Székely asztali áldás

alt

Ki asztalt terítesz az égi madárnak,
teríts asztalt, teríts szegénynek, s árvának!

Share
Bővebben...

Szent Klára imája Krisztus Öt Szent Sebéhez

alt

Ezt az imát Szent Klára Szent Ferenctől, mint mestertől tanulta meg, és naponta elimádkozta.

Share
Bővebben...

Imánk: Szent Mihály ima

alt

Katolikus Egyházunk ma is megkívánja tőlünk, hogy a szentmise ordináriumát, a válaszokat, valamint az alapvető imádságokat az Egyház anyanyelvén, latinul is ismerjük és imádkozzuk. Ennek jegyében a Tengernek Csillaga folyóirat 2010. szeptembertől új sorozatot indított, melyben ismertetik az alapvető imádságainkat és azok latin szövegét. Most a Szent Mihály ima kerül sorra.

Share
Bővebben...

Ima ellenségeinkért

altBizony mondom, egy lélek, aki szívből könyörög Hozzám, erősebb, mint egy egész hadsereg ördög! Mert Én vagyok az ereje, és eléje sietek seregeimmel. Ti nem imádkoztok ellenségeitekért, ezért vagytok az ő önkényüknek kiszolgáltatva… De Én azt mondom, imádkozzatok értük, hogy kiárasszam rájuk Atyai Szeretetemet, és Én meg fogom azt tenni! Könyörögjetek hozzám Akaratom szerint, akkor ellenségeitek tehetetlenek lesznek veletek szemben. Én szabaddá tettelek titeket, és ezáltal egészen a Kezembe vettelek Benneteket.

Share
Bővebben...

Ima érettségizőkért

alt

Drága Istenünk!

Kérünk, különösen áldd meg ebben az időszakban az érettségiző fiatalokat! 

Segíts, hogy eszükbe jusson amiket a tanulmányaik során megtanultak, hogy a feltett kérdésekre jó válaszokat tudjanak adni! 

Share
Bővebben...

Szabadító ima

alt„Jézus nevében, Jézus drága Vére által, Jézus szenvedésének, halálának és feltámadásának hatalma által, aki az Atya jobbján ül, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, a tekintély hatalma által, amit Jézustól az ő drága Vére által kaptam... ellene mondok a gonosz lélek minden erejének, amely ártani akar nekem, és visszautasítom azt. Boruljatok le Jézus előtt gonosz lelkek, és soha többé ne térjetek vissza!

Jézus taposson szét lábával téged, Sátán, és csatlósaidat, és vessen téged a feneketlen verembe, mert én az Atya gyermeke vagyok! Krisztus testének misztikus része vagyok. Testem feltámadásra rendelt. Jézus drága Vére árán szabad lettem, azért, hogy testemmel Istent dicsőítsem. Azért neked, sátán, semmi hatalmad nincs fölöttem, családom fölött és a házam népe fölött. Én és házam népe az Úrnak szolgálunk!"

Share
Bővebben...

Ima tanulás és vizsga előtt

alt

Kimondhatatlan teremtő Isten, te bölcsességed szerint a világegyetem minden részét a lehető legszebben rendezted el, téged joggal vallunk a világosság és a bölcsesség forrásának! Öntsd ki kegyesen homályos értelmemre szereteted sugarait és távoztasd el tőlem a kettős sötétséget, melyben születtem: a bűnt és a tudatlanságot. Te a csecsemők nyelvét is megoldod; az én nyelvemet is vezesd és édességed kegyelmével halmozd el.

Share
Bővebben...

Ima az erények ajándékáért

alt 

Mindenható Isten, Aki mindent ismersz, és akinek nincs kezdete, sem vége, Te adod meg nekünk az erényeket, Te tartasz meg bennük, és Te jutalmazol minket érdemeink szerint.

Kérlek, add meg nekem a hit biztos alapját, a remény legyőzhetetlen pajzsát és öltöztess engem a szeretet díszes ruhájába.

Add, hogy az igazságosság erénye által azt keressem, amit Neked tetszik; az okosság által elkerüljem az ördög cselvetéseit; a mértékletesség által elkerüljem a végleteket; az erősség által türelemmel viseljem a megpróbáltatásokat.

Share
Bővebben...

Ima az Internet használata előtt

altMindenható örök Isten, aki saját képedre formálták minket, és arra hívtál, hogy mindenekelőtt a jót, igazat és szépet keressük, különösen is a Te Egyszülött Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztusban, add meg kérünk, Szent Izidor püspök és egyháztanító közbenjárására, hogy míg az interneten szörfölünk, vezesd kezünket és szemünket, hogy csak arra kattintsunk és csak arra emeljük tekintetünket, ami tetszésedre van, és add, hogy szeretettel és türelemmel legyünk mindazok iránt, akikkel kapcsolatba kerülünk.

A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad által, Aki Veled él és uralkodik, Isten, mindörökkön-örökké. Ámen.

Share
Bővebben...

A rózsafüzér imádkozására hív Schneider püspök

Imádságos videó jelent meg Athanasius Schneider püspökkel. A Szűz Máriáról nevezett Asztanai Főegyházmegye segédpüspöke a rózsafüzér imádkozására buzdít. A küzdő Egyház megmentése csak imádsággal, áldozattal és Szűz Mária követésével lehetséges.

Imádkozzuk együtt a fájdalmas titkokat Schneider püspökkel a nagyböjt idején!

A szép és áhítatos video latin, angol és magyar nyelven készült.

Imádkozzatok, sokat imádkozzatok és ajánljatok föl áldozatokat a bűnösökért; oly sok lélek jut a pokolba, mert nincs, aki imádkozzon és áldozatot ajánljon föl értük.” (Fatimai Miasszonyunk)

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.