Imádság a papokért

00061210Úr Jézus, aki jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben, Te papjaidon keresztül akarod folytatni jelenlétedet közöttünk. Add, hogy szavaik mindig a te szavaid legyenek, tetteik mindig a te tetteid, életük hűségesen tükrözze a te életedet.

Hadd legyenek ők olyan emberek, akik népük nevében szólnak Istenhez, az embereknek pedig Istenről beszélnek. Ne féljenek attól, hogy szolgálniuk kell, úgy szolgálják az Egyházat, ahogyan arra az Egyháznak szüksége van.

Share
Bővebben...

Felajánló ima (Lélekhívás után)

heartFelajánló ima

Úr Jézus Krisztus! Hozzád jövök, és hadd köszönjem meg, hogy Te vagy az én Megváltó Istenem és Mesterem. Magasztallak téged, mert meghaltál értem a kereszten és bűnbocsánatot, örökéletet szereztél nekem. Ezért most szeretném teljes bizalommal még inkább rád bízni az életemet.

Share
Bővebben...

Ima Jézus Szent Véréhez

Szabadító imakérés

Istenem, az Igaz Vér legyen oltalmunk, a szeplőtlen és érintetlen Bárány Vére, Egyszülöttednek, Jézus Krisztusnak drága Vére.

Share
Bővebben...

Felajánló ima

Fogadd el, Uram, teljes szabadságomat. Fogadd el emlékezőtehetségemet, gondolkodásomat és akaratomat mindenestül.

Mindazt, ami vagyok és amim csak van, te adtad nekem: én pedig maradéktalanul visszaadom neked, és teljesen átengedem akaratodnak, hogy te irányítsd.

Nekem csak azt add meg kegyelmeddel, hogy szeresselek, és elég gazdag leszek, és nem kívánok ezen felül mást.

Ámen.

(Loyolai Szent Ignác felajánló imája)

Share

Naphimnusz

altMindenható, fölséges és jóságos Úr,

Tied a dicséret, dicsőség és imádás és minden áldás,

Minden egyedül Téged illet, Fölség,

És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

Share
Bővebben...

Litánia az angyalokhoz

Hiszek benned, Uram, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében,
szentnek vallak Téged, egész Teremtés, minden ember nevében:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Share
Bővebben...

Kiengesztelődés

alt

Jézussal az úton - kis lépések

Első lépés: én

Engedd meg, hogy maga Jézus gyógyítsa meg ezeket a belső sebeket, és azt se szégyelld, ha esetleg a könnyed is kicsordul. Próbálj meg a "bűnösöknek" teljes szívedből megbocsátani. Ha ez még nem megy, akkor tedd ezt engedelmességből, mert Jézus parancsba adta nekünk az "ellenségeink" szeretetét. Könyörögd ki Tőle az "ellenségszeretet" kegyelmét.

Share
Bővebben...

Imahadjárat

alt

Minden nagyobb cél érdekében igénybe vehető tevékenység, lelki háttérmunka.

Lépések

  • támadó harc szükségessége (imaséta és áldás)
  • Városjáró ima
  • dicsőítés, utána szabadító ima
  • szabadító szentmise (saját rokonságunk üdvösségéért)
  • böjtlánc, imalánc megszervezése
Share
Bővebben...

A hivatásokért végzett ima

II. János Pál pápa üzenete a 2004. évi Hivatások Világnapjára

2004. május 2. – Húsvét 4. vasárnapja

Főtisztelendő Püspöktestvéreim, kedves Testvéreim az egész világon!

1. „Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába” (Lk 10,2)

Share
Bővebben...

Az áztató ima

alt

Mikor kell sokáig imádkozni?

Felismertem, hogy a gyógyító szolgálaton nem imádkozunk elég kitartóan krónikus betegségekben szenvedő betegekért. Ha valóban van egyfajta életadó erőközlés, Isten életének kisugárzása, időre van szüksége, hogy behatoljon és legyőzze a betegséget és pusztulást, mely máris folyamatban van, hogy megölje a test egészséges szöveteit.

Ha sokáig imádkozunk, hamar kifogyunk a szavakból. Ilyenkor puszta jelenlétünk az illető személy érintésével - talán nyelveken imádkozva - nagyobb segítségnek tűnik: önmagában hathatós ima.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.