Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért

altElőször is áhitattal vess keresztet, mely az üdvösség jele, és a mennybe vezető utat mutatja. Azután imádkozd el a „Hiszekegyet” mint keresztségi fogadalmad megújítását, azzal a szándékkal, hogy hitedet az emberektől való félelem nélkül megvalld.

A „Dicsőséget” mondd Szűz Máriával és az angyalokkal egyesülve, a „Miatyánkot” pedig Jézus szellemében az Atya dicsőségére és az Egyház javára!

Az első „Üdvözlégy”-nél köszöntsd Szűz Máriát, mint az Örök Atya leányát! Könyörögd ki Tőle, hogy gazdagon részesítsen a hit erényében, ami Benne itt a földön nagyobb volt, mint a pátriárkák, próféták, apostolok és a szentek minden hite. Ezt a hitet adja át a küzdő Egyházban élő gyermekeinek, hogy rávezesse őket Jézus Krisz-tus életének követésére és felfedje előttük saját titkait.

A második „Üdvözlégy”-nél köszöntsd Máriát mint Jézus Krisz-tusnak, az Örök Bölcsességnek Édesanyját, és kérd a „szent reménység Anyjától” a szilárd bizalmat, amivel ő mindazokat eltöl-ti, akik átadják magukat Neki. Szűz Mária azoknak is reménysége, akik minden reményüket elvesztették. „Reménységünk, üdvözlégy!”

A harmadik „Üdvözlégy”-nél köszöntsd őt mint a Szentlélek jegyesét, és jusson eszedbe, hogy ő a „szép szeretet Anyja”! Kérd tehát, hogy tegye alkalmassá szívedet e szeretet befogadására, és lobbantsa lángra benne Jézus Krisztus apostoli szeretetét a lelkek iránt!

(forrás: Tengernek Csillaga, 1997/6. szám)

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.