A Szentlélek

altUram Jézus Krisztus, az Atyának Fia, minden ember útja és célja. Minden mennyei fölé magasztalva, az Atya jobbján ülve kiárasztottad ránk az ígéret Lelkét, hogy a Lélekkel velünk maradj mindennap a világ végéig és általa életeddel és haláloddal velünk maradj az Atya dicsőségére és a mi üdvösségünkre.

Uram, nézd a minket gyötrő szellemeket és add kegyelmedet, hogy megkülönböztethessük őket.

Adj nekünk értelmet, mely az utánad való vágyódás hétköznapjaiban helytáll; amikor téged keresünk és utánad vágyakozunk, akkor a nyugalom, a béke, a bizalom, a szabadság és egyszerű tisztaság lelke a te Lelked, de minden nyugtalanság és félelem, kicsinyesség és nehézkesség lelke a miénk, vagy a sötét mélységek lelke.

Add meg nekünk vigasztalásod Lelkét. Urunk, tudjuk, hogy a vigasztalanságban, lelki szárazságban, a lélek ájult tehetetlenségében is hőnek kell maradnunk és hűek is maradhatunk hozzád- Mégis kérhetjük Tőled a vigasztalás és az erő Lelkét, az öröm és bizalom Lelkét, a hitben, reményben és szeretetben való növekedés, Atyád dicséretének, a nyugalomnak és a békének Lelkét.

Űzd el szívünkből a lelki szárazságot, sötétséget, vigasztalanságot, a zűrzavart, a silány földi dolgok iránti vonzódást, a reménytelen bizalmatlanságot, a tunyaságot, szomorúságot, az elhagyatottság és meghasonlás érzését és azt a szorongást, hogy elszakadhatunk tőled.

De ha ügy tetszik neked, hogy olyan utakon is vezess minket, akkor kérünk, hogy ezekben az órákban és napokban legalább a hőség, és erősség és helytállás Szentlelkét hagyd meg nekünk, hogy vak bizalommal menjünk az űton, a helyes irányt megtartsuk, hűek maradjunk elhatározásainkhoz, melyeket akkor tettünk, amikor fényed világított nekünk és örömöd kitágította szívünket.

Az ilyen elhagyatottságban add meg inkább a bátor kezdeményezést, az imádságban, önvizsgálatban és bűnbánatban a dacos kitartás lelkét. Adj nekünk akkor föltétlen bizalmat, hogy az elhagyatottságnak ebben az idejében sem hagy el minket kegyelmed és bár nem érezzük, mégis velünk vagy, mint az az erő, mely diadalmaskodik erőtlenségünk fölött. Add meg nekünk a bőséges emlékezés Lelkét, arra a múltra, amikor barátságosan meglátogattál minket, és add meg az eljövendő, érezhető szereteted megnyilatkozására váró lelket.

Add, hogy a vigasztalanságnak ezen óráiban megvalljuk bűnösségünket és nyomorúságunkat, gyengeségeinket alázatosan megtapasztaljuk és végül elismerjük, hogy egyedül te vagy minden jó és minden mennyei vigasztalás bőséges forrása.

Hogyha vígasztalásod osztályrészünk lesz, kísérje az alázatosság és a készség Lelke, hogy vigasztalás nélkül is szolgáljunk Neked.

Add meg nekünk mindig a bátorság és a bátor elhatározás Lelkét, hogy felismerjük a kísértést és ne vitatkozzunk vele, ne tegyünk engedményeket, hanem tudjunk egyértelműen nemet mondani, mert ez a legegyszerűbb harci modor. Adj nekünk alázatosságot nehéz helyzeteinkben a tanácskérésre, ahelyett, hogy üres bőbeszédűséggel, magunk fitogtatásával, buta gőggel hangoztassuk, hogy mindig egyedül kell megbirkóznunk a nehézségekkel.

Add meg nekünk a mennyei bölcsesség Lelkét, hogy jellemünk és életünk valódi veszélyes pontjait felismerjük és ott vigyázzunk, ott harcoljunk a legbőségesebben, ahol a legsebezhetőbbek vagyunk.

Add meg nekünk Uram egy szóval a te Lelkedet, a lélek gyümölcseit, melyek apostolod szerint: a szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, hőség, szelídség, önmegtartóztatás (Gal 5,22). Hogyha megvan bennünk ez a Lélek és ennek gyümölcse, nem vagyunk többé a törvény szolgái, hanem Isten szabad gyermekei. Akkor a Lélek mondja bennünk: Abba, jó Atyám. Akkor kimondhatatlan sóhajtásokkal könyörög értünk. Akkor ez az örök élet kenete, pecsétje és váltsága. Akkor az örök vizek forrása, mely szívünkben fakad és az örök életbe folyik és azt súgja; menjünk az Atyához!

Jézus, küldd el nekünk Lelkedet! Mind több pünkösdi ajándékot adj nekünk! Tedd lelkünk szemét világossá, szellemi fogékonyságunkat érzékennyé, hogy Lelkedet minden más lélektől megkülönböztethessük. Add nekünk lelkedet, hogy rólunk is elmondhassák; „ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti bennetek lakó Lelke által". (Róm 8,11)

Uram add, hogy mindig pünkösd legyen. Szolgáid és szolgálóid kérik parancsba kapott merészséggel: add, hogy bennünk is pünkösd legyen. Most és mindörökké. Ámen.

(Az élet imádságai)

KARL RAHNER (1904—1984)

 

 

Forrás: Új Ember Füzetek (7), Szentlélek imafüzet, é.n.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.