halok, 
mindörökre Tied vagyok!
Kié is lehetnék, ki fogadna el engem 
minden bűnömmel, 
gyarlóságommal és fogyatékosságommal? 
 
Uram, boldogan áldozom kis életem a lelkekért. 
Minden vágyam a Te örök gondolatod:
a lelkek megmentése. 
Minden nap és minden órában úgy, ahogy Te kértél. 
Isteni szobrász, csak faragj engem 
a Te képedre és hasonlatosságodra, 
hogy rám ismerj halálom óráján: 
én a Te szent kezed munkája vagyok. 
Ó, te áldott isteni kéz, 
mely farag és simogat egyszerre! 
Lelkem túlárad a vágytól, ha szavaidra gondolok,
hogy Neked szükséged van az én áldozatomra. 
Mily nagy kitüntetés ez! 
Imádott Jézusom, áldalak és magasztallak szüntelenül!
 
 
TELJES ÖNÁTADÁS 
 
Imádott Jézusom, 
átadom magam Neked teljesen, 
lemondok teljesen önmagamról, akaratomról. 
Csak azt akarom, amit Te akarsz.
Tebenned élek, teáltalad gondolkodom, 
Teáltalad cselekszem.
Nincs semmi, ami tőlem származik.
Átadom magam újra és újra, fogadj el, kérlek!
 
Ha mást gondolnék, mint ami a Te gondolatod,
semmisítsd meg gondolataimat!
Szememmel csak a Te szent akaratodat nézzem,
ha mást akarnék nézni, vedd el szemem világát!
Füleim csak a Te szavadra figyeljenek,
a Te szavaid csengését halljam csak,
vagy vedd el hallásom!
Ajkaimmal csak Téged áldjalak, imádjalak,
magasztaljalak, dicsőítselek,
és csak a Te szent akaratod szerint szóljak!
Ha nem ezt tenném, némítsd meg ajkamat.
A lábam, ha nem járna Veled,
és ha kezem nem gyűjtene Veled,
tedd bénává azokat!
 
Ha bensőm nem akarna Veled érezni,
semmisítsd meg bensőm érzelmeit!
Ha szívem nem Veled, Benned, Érted dobogna,
szüntesd meg szívem dobbanását!
 
Uram, imádott Jézusom,
szabad akaratom mellé, 
melyet teljesen Neked adtam,
odateszem bűneimet is, 
hogy eltöröld azokat.
 
Uram, imádott Jézusom, gyújtsd lágra szívem, 
hogy lobogjon lángja mind magasabbra,
érjen fel Mennyei Atyánk fölséges trónusához
bűneim bánatával együtt,
hogy lássa, mennyire akarok szeretni,
és a Szeretet Lelkével egyesülve
csak Bennetek, Veletek élni! Ámen.
 
További imák találhatók a Szereteláng Mozgalom oldalain itt.
Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.