Imádság a tisztaságért

alt

Imádandó isteni Lélek, neked gyönyörűséged a tiszta és ártatlan lelkekben tartózkodni, melyeket templomul méltóztattál felszentelni magadnak. Tudom, Uram, hogy senki sem élhet megtartóztatásban, ha te nem segíted kegyelmeddel; de azt is tudom, hogy ezt a Te ajándékodat szívesen megadod minden kérőnek.

Azért könyörögve menekülök hozzád és esedezve kérlek, méltóztassál megvédeni és megőrizni bennem az önmegtartóztatásnak eme szeplőtelen és drága kincsét Add meg, Uram, amit magad parancsolsz és parancsold, amit akarsz, Égesd ki szívemet és vesémet, szegezd át, Uram, félelmeddel testemet, hogy neked tiszta testtel szolgáljak és szeplőtelen szívvel járjak kedvedben, hogy a te irgalmasságod által eljuthassak végül isteni látásod kimondhatatlan boldogságára és a tiszta szíveknek ígért dicsőségére. Ámen.

(Sík-Schütz imakönyv)

 

Forrás: Új Ember Füzetek (7), Szentlélek imafüzet, é.n.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.