Szent Peregrin imafüzet (3)

altImádság a gyógyulás elnyeréséért

Úr Jézus! Az emberiség Reménye! Tied minden dicséret és dicsőség, Te vagy az élet egyetlen forrása és végtelen szeretetedből annak őrzője. Te vagy a mi Megváltónk, az emberi megváltás szerzője, az orvostudomány fejedelme, aki lelkünket és testünket ápolod. Te visszaadtad a vakoknak a látást, megtisztítottad a leprásokat, feltámasztottál halottakat. Megváltásunkért nem mentegetőztél, vállaltad a nehézséget, a fájdalmat, és a kegyetlen kereszthalált. Ó kegyes Uram, távolítsd el tőlem is betegségemet a te hatalmaddal. Gyógyíts ki bajomból, mindabból, ami életemet és örömömet fenyegeti. Neked ajánlom magam.

Share
Bővebben...

Szent Peregrin imafüzet (2)

peregrin

Imádság Szent Peregrinhez, a daganatos betegek védőszentjéhez

Ó dicsőséges Szent Peregrin, Jézus Krisztus nagy tisztelője, hűséges Mária Szolgája! Életed folyamán együttéreztél a szegényekkel és szenvedőkkel. Te magad is kiérdemelted, hogy a Megfeszített Jézus csodálatosan meggyógyítson, jobb lábad gyógyíthatatlan rákos sebéből.

Erényeid és imádságaid érdemeiért nyerd meg számunkra azt a kegyelmet, hogy igazi keresztényként éljünk, telve szeretettel Isten és felebarátaink iránt. Oltalmazz meg minden bajtól, különösen is a rákbetegségtől, mellyel szemben nagyon hatékonyan jársz közben Istennél. Áldd meg a te tisztelőidet és hallgasd meg imádságaikat, bemutatva azokat Istennek, a mi Atyánknak. Ámen.

Szent Peregrin, könyörögj értünk!

Share
Bővebben...

Az „ötvenes” imádság

Szent DomokosPoroszországi Domonkos († 1460.) Trierben mint karthauzi novícius írásba foglalta Jézus életének eseményeit, u.n. „titkait”, ami valójában Jézus életén való szemlélődés. E titkok előtt mindig elmondtak egy Üdvözlégyet, így összekötve a szemlélődést az Üdvözlégy imádkozásával. A titkok számáról nevezik ezt az imádságot ötvenesnek.

Share
Bővebben...

Az egység rózsafüzére

alt

Ezt a rózsafüzért a rendes rózsafüzéren mondjuk. A csoportot kétfelé lehet osztani, az előimádkozókra (E) és a válaszadókra (V). Ha egyedül vagyunk, mindkét részt magunk mondjuk el. Mind az öt tized elõtt mondjuk el a nagy szemekre:

Share
Bővebben...

Hitvallás - Szent István királytól

alt

Ha nincs világos képünk az emberről, aki életét közösségben élheti emberként, akkor sodródni fogunk tovább. Ha hagyjuk, hogy csak ismereteink legyenek a világ egy-egy szeletéről, s ha nem óhajtunk tudomást venni az összefüggésekről, akkor pusztulásunk megállíthatatlan.

Share
Bővebben...

Ima hazánkért

trianon

A magyar püspöki kar imája a trianoni döntés után

Mindenható örök Isten!

Mindenkitől elhagyatva, senkitől meg nem hallgatva, hozzád fordulunk, aki senkit sem hagysz el és mindenkit meghallgatsz, hogy hallgasd meg a mi alázatos könyörgésünket és segíts meg minket, szegény magyarokat.

Share
Bővebben...

Himnusz a zsolozsmakönyvből

alt

Szentháromság egy Istenünk,

hatalmas Úr a föld felett,

halld meg dicsérő énekünk,

ébredve melyet zeng szívünk.

Share
Bővebben...

Ima az egyházközség megújulásáért

 alt

Mindenható és irgalmas Isten, ég és föld Teremtője és a mi szerető Mennyei Atyánk! Áldunk és dicsőítünk Téged! Kérünk Téged, töltsd be fényeddel egyházközségünket, amit most neked ajánlunk, hogy itt minden gyermeked otthonra találjon, megismerjen, és egyre jobban szeressen Téged! Legyen meg a Te szent akaratod mindannyiunk életében és egyházközségünkben is!

Share
Bővebben...

Ima Szent Euphraziához

St. Euphrasia

Szent Euphrasia Eluvathingalról így írnak: Világi nevén Rosa Eluvathingal az indiai Aranattukarában született 1877-ben, tehetős szír-malabár katolikus családban. Gyermekkorában kilenc évig kármelita nővérek tanították. Ekkor érlelődött meg benne a vágy, hogy belépjen a Szent Teréz kolostorba. 1897-ben magára öltötte a szerzetesi fátylat, majd a novíciátusban a Jézus Szent Szívéről nevezett Eufrasia nevet vette föl.

Share
Bővebben...

Ima Szent Alphonsához

St. Alphonsa

Az élő indiai egyház része a szentek és a vértanúk sokasága. Az Udainagar faluban szolgáló, a ferences klarissza közösséghez tartozó Rani Maria nővér vértanúságának helyénél és sírjánál imádkozhattunk, átélve a legkisebbekért életét áldozó, a szociális munkában tevékeny nővér hősiességét. 1995. február 25-én felbérelt gyilkosok mintegy ötven késszúrással, a helyi buszjáraton oltották ki a negyvenegy éves nővér életét, majd holttestét kidobták az erdő közepén. Utolsó szavai ezek voltak: „Jézus, Jézus!” Boldoggá avatása folyamatban van.  

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.