Tiszta Szívek Mozgalma Házasoknak felajánló imája

alt

Urunk, Jézus, hálát adunk neked, amiért határtalan szeretettel szeretsz minket, és nem haboztál az életedet adni értünk. Köszönjük,
hogy szereteted megvéd a rossztól; ha elbuktunk, felemel a legnagyobb mélységből, és meggyógyítja a legfájdalmasabb sebeket is.

Fölajánljuk neked emlékezetünket, elménket, akaratunkat, lelkünket és testünket a nemiségünkkel együtt. Köszönjük, hogy jelen vagy a házasság szentségében; ez a mi legdrágább kincsünk.

Csakis nálad találjuk meg az orvosságot és az erőt, mellyel leküzdhetünk minden nehézséget és válságot. Ezért ígérjük, hogy minden nap találkozni fogunk veled az imádságban, a Szentírás olvasásában, a gyakori szentáldozásban és a szentségimádásban.

Elhatározzuk, hogy rendszeresen fogunk járulni a bűnbánat szentségéhez; nem hagyjuk, hogy erőt vegyen rajtunk a csüggedés, s azonnal talpra állunk minden bukás után.

Ígérjük, hogy soha nem fogunk vásárolni, olvasni vagy nézni pornográf tartalmú újságokat, internet oldalakat, műsorokat és filmeket, melyek a házastársi hűtlenséget és a szabadosságot hirdetik. Ígérjük, hogy nem fogunk fogamzásgátló szereket használni, és mindig készek leszünk elfogadni minden gyermeket, akit te, Urunk, életre akarsz hívni.

Igyekszünk jó nevelői lenni gyermekeinknek, a saját példánkkal és tanúságtételünkkel mutatva nekik a hozzád vezető utat.

Jézusunk, taníts meg minket rendszeresen alakítani jellemünket, főleg hogy képesek legyünk uralkodni szexuális vágyainkon és érzelmeinken! Taníts meg minket arra, hogy önzetlenül szeressük egymást és gyermekeinket!

Kérünk, adj nap mint nap bátorságot, hogy környezetünk nyomása ellenére távol tartsuk magunkat mindentől, ami függőséget okoz, elsősorban a kábítószerektől, az alkoholtól és a dohányzástól! Taníts meg minket úgy élni, hogy a szeretet legyen a legfontosabb az életünkben, s hogy egymás támaszai és segítőtársai legyünk!

Alakíts minket a saját képmásodra és hasonlatosságodra, hogy tanúságot tehessünk a te feltétel nélküli, megbocsátó és megszentelő szeretetedről.

Szűz Mária, Édesanyánk, vezess minket a hit útján a szeretet forrásához, Jézushoz. Szent ll. János Pál pápa példáját követve teljesen neked adjuk át magunkat: "Egészen a tiéd vagyok, Mária!"

Szeplőtelen Szívedbe ajánljuk magunkat; mindazt, amik vagyunk, minden lépésünket, életünk minden pillanatát.

Ámen.

(forrás: Szeressétek egymást, 2017/1. szám)

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.