Facebook misszió 3.

 

Tibor atyaÁLOM-PALINTA

Heidi Baker imaestjéről a Szentlélek örömeivel eltelve tértem haza. égóta szokásom, hogy lefekvés előtt a következőt imádkozom.

 „ Szűz Anyám kérlek, hogy altass el! Szent József kérlek, hogy ringass el”…és szépen álomba ringatózóm Anyácskám karjaiban  Szent József imádkozó, felvigyázó szívének szemei alatt.

Share
Bővebben...

Üzletemberek imája

altUram, adj éleslátást a dolgok észlelésére,
erőt azok megragadására és megtartására;
képességet és rátermettséget arra,
hogy ezekhez még mindig hozzá tudjak tanulni!
Adj tévedhetetlen ítéleteket a számba!
A helyes beszéd kegyelméért is esdeklek!
Döntsd el nálam mindig a kezdetet,
határozd meg előrehaladásom irányát,
és biztosítsd a vég sikeres és eredményes
kimenetelét! Amen.

Aquinói Szent Tamás

Forrás

Share

Móra Ferenc imája

alt

Virágok lélegzésével, kalászok könnyével, madarak reggeli éne-kével, fölszálló füst ezüstfátyolával én is fölemelem hozzád lelkem szavát, én Uram, én Istenem… akinek keze betölt mindeneket az ő áldásával, akit köszönt a búzavirágok pihegése, a föld párája, a pity-palattyok verése.

Share
Bővebben...

Lorettói litánia - május egyik imája

 alt

Lorettói litánia

Uram, irgalmazz nekünk!              Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!       Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!              Uram, irgalmazz nekünk!

Share
Bővebben...

Litánia Boldog Batthyány-Strattmann László tiszteletére

altUram, irgalmazz!    Uram, irgalmazz!

Krisztus kegyelmezz!   Krisztus kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!   Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket!  Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!  Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten!  Irgalmazz nekünk! 

Share
Bővebben...

Kilenced Jézus Szent Szívéhez

alt

Imádkozásának módja: kilenc egymást követő első pénteken

A novéna tartalma alatt feltétlenül gyónjunk meg és áldozzunk. A Jézus Szíve-novénával minden évben kétszer nyerhetünk búcsúkat. Egyszer, ha Jézus Szíve ünnepe alkalmával végezzük azt, másodszor, bármikor az évben. A novéna minden napján 300 napi búcsút nyerhetünk: teljes búcsút nyerhetünk, ha a novéna tartama alatt, vagy annak befejezését követő 8 napon belül meggyónunk, megáldozunk és a pápa szándékára imádkozunk. (IX. Pius, 1849. június 5. és 1876. november 26.)

Share
Bővebben...

A jobb lator keresztútja

alt

A Börtönpasztorációs Társaság egyik budapesti csoportjának kérésére 1996 őszén, a szokásos havi összejövetelen az egyik budapesti templomban elmondott keresztút. Nyomtatásban megjelent a Jobb Lator, a Magyar Börtönpasztorációs Társaság lapjának 1997 július–augusztusi számában.

Share
Bővebben...

Thomas Merton: Keresztút

alt

1. állomás: Pilátus halálra ítéli Jézust

Pilátus igazságtalanul ítél, mert fél az emberektől. Jézus hallgat, elfogadja az ítéletet. Szíve legmélyét érinti, de belenyugszik. Sokszor milyen nehéz a hallgatás, amikor úgy érzed, igazad van. Hogy védekezel, ha néha csak egy bántó szó éri a szívedet!

Uram, taníts meg engem hallgatni, ha igazságtalanság ér, hogy irántad való szeretetből elviseljem a fájdalmat. Nem akarok azonnal felfortyanni, hanem uralkodni akarok magamon. Elég lesz majd Pilátus ítéletére gondolnom. És ha mégis szólnom kell, csak a szeretet hangján fogok válaszolni.

Share
Bővebben...

Felajánló ima Krisztus Szent Vérének

alt

A Te végtelen fenséged és saját semmiségem tudatában borulok lábaidhoz, ó irgalmas Megváltóm, hogy hálát adjak számtalan jótéteményedért, amelyekkel engem, hálátlan teremtményt elhalmoztál. Kiváltképpen pedig azért adok hálát Neked, mert drágalátos Szent Véreddel megmentettél engem a Sátán káros befolyásától.

Share
Bővebben...

Felajánló ima a magyarok Nagyasszonyához

alt

A Kisebb Testvérek Rendjének egyik szép imája

Emlékezzél meg, ó, legkegyesebb Szűzanya, Mária, hogy mi, a te néped és örökséged vagyunk!

A mi Urunk, Jézus Krisztus ajánlott minket anyai oltalmadba keresztáldozatának óráján. A mai napon is megünnepeljük ennek az áldozatnak megújulását oltárunkon, szeretnénk ezért mi is szabad szívvel és lélekkel anyai oltalmadba ajánlani magunkat.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.