A belső ima gyakorlata

belső imaOratio est mentis devotio,
id est conversio in Deum per
pium et humilem affectum

“Az elmélkedés a lélek hódolata,
vagyis a lélek Istenhez fordulása
alázatos és jámbor szeretetben”.
(Szent Ágoston)

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK

Jó, ha felidézzük itt azt a tanácsot, amelyet Szent Ignác ad a Lelkigyakorlatokban: “Abban a pontban, amelyben megtaláltam azt, amit kívánok, időzzem el mindaddig, amíg el nem teltem, anélkül, hogy a továbbhaladás miatt nyugtalankodnék.” “Mert nem a sok tudással lakik jól és elégül ki a lélek, hanem ha a dolgokat bensőleg érzékeli és ízleli.”
(4. utasítás és 2. megjegyzés)

Tehát  nem  kell  mindazoknak  a  különböző  cselekedeteknek  és  érzelmeknek  létrejönniük, amelyekre Ignác utal. Semmiben sem szabad korlátoznunk Isten Lelkének működését. Minél előbbre tart a lélek  a  szemlélődésben  és  az  Istennel  való  egyesülésben,  ezek  a  cselekedetek  és  érzések  annál  inkább összeolvadnak,  és  a  szerető  és  a  bízó  hit  egyszerű  tekintetévé  egyesülnek,  arra  a  Legfőbb  Jóra  vetett pillantássá, akit a lélek egyre teljesebben birtokol és egyre mélyebben ízlel.

A  szándékosan  gyakori  Szentírás-idézetek  egyike-másika  a  kegyelem  fényében  akár  az elmélkedés egész idejére elegendő táplálék lehet. Ezek iránymutató gondolatok, tehát főként az imaélet kezdetén vagy szárazság idején nyújthatnak segítséget. Néhány megjegyzés pedig talán megelőzi, hogy kerülőutakra tévedjünk vagy időt veszítsünk.

Ennek a kis elmélkedési útmutatónak a gyümölcsöző használatához jó, ha az utasítások részletes alkalmazása  előtt  áttekintő  képet  alkotunk  róluk,  amiben  a  következő  oldalon  található  “Általános  váz” segít. Amikor már elég jól ismerjük a kifejtő részben megadott utasításokat, és úgy érezzük, hogy azokat tovább kellene egyszerűsíteni, akkor megint elég lehet az “Általános váz” akár egészében, akár csak a főbb vonalait felhasználva, míg Isten még nagyobb és egységében még gazdagabb egyszerűségre nem vonz, és Ő maga létre nem hozza a valóban EGYEDÜL SZÜKSÉGESet.

A könyvecske elolvasható itt.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.