Szent Bernadett hálaimája

 BernadetteSoubirous

Köszönöm Neked Istenem, hogy apa és anya olyan szegények voltak, hogy a házunk (a malom) összeomlóban volt, és hogy mi olyan koszos bárányok voltunk. Köszönöm, hogy olyan haszontalan kenyérpusztító voltam, hogy csak a gyerekeket tudtam pucolni és a bárányokat őrizni. Köszönöm neked Istenem az államügyészt, a kornisszáriust, a csendőröket és Peyramale plébános kemény szavait. 

Share
Bővebben...

Életfelajánló fohász - vágyaink felajánlása

életfelajánlásIstenem! Felajánlom a vágyaimat a Te végtelen Irgalmas Szívednek, és a Te Édesanyád, a mi Mennyei Anyánk, Mária Szeplőtelen Szívén keresztül átadom az életemet Neked... te formálj, te küldj és Te légy bennem az Élet! Áldott légy! Köszönöm! Ámen.

Share

Ima magyar népünkért

Szent Kereszt Templom Bucsuunnepe 22  BA csíkszeredai plébános imahadjáratot hirdetett, melyről saját blogján olvashatunk.

Share
Bővebben...

Imádság jó haláért

altÓ Uram Jézus Krisztus, aki minden embert megváltottál, és nem akarod, hogy egy lélek is elvesszen.

Hozzád nem esedezik senki reménytelenül irgalomért, minthogy magad mondottad: „Ha valamit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.”

Share
Bővebben...

Újévi jókivánság

Francesco

Ó szelíd és alázatos Jézus, hallgass meg.

Mások megbecsülésének a kívánásától szabadíts meg Jézus.
Mások szeretetének a vágyásától szabadíts meg Jézus.

Share
Bővebben...

Ima az új evangelizációért

altVeres András megyéspüspök 2012. január 1-jétől meghirdette az Új Evangelizáció Évét a Szombathelyi Egyházmegyében. Az idei tematikus év jó felkészülés lesz a Hit Évére, amelyet a Szentatya 2012. október 11-étől 2013. Krisztus Király vasárnapjáig hirdetett meg. Mint minden tematikus évnek, az ideinek is van hivatalos imádsága, amelyet a hívek minden szentmise előtt, után vagy közben imádkoznak az egyházmegye templomaiban. 
Share
Bővebben...

Szent Ciprián imája

Szent CipriánMilyen nagy a te irgalmasságod, Krisztus Urunk, milyen nagy a Te jóindulatod és jóságod, hiszen megengeded, hogy Isten jelenlétében imádkozzunk és Őt Atyánknak nevezzük! Ahogy Te Isten Fia vagy, úgy  minket is fiaknak hívnak. Saját magától senki sem merte volna imájában ezeket a szavakat  használni, arra volt szükség, hogy Te magad bátoríts erre. Ó Jézus, emlékeztess, hogy amikor Istent Atyánknakszólítjuk,Isten gyermekeként viselkedjünk! Ha nekünk örömünk telik Atyánkban,  neki is kedvét kell találnia bennünk. Atyánk, hadd legyünk templomod, amelyben az  emberek felismerik jelenlétedet!

Share

Öregek imája

alt

Te adj erőt, hogy bízni tudjak
Ha megbántanak, ne zokogjak.
Te add meg, hogy eltűrjenek,
Hogy hibáimmal is szeressenek.

Share
Bővebben...

Gyógyulás, szenvedés, ima

gyógyulásRöviden ez a stratégiám:

"Uram, ha akaratoddal egyezik, múljék el az adott szenvedésem, hogy még közelebb kerülhessek hozzád és jobban szolgálhassam embertársaimat. Ha azonban ehhez a szándékomhoz - a Te elgondolásod szerint - a szenvedés elfogadása és a saját, illetve embertársaim bűneiért való felajánlása vezet inkább, akkor azt békével és Téged dicsőítve fogadom el. AMEN."

Én nem szeretem a szenvedést, de szeretem felajánlani. Jót tesz a lelkemnek, felemeli és elszakíthatatlan szeretet-köteléket teremt azokkal, akikért felajánlom a szenvedést.

Share

Szent Domonkos imamódjai

Szent DomonkosSzent Domonkos kilenc imamódja - 1.

1. „Szent Domonkos 9 imamódjá”-nak szövege, ahogyan az ma latinul hozzáférhető, egy XIII. századi domonkosra – valószínűleg a Tuscanellából való Aldobrandinusra – vezethető vissza. Egyértelműen a bolognai szentté avatási per tanúvallomásai inspirálják. E szöveg kézírásban csak az 1300 körüli időkből maradt fenn, legtöbbször mint apoldai Dietrich (kb. 1297) „A szent legendája” c. művének függeléke.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.