Rózsafüzér és család

alt

XII. Pius pápa szavai

XIII. Leó pápa tanaihoz hozzá szeretnénk fűzni XII. Pius pápa azon bátorító szavait, melyekkel a családokat a rózsafüzér közös imádkozására buzdította, hiszen ha a csoportos ima nagy hatású, akkor a keresztény társadalomban van egy olyan csoportosulás, mely különösen kiváltságos helyzetet élvez: és ez a család. 1941. október 8-án, a fiatal házaspárok római zarándoklatának alkalmával a pápa a következőket mondta.

Share
Bővebben...

Charles de Foucauld imája az Atyához

alt

Atyám!

Atyám! Rád hagyatkozom Tedd velem azt, ami Neked tetszik! Bármit teszel velem, megköszönöm. Kész vagyok mindenre, csak akaratod teljesedjék bennem és minden teremtményedben!

Share
Bővebben...

Szűz Mária édes szívéhez való imádság

alt

1531-ben a Nyulak-szigetén, a mai Margitszigeten soror Kata, domonkos apáca a Thewrewk kódexben gyönyörű imádságot írt le Szűz Mária Szívéhez. Mily ékes bizonyítéka ez annak, hogy őseink már ötszáz évvel ezelőtt is szeretve tisztelték Szűz Mária Szívét.

Share
Bővebben...

Imádság Szent Rafael arkangyal közbenjárásáért

altA Bibliában Tóbiás könyvében olvas­hatunk Szent Rafael főangyalról, aki meggyógyította Tóbiás apját, a vak Tóbitot.

Nagy Szent Gergely egyháztanító, Ra­fael arkangyalt Isten gyógyszerének nevez­te. Mennyei orvos, angyali gyógyító, Is­ten gyógyszere nem emberi elnevezések; ezek csak hasonlók ahhoz a névhez, amit Isten maga használt - Rafael, az emberek testi, szellemi és lelki szenvedéseink gyó­gyításával megbízott arkangyal.

Share
Bővebben...

Rossz gondolatok ellen

altOh dicsőséges Szent Antal! ki a gonosz lelkeknek félelme vagy, nézd, mennyire háborgatják lelkem nyugalmát a rossz gondolatok! Én szívemből utálom azokat, és ígérem, hogy ellenük mindig küzdeni fogok. Inkább óhajtok meghalni, mintsem abba beleegyezni, ami Isten parancsaival ellenkezik.

Share
Bővebben...

Szent Bonaventúra Himnusza Szent Antal tiszteletére

alt

1263. április 13-án felnyitották Szent Antal sírját. A jelenlévők legnagyobb megdöbbenésére a szent nyelvét teljesen épen találták. Szent Bonaventura, aki jelen volt ennél az eseménynél, a csodától lenyűgözve ekkor írta meg ezt a himnuszt.

Share
Bővebben...

A gyakoribb röpimák

alt
Áldott legyen a Szentháromság!
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek!
Istenem és mindenem!
Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek!
Taníts meg rá, hogy akaratod megtegyem, mert Istenem vagy te!

Share
Bővebben...

Ima házasoknak

alt

Hálát adunk Neked, Urunk, hogy a házasság szentségében nekünk adtad magadat.

Hisszük és valljuk, hogy ezen a szentségen keresztül kinyilvánítottad azon akaratodat, hogy a házasság kegyelmeiről mindig és mindenhol tanúságot tegyünk. Ne csak egymás előtt, hanem gyermekeink és mások előtt is, úgy hogy jelenléted és erőd látható legyen bennünk.

Share
Bővebben...

Kilenced Szent József tiszteletére

alt

Kilencedet kezdünk  március 10-én, Szent József ünnepére. Ha valaki be szeretne kapcsolódni, szívesen fogadjuk, a kilenced alatt ezeket az imákat végezzük:

Istennek kedves szentje, boldogságos Szent József! Te a Gondviselő Istentől neked kijelölt mindennemű helyzetben példát adtál élethivatásunk Istennek tetsző betöltésére: mint ifjú, a szerény önfegyelmezésre, mint hitves, az önfeláldozásra, mint kenyérkereső a munkáséletre, mint családfő, a magáról megfeledkező gondosságra.

Share
Bővebben...

Mentsd meg lelküket a tisztítótűz kínjától!

alt

Uram, Jézus! Drágalátos Szent Véred által kérlek, amit halálfélelmedben ontottál az Olajfák hegyén: mentsd meg a Benned hívők lelkét a fájdalmas tisztítótűz minden kínjától, különösen azokat, akikre senki sem gondol, és vidd őket dicsőséged helyére, hogy mindörökké Téged dicsérjenek és dicsőítsenek!

Miatyánk... Üdvözlégy...

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.