Megjelent "A szabadulás rózsafüzére" imafüzet

alt2004-ben adta ki a Szent István Kiadó  Regis és Maisa Castro világszerte ismert könyvének magyar kiadását, kétezer példányban. A könyvecske néhány hónap alatt elfogyott, sikere csak növekedett az évek múlásával. Az imáról, a könyv olvasása és az elmondott imák eredményeiről, a magyar tanúságtételekről tőbb alkalommal beszámoltunk.

A Szent Gellért Könyvkiadó ezúttal egy imafüzetet bocsát az olvasó rendelkezésére. Ebben az imádságban különösen is velünk van az Úr, hiszen minden Üdvözlégyben kimondjuk hatalmas nevét, amelyre „minden térd meghajol a mennyben, a földön és az alvilágban". Ebben áll a szabadulás rózsa füzérének ereje is. 

Share
Bővebben...

Szent Peregrin imafüzet (8)

altSzent Peregrin gyógyító mise

1. A Szent Peregrin mise olvasmányai

LAZIOSI SZENT PEREGRIN

Lázadó életút után Benizi szent Fülöp hatásra tért meg. És ez a Forliból származó ifjú Sziénában kezdte meg a Szent szűz szolgálatát. Visszatérve Forliba élete végéig a példásan gyakorolta a bűnbánatot, és hordozta a betegségek keresztjét. Kérve a megfeszített Krisztust, annak kegyelméből nyert gyógyulást rákos betegségéből. Meghalt kb. 80 évesen, 1345-ben.

Share
Bővebben...

„Ó, lelkek, akik már félelem nélkül élvezitek a boldogságot…”

Mindenszentek %C3%BCnnepe

Ima mindenszentekhez

„Ó, lelkek, akik már félelem nélkül élvezitek a boldogságot, és állandóan el vagytok merülve az én Istenem dicséretében! Boldog sors jutott nektek! Mennyi okotok van arra, hogy állandóan zengjétek ezt a dicséretet, és mennyire irigyellek benneteket azért, hogy nektek már nem fáj az a sok súlyos bűn, amelyet ebben a szerencsétlen időben követnek el az én Istenem ellen...

Ó, boldog mennyei lelkek! Legyetek segítőink nyomorúságunkban, járjatok közbe értünk Isten irgalmánál, hogy juttasson nekünk is valamit a ti boldogságotokból és ossza meg velünk azt a világos megértést, amelyben részetek van.

Share
Bővebben...

Szent Peregrin imafüzet (7)

alt

SZENT PEREGRIN KILENCED

Imádkozásának módja:

1. Himnusz Szent Peregrinhez

2. Keresztvetés

3. P: Isten, aki az élet forrása, ragyogtassa arcát ránk, és adjon nekünk irgalmat!

E: Áldott legyen az Isten mindörökké!

Share
Bővebben...

Szent Peregrin imafüzet (6)

altKönyörgés érzékeny szívért

Urunk! Add, hogy Szent Peregrinhez hasonlóan mi is hűségesen járjunk a tökéletes szeretet útján. Adj nekünk érzékeny szívet, hogy segítségére siessünk beteg és szegény testvéreinknek. Add, hogy mindig szeretettel szolgáljunk Téged, és mindazokat, akikkel nap, mint nap találkozunk. Szent Peregrin közbenjárására újítsd meg bennünk is szereteted csodáit. Ne kelljen nélkülöznünk sem a mindennapi kenyeret, sem a munkát, sem a Te barátságodat. Érezzük annak tiszta örömét, hogy gyermekeid vagyunk minden körülmények között. Néked Urunk, legyen tisztelet és dicsőség most és mindörökkön örökké. Ámen.

Share
Bővebben...

