Boldog Emmerich Katalin elmélkedései a rózsafüzér titkairól

 

alt

A fatimai üzenetben azt kéri a Szűzanya, hogy a Szeplőtelen Szívét ért megbántások kiengesztelésére végezzünk szentáldozást öt egymást követő hónap első szombatján, imádkozzuk a rózsafüzért és legalább tizenöt percen át elmélkedjünk a titkokról. Ő viszont megígéri, hogy aki ezt megteszi, annak halála óráján kieszközli Istentől az üdvözüléshez szükséges kegyelmeket.

A Szűzanyától megkívánt első szombati elmélkedésnek eleget tehetünk azáltal is, ha Emmerich Katalin látomásait olvasva, imádságos lelkülettel felelevenítjük magunkban a szent titkokat.

Share
Bővebben...

Pio atya áldása házaspárokra

alt

Áldjon meg benneteket az Úr,
és tegye könnyüvé számotokra
a család igáját!

Share
Bővebben...

Ahol Jézus jelen van

alt

JÉZUS SZENVEDÉSE - gyermekkorunk elmosódó emlékei gyermekistentiszteletekről és vallásoktatásról ma már hatásnélküliek életünkben-vagy Jézus a Fájdalmak Férfia megujító, bilincseket széttörő hatalom-e az életünkben?

Nagyon sok minden a mi életünkben Jézus szenvedéseihez való viszonyulásunktól függ. Jézus arca, a Szenvedő Férfiúé nem megszokott kép. Mögötte ott van a valóság. Itt az az egyetlen szenvedett, aki a szenvedést és a bűnt legyőzte és azon teljes gyözelmet aratott. Minden ember számára a legszebb kép áll elöttünk, akiből kimondhatatlan szenvedés, megaláztatás, csalódás és szégyen között is sugárzik a nemes szeretet. Az ő szeretete a legerősebb és leggyőzelmesebb hatalom, amely tud és akar is segiteni rajtunk minden szükségünkben - és ez gyújt bennünket szeretetre lsten és emberek iránt egyaránt.

Share
Bővebben...

Tiszta Szívek Mozgalma Házasoknak felajánló imája

alt

Urunk, Jézus, hálát adunk neked, amiért határtalan szeretettel szeretsz minket, és nem haboztál az életedet adni értünk. Köszönjük,
hogy szereteted megvéd a rossztól; ha elbuktunk, felemel a legnagyobb mélységből, és meggyógyítja a legfájdalmasabb sebeket is.

Share
Bővebben...

Imádság boldog kimúlásért

altSzelíd és boldog volt a te halálod, Szent Antal; vajon milyen leszen az én kimúlásom?

Oh, te haldoklóknak édes vigasztalása! azon nagy kegyelemre kérlek, mely által téged az Isten oly csendes és boldog halállal szólított magához: állj mellettem életem végperceiben és eszközölj ki számomra is boldog kimúlást. Erősítsd majdan lelkemet, hogy az örökkévalóságtól való rettegés kísértetbe ne ejtsen. S miként már oly számtalanoknak váltál édes vigaszára, úgy vigasztald az én lelkemet is a halálos küzdelem szorongattatásaiban.

Share
Bővebben...

Az első szombati elmélkedésekről

alt

A fatimai üzenetben azt kéri a Szűzanya, hogy a Szeplőtelen Szívét ért megbántások kiengesztelésére végezzünk szentáldozást öt egymást követő hónap első szombatján, imádkozzuk a rózsafüzért és legalább tizenöt percen át elmélkedjünk a titkokról. Ő viszont megígéri, hogy aki ezt meg-teszi, annak halála óráján kieszközli Istentől az üdvözüléshez szükséges kegyelmeket.

A Szűzanyától megkívánt első szombati elmélkedésnek eleget tehetünk azáltal is, ha Emmerich Katalin látomásait olvasva, imádságos lelkülettel felelevenítjük magunkban a szent titkokat.

Share
Bővebben...

Az édesanya imája

alt

Bizalommal fordulok hozzátok, gyermekeim õrangyalai, kiket Isten állított melléjük.
Mindenekelõtt azért a kegyelemért könyörögjetek,

Share
Bővebben...

Felajánlottan

alt

"Egy ember életének hallatlan ragyogást, egyértelmű sodrást ad az, ha egy kívülálló ember szolgálatába áll. Szent Timóteus Szent Pál szolgálatában tanulta meg, mit jelent apostolnak lenni.

Még nagyobb változást idéz elő életünkben az a tény, hogy felajánljuk magunkat (nemcsak szolgálatunkat, erőnket, időnket, hanem személyünket) valakinek, akit kiválónak, nagyszerűnek, szentnek ismerünk. Egy ilyenfajta felajánlás csak a kívülállónak tűnik úgy, mintha elveszítettük volna szabadságunkat. Valójában pontosan az ellenkezője történik: felszabadul az ember az élet értelmetlenségétől. Tudja, kinek szolgál.

Share
Bővebben...

Lisieux-i Szent Teréz imája a papokért

 alt

 

Ó Jézusom, örök Főpap! Tartsd meg papjaidat Szentséges Szíved oltalmában, ahol senki sem árthat nekik!

Őrizd meg szeplőtelennek felkent kezüket, melyek naponként érintik Szentséges Testedet!

Share
Bővebben...

Anett levele

alt

Több különböző tényező hatására úgy érzem, eljött a pillanat, amikor nem várhatok tovább azzal, hogy megkérjelek: imádkozz az abortusz megszűnéséért. 

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.