A Mária Rádió ökumenikus imája a békéért

altMindenható örök Isten Mennyei Atyánk!

Te az embert a magad képmására teremtetted!

Azt akartad, hogy az ember a földnek szelíd pásztora és őrzője legyen.

Embertársaihoz pedig testvéri szeretettel forduljon.

Azt akartad, hogy a különböző népek mint egy nagy mezőn kinyíló sokféle virág,

sokféle nyelven és különböző kultúrákban élve mégis egyetlen családot alkossanak,

egymás jogait tiszteletben tartva,testvérként éljenek.

Mennyei atyánk, a történelem kezdete óta hányszor lett ember embernek farkasa,

Hányszor támadt rá az erősebb a gyöngére,

Hányszor sebezte meg az ember a Te isteni szívedet,

amikor a családon belül vagy a népek között a háborúság és az erőszak eluralkodott.

Hányszor kellett végtelen fájdalommal látnod az ártatlanok szenvedését.

Irgalmas Istenünk, kérjük a Te mérhetetlen irgalmadat, bocsáss meg az embernek az újra és újra fellángoló erőszak miatt

Vedd el az ember szívekből a gyűlölet  a hatalomvágy a nyereségvágy mérges gyökereit

Tedd az emberiséget szelíddé, igazságossá bölccsé,

Segítsd az embert hogy a túlságosan hosszú gyilkos  háborúk után a békesség korszakát kezdhesse el.

Ámen.

Köszönet Laci testvérünknek, aki az imát lejegyezte.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.