Fatimai Szűzanya oltalmába ajánlotta az egész világot

altA vasárnapi szentmise végén Ferenc pápa a Fatimai Szűzanya oltalmába ajánlotta az egész világot

Share
Bővebben...

Keresztény orvosok imája

alt

Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Fiad, Megváltónk által új életet és reményt nyertünk! Szentlelked vezessen ma munkánkban! Segíts, hogy orvosi hivatásunkat szeretetben, bölcsességben és tisztességben teljesítsük!

Share
Bővebben...

Bíborosi imaszándék

biboro1

December:

Imádkozzunk a keresőkért, akik érzik, hogy hiányzik valami az életükből, akik szeretnének melegséget, értelmet, fényt a mindennapi életükben, akik szomjaznak Isten szeretetére, hogy megkaphassák karácsonykor az emberré lett Isten közelségét, szeretetét, és ezt megőrizzék a szívükben egész éven át.
 

November:

Imádkozzunk püspökeinkért és papjainkért, hogy Szent Márton példáját követve önzetlen szeretettel keressék a rájuk bízottak üdvösségét.

Október:

Kérjük Istentől a felelősségérzet és a segítő szeretet ajándékát, hogy hiteles tanúi lehessünk a világban.

Szeptember:

Ahogy Szűz Mária közbenjárására népünk hajdan megszabadult a létét fenyegető veszedelmektől, úgy érezzük meg mi is a Gondviselő Isten védelmét és szeretetét életünkben.

Augusztus:

Hogy Szent István király öröksége felelős szeretetben kapcsolja össze Közép-Európa népeit!

Július:

Hogy a krakkói ifjúsági világtalálkozó résztvevői új ösztönzést kapjanak hitükben és élethivatásukban!

Június:

Hogy katolikus iskoláink és óvodáink tanárai, munkatársai és növendékei Krisztus igazságától és szeretetétől megvilágosítva egyre tökéletesebb emberekké váljanak!

Május:

Hogy a papok, szerzetesek és lelkipásztori munkatársak szeretettel és bölcsességgel készüljenek fel a családok gondozásának megújult feladatára.

Április:

Hogy egyházmegyénk és a magyar egyház az Eucharisztikus Világkongresszusra készülve megújuljon hitében és lelkületében.

Március:

Hogy megtaláljuk és segítsük azokat, akik a környezetünkben rászorulnak irgalmas szeretetünkre.

2016 Február:

Hogy az Eucharisztikus Kongresszusra való készület új lendületet adjon közösségeink hitének és életének.

 


 

Share
Bővebben...

Imádság a vezetőkért

alt(A kiadó megjegyzése: Charles Monroe, az amerikai Tenessee-beli Chattanooga CBMC tagja adta közre ezt a John O’Donohue által írt vers-imát.)

Adassék nektek kegyelem és bölcsesség
a jócselekedetekre, hogy megtanuljátok
megkülönböztetni, mi személyes,  
és mi nem az.

Share
Bővebben...

Családapa imája

altMennyei Atyám! Te úgy rendelted,
hogy családot alapítsak.
Engedd fölismernem az igazán keresztény
család értelmét és feladatát.
Kérlek, állj mellettem, hogy családomat
isteni tetszésed szerint helyesen vezethessem,
és enyéimnek mindenkor és mindenben
a legjobb példával szolgálhassak.
Share
Bővebben...

A tisztaság rózsafüzére

altLátomásban a szeretet rózsafüzére alatt őrangyalom így szólt hozzám: „Jöjj velem gyermekem, mert most elvezetlek téged a szeretet királynőjéhez.”

Miközben haladtunk, megláttam Égi Édesanyámat, akinek lábai előtt sok-sok rózsa volt, és angyalok vették körül kezükben egy szál rózsával.

Share
Bővebben...

„Csomóoldó Boldogasszony” és Ferenc pápa péteri szolgálata

altAz utóbbi években Buenos Aires-ben különösen elterjedt a „Csomóoldó Boldogasszony” tisztelete, amely Ferenc pápának köszönhető. Az 1700–as évekből származó eredeti kegykép az augsburgi St. Peter am Perlach templomban található.

Share
Bővebben...

Kilenced a csodatevő Prágai Kis Jézushoz

altA világhírűvé vált prágai Kis Jézus szobor története Dél-Spanyolországban kezdődött. A szobor alkotója ismeretlen. Úgy vélik, hogy valamely - Cordoha és Sevilla közötti - kármelita kolostorból indult útnak. Onnan hozta magával. egy bizonyos dona Isabela Manrique nevű úri hölgy, aki egy cseh nemeshez férjhez menő lányának ajándékozta a szobrot.

Share
Bővebben...

Kilenced a Máriapócsi Könnyező Szűzanya tiszteletére

altBevezető 

Ezrek és tízezrek óhaja teljesedik azáltal, hogy napvilágot lát ez az ájtatossági könyvecske. Régen várják már a Máriapócsi Könnyező Szűz tisztelői azt a hathatós áhítatgyakorlatot, melyet e könyvecske tartalmaz. Hiszen annyi a szenvedés, a keserűség, a könny mindig, de különösen most, hogy Mária gyermekei szinte napról-napra a Könnyező Istenanya kegyképe előtt szeretnének térdepelni s oltalomért esedezni.

Share
Bővebben...

Kilenced Szent Ritához

altElső nap 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezdetben, most is mindörökké, Ámen!
Szent Rita szülei, Ammatta és Antonio Lotti, Olaszország egyik legszebb vidékén, Perugiaban éltek, egy kis faluban, a hegyek között Roccaporenaban, mint e kis falu megbecsült polgárai. Idősek voltak, de nem szűnnek meg bizakodva imádkozni, Istentől gyermekáldást kérni. 1381-ben imájuk meghallgatásra talált, és lányuk született, kit Margaritának, (Margitnak) kereszteltek meg, de szeretettel csak Ritának becéztek.
Share
Bővebben...

Programajánló

Könyvbemutató - A pornóálló nemzedékért!

december
csütörtök
8

A szerző művei a gyermekeket a szülők bevonásával megtanítják a pornográfia veszélyével szem…
Holnap

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.