Ima az új evangelizációért

altVeres András megyéspüspök 2012. január 1-jétől meghirdette az Új Evangelizáció Évét a Szombathelyi Egyházmegyében. Az idei tematikus év jó felkészülés lesz a Hit Évére, amelyet a Szentatya 2012. október 11-étől 2013. Krisztus Király vasárnapjáig hirdetett meg. Mint minden tematikus évnek, az ideinek is van hivatalos imádsága, amelyet a hívek minden szentmise előtt, után vagy közben imádkoznak az egyházmegye templomaiban. 
Share
Bővebben...

Szent Ciprián imája

Szent CipriánMilyen nagy a te irgalmasságod, Krisztus Urunk, milyen nagy a Te jóindulatod és jóságod, hiszen megengeded, hogy Isten jelenlétében imádkozzunk és Őt Atyánknak nevezzük! Ahogy Te Isten Fia vagy, úgy  minket is fiaknak hívnak. Saját magától senki sem merte volna imájában ezeket a szavakat  használni, arra volt szükség, hogy Te magad bátoríts erre. Ó Jézus, emlékeztess, hogy amikor Istent Atyánknakszólítjuk,Isten gyermekeként viselkedjünk! Ha nekünk örömünk telik Atyánkban,  neki is kedvét kell találnia bennünk. Atyánk, hadd legyünk templomod, amelyben az  emberek felismerik jelenlétedet!

Share

Öregek imája

alt

Te adj erőt, hogy bízni tudjak
Ha megbántanak, ne zokogjak.
Te add meg, hogy eltűrjenek,
Hogy hibáimmal is szeressenek.

Share
Bővebben...

Gyógyulás, szenvedés, ima

gyógyulásRöviden ez a stratégiám:

"Uram, ha akaratoddal egyezik, múljék el az adott szenvedésem, hogy még közelebb kerülhessek hozzád és jobban szolgálhassam embertársaimat. Ha azonban ehhez a szándékomhoz - a Te elgondolásod szerint - a szenvedés elfogadása és a saját, illetve embertársaim bűneiért való felajánlása vezet inkább, akkor azt békével és Téged dicsőítve fogadom el. AMEN."

Én nem szeretem a szenvedést, de szeretem felajánlani. Jót tesz a lelkemnek, felemeli és elszakíthatatlan szeretet-köteléket teremt azokkal, akikért felajánlom a szenvedést.

Share

Szent Domonkos imamódjai

Szent DomonkosSzent Domonkos kilenc imamódja - 1.

1. „Szent Domonkos 9 imamódjá”-nak szövege, ahogyan az ma latinul hozzáférhető, egy XIII. századi domonkosra – valószínűleg a Tuscanellából való Aldobrandinusra – vezethető vissza. Egyértelműen a bolognai szentté avatási per tanúvallomásai inspirálják. E szöveg kézírásban csak az 1300 körüli időkből maradt fenn, legtöbbször mint apoldai Dietrich (kb. 1297) „A szent legendája” c. művének függeléke.

Share
Bővebben...

Svéd Szent Brigitta imája

Svéd Szent BrigittaMindenható és legjobb Uram, figyelmesen vizsgálom bűneim sebeit, melyeket már gyermekkorom óta  hordok. Sírok,  mert haszontalanul telt  el az  idő. Erőm nem elegendő, hogy kitartsak a fáradozásban, erőim hiúságokra pazaroltam.

Share
Bővebben...

Szent Ciprián imája

Szent CipriánMilyen nagy a te irgalmasságod, Krisztus Urunk, milyen nagy a Te jóindulatod és jóságod, hiszen megengeded, hogy Isten jelenlétében imádkozzunk és Őt Atyánknak nevezzük! Ahogy Te Isten Fia vagy, úgy minket is fiaknak hívnak.

Share
Bővebben...

Idősek imája

altUram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek.

Share
Bővebben...

Keresztút a Kissomlyó oldalában (Jézus hágója)

altMinden búcsújáró helyen van keresztút. Csíksomylón ezt a Kissomlyó nyugati oldalán állították fel. Az állomások egy-egy személy vagy búcsús csoport hitét és áldozatkészségét hirdetik. Székely népünk áhítattal járta és járja Krisztus keresztútját, a maga keresztútját egyesíti vele.

Share
Bővebben...

Szent Ágoston imája

altHozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli jóságodban fogadd  jóakarattal  könyörgésemet:  hatalmaddal  űzd  el az  ellenséget  tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts  engem a hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem boldogságod birtoklására!

Share

Programajánló

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.