Imádság Szent Rafael arkangyal közbenjárásáért

alt

A Bibliában Tóbiás könyvében olvas­hatunk Szent Rafael főangyalról, aki meggyógyította Tóbiás apját, a vak Tóbitot.

Nagy Szent Gergely egyháztanító, Ra­fael arkangyalt Isten gyógyszerének nevez­te. Mennyei orvos, angyali gyógyító, Is­ten gyógyszere nem emberi elnevezések; ezek csak hasonlók ahhoz a névhez, amit Isten maga használt - Rafael, az emberek testi, szellemi és lelki szenvedéseink gyó­gyításával megbízott arkangyal.

Imádság Szent Rafaelhez, a betegek angyalához

Rafael arkangyal, egészségünk gondo­zó orvosa, szállj le a mennyből meggyó­gyítani a betegeket, és megoldani életünk nehéz problémáit. Maradj velünk, ó Ar­kangyal, akit Isten gyógyszerének hívnak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges lelkületet.

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...


A Szentháromságos Egyisten dicsőségére

Szent Rafael litánia (magánhasználatra)

Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, minden lélek alko­tója - irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten, akinek látására az an­gyalok áhítoznak - irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen, az áldott lelkek bol­dogsága - irgalmazz nekünk!

Szentháromság egy Isten, a szent arkan­gyalok dicsősége - irgalmazz nekünk!

Szent Rafael, az egészség angyala - könyörögj értünk!

Szent Rafael, a trón előtt álló hét lélek egyike - könyörögj értünk!

Szent Rafael, Tóbiás hűséges kísérője - könyörögj értünk!

Szent Rafael, aki az ördögöt menekülni kényszerítetted - könyörögj értünk!

Szent Rafael, imádságaink felajánlója Isten trónja előtt - könyörögj értünk!

Szent Rafael, vakság gyógyítója - könyörögj értünk!

Szent Rafael, szenvedések enyhítője - könyörögj értünk!

Szent Rafael, vigasztaló minden szükség idején - könyörögj értünk!

Szent Rafael, aki örömmel megteszed azt, amit alázatosan kérnek tőled - könyörögj értünk!

Szent Rafael arkangyal - könyörögj értünk!

Jézus Krisztus, angyalok boldogsága - kegyelmezz nekünk!

Jézus Krisztus, mennyei lelkek dicsősége - hallgass meg minket!

Jézus Krisztus, égi seregek ragyogása - irgalmazz nekünk!

Könyörögjünk!

Úristen, aki kimondhatatlan jóságodból Szent Rafaelt híveid földi vándorlásának vezetőjévé rendelted, alázattal kérünk, ve­zéreljen minket a megváltás útján és se­gítségét szüntelenül érezzük minden testi-lelki bajban Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Share

Programajánló

Családfa gyógyító szentmise

március
szombat
9

A családfa gyógyító szentmise fontosságát segít megérteni például az egyház házszentelési gy…
5 nap múlva

Szentlélek szeminárium

március
szerda
27

Tíz héten át tartó lelkigyakorlat, mely heti egyszeri közös alkalommal valamint a naponta 20…
23 nap múlva

Párkapcsolati Műhely Nagy Péterrel és Judittal - n…

március
szerda
27

23 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.