Rózsafüzér a jó papokért

rózsafüzérA hagyományos rózsafüzér módján imádkozható. Az Üdvözlégyekben a Jézus szó után az alábbi kéréseket illesztjük be:

1. tized: Halálfélelmed érdemei által adj nekünk buzgó papokat.
2. tized: Megostorozásod fájdalmai által küldj nekünk tiszta életű papokat.
3. tized: Tövissel való megkoronáztatásod által gúny tárgya lettél: küldj nekünk alázatos lelkű, engedelmes papokat.
4. tized: Keserves keresztutad által küldj nekünk türelmes és állhatatos papokat.
5. tized: Borzalmas kereszthalálod által küldj nekünk önzetlen és szentéletű papokat.
Share

Az önátadás imája

önátadás imája

Mennyei  Atyám,   köszönöm,  hogy szeretetből  teremtettél,  és  úgy  szeretsz, ahogy  vagyok.  Köszönöm,  hogy  életet adtál, jónak és értékesnek alkottál engem! Beismerem,  hogy  ennek  ellenére  bűnös vagyok, de megváltott és szeretett vétkes.

 

Share
Bővebben...

Ima

PilinszkyAdd, hogy imámban ne kérjek semmit,
de annál inkább hallhassalak
és hallgassalak téged.

Share

Imádság az evangélium terjedéséért

szent arnold janssenIstenünk, Te azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Tekints a sok aratnivalóra, és küldj munkásokat aratásodba, hogy minden emberhez eljusson az evangélium örömhíre. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

(a verbita rend alapítójának imája)

Share

Sziénai Szent Katalin imája

Sziénai Szent KatalinMiasszonyunk, Istennek szent Anyja, minden asszonyok között első, aki fogadalommal az Úrnak szentelted szüzességedet, kérlek téged, nyerd meg nekem szent Fiadtól azt a kegyelmet, hogy a mai naptól kezdve ő legyen lelkem jegyese.

Share
Bővebben...

Imádság a Gyűdi Nagyboldogasszonyhoz

Mariagyud

Templomodat századok hite emelte
Midőn az Ég trónnak Gyűdöt kiszemelte
Azóta milliók imája száll Hozzá
Könnyeink tengere csapdossa az Oltárt:

Share
Bővebben...

II. Rákóczi Ferenc imái

alt

Ima az ország keresztény megújulásáért
A Te kezedben van szívünk Uram,
Gyújtsd fel a lomhákat,
Vezesd vissza az eltévelyedetteket,
Világítsd meg a vakokat,

Share
Bővebben...

Ima Szent Filoménához

Szent FiloménaXVI. Gergely pápa által jóváhagyott Szent Filoména-ima

Szent Filoména, Te, aki a vértanúhalált választottad egy olyan időben, amikor a pogányság még a hatalom ura volt, és sok évszázados ismeretlenség után újra éledtél, hogy segíts a hozzád fordulókon, Te nem vétetlenül hatsz éppen ebben a mai századunkban, amelyben az emberi értelmet istenítik, és az ősi hit Krisztusban, és az Egyházban oly sok emberben kialudt.

Share
Bővebben...

Ima megszülető gyermekért

gyermekEz az ima a méhen belüli gyermekért, az édesanyáért, a gyermek fejlődéséért szól - havi bontásban megadja az imaszándékokat a testi-lelki növekedésért.

Share
Bővebben...

Szent Iréneusz imája

Szent IréneuszIstenünk, te jóságos vagy, mert képességet adtál nekünk, hogy téged megismerjünk. Te teremtetted a mennyet és a földet. Te vagy a Mindenség Ura, az egyedül igaz Isten, akin kívül más Isten nincs. Urunk Jézus Krisztus által küldd el nekünk a Szentlélek országát! Segíts minden embert, hogy felismerjen téged: Urát és Istenét, és hogy mindig kitartson melletted!

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.