Imádság munka előtt

munkaSzentháromság  egy Isten, buzdíts, erősíts,  támogass kötelességeim teljesítésében, hogy a munka, amelyet Nevedben megkezdek, a Boldogságos  Szűz  és a mennyei  Szentek  közbenjárása által Istennek dicsőségére, nekem és embertársaimnak pedig lelki üdvösségére váljék.

A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Share

Szent Tamás imája

Szent TamásUram, adj éleslátást a dolgok észlelésére, erőt azokmegragadására és megtartására; képességet és rátermettséget arra, hogy ezekhez még mindig hozzá tudjak  tanulni!

Adj  tévedhetetlen ítéleteket a számba! A helyes beszéd kegyelméért is esdeklek!  

Döntsd el nálam mindig a kezdetet, határozd meg előrehaladásom irányát, és biztosítsd  a vég sikeres  és  eredményes kimenetelét!

Share

Imádság az életért

imdásg életértÚrjézus, ki hűségesen meglátogatod és betöltöd Jelenléteddel

Egyházadat és az emberek történelmét,

aki Tested és Véred csodálatos Szentségében

az isteni élet részeseivé teszel minket,

és előre megízlelnünk engeded az Örök boldogság örömét –

imádunk és áldunk Téged.

Share
Bővebben...

Közbenjárást kérő ima Szent Ritához

alt

Szent Rita, Te részesültél abban a ritka kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetekben különleges szószólónk és segítőnk legyél. Erős bizalommal kérlek jelen nagy szükségemben.

Járj közben értem Isten  előtt, Szent Rita! Te részesültél Urunk Jézus Krisztus  szenvedésében. Közbenjárásod által eszközöld ki nekem, hogy  az élet szenvedésein úrrá legyek és légy pártfogóm minden szükségemben. Amen.

Share
Bővebben...

Imádság kegyelmek elnyeréséért

iijpIsten szolgája, II. János Pál pápa közbenjárására

Szentháromság Egyisten, hálát adunk neked, amiért az Egyházat megajándékoztad II. János Pál pápával, és benne felragyogtattad atyai gyöngédségedet, Krisztus keresztjének dicsőségét és a Szeretet Lelkének ragyogását.

Share
Bővebben...

A család felajánló imája

ima-etel

Szentséges Szív! Te, a szeretet lángoló tűzhelye, tüzed melegével világíts be otthonunkba. Neked ajánljuk atyánk áldozatos felelősségét, édesanyánk derűs szeretetét, mindnyájunk segítőkészségét.

Jézusunk, Szentséges Szíved enyhítse a mindennapok nehéz, fáradt perceit és emlékeztessen arra, hogy átszúrt Szívedben mindig megértésre talál minden bajunk, minden nehézségünk, minden fáradalmunk.

Share
Bővebben...

Isteni Irgalmasság Rózsafüzére a világ városainak utcáin

rosaryIsten békéje szétárad a hívők szívében, mikor bizalommal állnak az Úr elé, Rózsafüzérrel a kezükben és átadva magukat az Isteni Irgalmasságnak így szólnak: Jézusom, bízom Benned!

Share
Bővebben...

Uram, segits!

belso-gyogyulasUram, segíts, hogy helyesen tudjam beosztani az időmet! Add, hogy biztosan érezzem, mely ügyem nem tűr halasztást!

Segíts, hogy mindig időt találjak a szellemi, lelki feltöltődésre is! Kérlek, segíts, hogy minden esetben a lehető legjobban készülhessek föl az éppen előttem álló feladatra!

Add meg, Uram, a kegyelmet, hogy akivel csak találkozom, arra úgy tudjak odafigyelni, és úgy tudjak neki segíteni, mintha Téged; hallgatnálak, és Neked segítenék!

Share

Imádság

pali-vinceIsteni Üdvözítőnk, aki földi tartózkodásod alatt olyan gyöngéd szeretettel viseltettél a szegények iránt, adj a mi szívünkbe is a tiedhez hasonló megértést. Engedd, hogy érzéki természetünk ellenkezését legyőzzük!

Share
Bővebben...

A Jerikó-hadművelet

Itt a tavasz: Nice kiteríti legszebb virágágyásait. Fenséges sugárútjai színes ruhákat öltenek, hogy megragadják az emberek tekintetét. Most aztán minden turista pénztárcája kiürül!

Florence épp karitatív akcióinak egyikét intézte, mikor rohanása közben egyszerre megdermedt. Egy szálloda egyik ablakát teljes egészében betöltötte egy hatalmas, szemet vonzó plakát, amelyre nagy betűkkel ezt írták: „Jós-fesztivál.” Szíve riadtan dobogott. Alaposan végigmérte a plakátot. Nagyon okos tervezés: a szavak megragadják a járókelőt, csodálatot és kíváncsiságot keltenek benne. A plakát megfoghatatlanságot sugároz, a hirdetés ellenállhatatlan. Profi munka! Egyetlen hétvége leforgása alatt mindenki képben lesz saját jövőjét, és barátai, ellenségei, hamis barátai legrejtettebb gondolatait illetően...És természetesen senki sem tér majd úgy haza, hogy ne ébredne benne remény pénzügyeivel, érzelmi és szexuális életével kapcsolatban.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.