Imádság boldog kimúlásért

altSzelíd és boldog volt a te halálod, Szent Antal; vajon milyen leszen az én kimúlásom?

Oh, te haldoklóknak édes vigasztalása! azon nagy kegyelemre kérlek, mely által téged az Isten oly csendes és boldog halállal szólított magához: állj mellettem életem végperceiben és eszközölj ki számomra is boldog kimúlást. Erősítsd majdan lelkemet, hogy az örökkévalóságtól való rettegés kísértetbe ne ejtsen. S miként már oly számtalanoknak váltál édes vigaszára, úgy vigasztald az én lelkemet is a halálos küzdelem szorongattatásaiban.

Oh kedves jó Szentem! neked ajánlom egész életemet, de különösen annak végét a halálos ágyon. Ne hagyj el akkor, midőn talán érzékeim tompulván, képtelen leszek téged segítségül hívni, hanem állj résen hatalmas közbenjárásoddal, hogy tisztán és halálos bűn nélkül álljak az örök Bíró elé s elnyerhessem a jól küzdők koronáját a mennyben. Amen.

(P. Özséb: Páduai Szent Antal kis imakönyve)

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.