Szent Peregrin imafüzet (5)

altKönyörgés a kiengesztelődésért és békéért

Urunk! Istenünk, te minden ember szívének megvilágosító jelenléte vagy. Te térítetted meg Peregrint a Mennyek Országa örök értékeihez, és a testvériség és a béke eszközévé tetted. Emlékezz meg jóságodban mindazokról, akik erőszakot szenvednek, és térítsd meg azokat, akik az igazságtalanság és lelki halál útjain járnak. Ajándékozd mindnyájunknak Szentlelkedet, a közösségi élet forrását, hogy az emberek között tudjunk a kiengesztelődés és a béke előmozdítói lenni. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké! Amen.

Share
Bővebben...

Szent Peregrin imafüzet (4)

altIma az elfogadás kegyelméért

Uram! Csak azt tudjuk megváltoztatni, amit elfogadunk! Ha valaki nem fogadja el a betegséget, akkor a gyógyszerek sem hatnak, vagy csak nagyon lassan fejtik ki áldásos hatásukat. A gyógyulás pedig elmarad, vagy sokkal tovább tart. Amíg nem találok békét, örömet, megkeseredett és megosztott maradok.

Uram! Szent Peregrin szolgád, a mi testvérünk, amikor el tudta fogadni a maga lázadó és hirtelen természetét, akkor lépett a megtérés és az életszentség útjára. Az elcsattant pofon Benizi Szent Fülöp arcán nyilvánvalóvá tette számára a változás fontosságát. Meggyógyult lelkileg, mert képes volt elviselni saját gyengeségét, mint keresztet. Tudta, csak akkor képes lekötni lobbanékony és igazságra szomjas jellemét, hogyha az örök, ki nem alvó Tűz égeti lelkét, mely az Isten szeretetének lángja.

Share
Bővebben...

Szent Peregrin imafüzet (3)

altImádság a gyógyulás elnyeréséért

Úr Jézus! Az emberiség Reménye! Tied minden dicséret és dicsőség, Te vagy az élet egyetlen forrása és végtelen szeretetedből annak őrzője. Te vagy a mi Megváltónk, az emberi megváltás szerzője, az orvostudomány fejedelme, aki lelkünket és testünket ápolod. Te visszaadtad a vakoknak a látást, megtisztítottad a leprásokat, feltámasztottál halottakat. Megváltásunkért nem mentegetőztél, vállaltad a nehézséget, a fájdalmat, és a kegyetlen kereszthalált. Ó kegyes Uram, távolítsd el tőlem is betegségemet a te hatalmaddal. Gyógyíts ki bajomból, mindabból, ami életemet és örömömet fenyegeti. Neked ajánlom magam.

Share
Bővebben...

Szent Peregrin imafüzet (2)

peregrin

Imádság Szent Peregrinhez, a daganatos betegek védőszentjéhez

Ó dicsőséges Szent Peregrin, Jézus Krisztus nagy tisztelője, hűséges Mária Szolgája! Életed folyamán együttéreztél a szegényekkel és szenvedőkkel. Te magad is kiérdemelted, hogy a Megfeszített Jézus csodálatosan meggyógyítson, jobb lábad gyógyíthatatlan rákos sebéből.

Erényeid és imádságaid érdemeiért nyerd meg számunkra azt a kegyelmet, hogy igazi keresztényként éljünk, telve szeretettel Isten és felebarátaink iránt. Oltalmazz meg minden bajtól, különösen is a rákbetegségtől, mellyel szemben nagyon hatékonyan jársz közben Istennél. Áldd meg a te tisztelőidet és hallgasd meg imádságaikat, bemutatva azokat Istennek, a mi Atyánknak. Ámen.

Szent Peregrin, könyörögj értünk!

Share
Bővebben...

Az „ötvenes” imádság

Szent DomokosPoroszországi Domonkos († 1460.) Trierben mint karthauzi novícius írásba foglalta Jézus életének eseményeit, u.n. „titkait”, ami valójában Jézus életén való szemlélődés. E titkok előtt mindig elmondtak egy Üdvözlégyet, így összekötve a szemlélődést az Üdvözlégy imádkozásával. A titkok számáról nevezik ezt az imádságot ötvenesnek.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.