Kilenced a csodatevő Prágai Kis Jézushoz

altA világhírűvé vált prágai Kis Jézus szobor története Dél-Spanyolországban kezdődött. A szobor alkotója ismeretlen. Úgy vélik, hogy valamely - Cordoha és Sevilla közötti - kármelita kolostorból indult útnak. Onnan hozta magával. egy bizonyos dona Isabela Manrique nevű úri hölgy, aki egy cseh nemeshez férjhez menő lányának ajándékozta a szobrot.

Share
Bővebben...

Kilenced a Máriapócsi Könnyező Szűzanya tiszteletére

altBevezető 

Ezrek és tízezrek óhaja teljesedik azáltal, hogy napvilágot lát ez az ájtatossági könyvecske. Régen várják már a Máriapócsi Könnyező Szűz tisztelői azt a hathatós áhítatgyakorlatot, melyet e könyvecske tartalmaz. Hiszen annyi a szenvedés, a keserűség, a könny mindig, de különösen most, hogy Mária gyermekei szinte napról-napra a Könnyező Istenanya kegyképe előtt szeretnének térdepelni s oltalomért esedezni.

Share
Bővebben...

Kilenced Szent Ritához

altElső nap 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezdetben, most is mindörökké, Ámen!
Szent Rita szülei, Ammatta és Antonio Lotti, Olaszország egyik legszebb vidékén, Perugiaban éltek, egy kis faluban, a hegyek között Roccaporenaban, mint e kis falu megbecsült polgárai. Idősek voltak, de nem szűnnek meg bizakodva imádkozni, Istentől gyermekáldást kérni. 1381-ben imájuk meghallgatásra talált, és lányuk született, kit Margaritának, (Margitnak) kereszteltek meg, de szeretettel csak Ritának becéztek.
Share
Bővebben...

Ima akadályoztatás esetére

altUram, olyan akadály van előttem, ami miatt nem tudok előrehaladni. Nem tudom megmondani, mi az, de nagy, és az utamban van. Nem tudom kikerülni, nem tudom széttörni.

Share
Bővebben...

Ima a XXI. század elején a keresztényekért

altIstenünk, értünk szenvedő Szent Fiad így tanított minket:
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és hazudozva minden rosszat rátok fognak. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben jutalmatok”.
Share
Bővebben...

Imakilenced Szent Antal tiszteletére

altalt

Imádkozásának módja:
Ezt a kilencedet 9 egymást követő kedden végezzük! 9 keddi napon fel kell keresni egy templomot és ott misét hallgatni. A szentmise után az adott napra megadott imádságot mondjuk el.

Share
Bővebben...

Pilinszky János a rózsafüzér titkairól

altAz örvendetes olvasónak mind az öt „titka” a megtestesülés köré csoportosul. Akit te, Szent Szűz... Jézus neve még egyszer sem szerepel, mégis mind az öt titok Róla szól, az öt „Akit” és a Szent Szűz személyének foglalatában. Mária életében az alázatnak e tartózkodó szépsége a legszembetűnőbb. Mint az igazán nemes foglalat se takar el semmit a beléje helyezett gyémántból, élő monstranciaként keretezi Mária élete Jézusét.

Share
Bővebben...

Házastársak imája

altUram, segíts nekünk, mindig emlékezzünk arra a napra, amikor megismerkedtünk és megszerettük egymást!

Segíts mindig meglátni a jót a társamban és  segíts, hogy  közösen tudjuk  megoldani  gondjainkat.

Segíts kimondani egymás  iránti érzéseinket, és tudjunk bocsánatot kérni egymástól. Uram kezedbe adjuk házasságunkat!

Share

Ima árvíz idején

altKönyörögjünk az Úrhoz!
Uram irgalmazz!

Uralkodó Istenünk, aki egykor meghallgattad a Te szolgád, Illés próféta kérését, és egy időre bezárult az ég, most is, emberszerető Teremtőnk, könyörületes Urunk, tekints le ránk, alázatos és méltatlan szolgáid alázatos kérésére, s mint irgalmas, nézd el vétkeinket, a Te emberszeretetedért adj felhőtlen időt és napsütést egész népednek, amely várja és könyörög a Te irgalmadért.

Share
Bővebben...

Ima a csíksomlyói segítő Szűz Máriához

alt

Üdvözlégy csíksomlyói segítő Szűz Mária, keresztény híveidnek segítő jó Anyja!

Íme kegyszobrod elé térdelve, mély alázattal mutatom be tiszteletemet és hódolatomat. Te általad ajánlom fel magamat Istennek és remélem, hogy általad elnyerem mindazokat a kegyelmeket, amelyekre oly nagy szükségem van. Irgalmas jó anyám, tekints reám, fogadj engem jóságoddal és megértéseddel.
Share
Bővebben...

Programajánló

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

október
péntek
20
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
17 nap múlva

Párkapcsolati Műhely Nagy Péterrrel és Judittal - …

október
szerda
25

22 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

november
csütörtök
9
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
37 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.