Felajánló ima Krisztus Szent Vérének

alt

A Te végtelen fenséged és saját semmiségem tudatában borulok lábaidhoz, ó irgalmas Megváltóm, hogy hálát adjak számtalan jótéteményedért, amelyekkel engem, hálátlan teremtményt elhalmoztál. Kiváltképpen pedig azért adok hálát Neked, mert drágalátos Szent Véreddel megmentettél engem a Sátán káros befolyásától.

Share
Bővebben...

Felajánló ima a magyarok Nagyasszonyához

alt

A Kisebb Testvérek Rendjének egyik szép imája

Emlékezzél meg, ó, legkegyesebb Szűzanya, Mária, hogy mi, a te néped és örökséged vagyunk!

A mi Urunk, Jézus Krisztus ajánlott minket anyai oltalmadba keresztáldozatának óráján. A mai napon is megünnepeljük ennek az áldozatnak megújulását oltárunkon, szeretnénk ezért mi is szabad szívvel és lélekkel anyai oltalmadba ajánlani magunkat.

Share
Bővebben...

Nincs kedved imádkozni? Próbáld ki XI. Kelemen imáját

altAz alábbi, XI. Kelemen pápának tulajdonított imádság segít szavakat találni azokban az időkben, amikor valami akadályoz minket ebben.

Amikor valamiért nehezedre esik imádkozni, esetleg bár nekikészülsz az imádságnak, odatérdelsz (vagy odaülsz), és mégsem jönnek szavak az ajkadra, akkor megpróbálkozhatsz XI. Kelemen pápa 1721-ben írt imájával. A kötött imák – melyekből bőven áll rendelkezésünkre – egyébként is inspirálóak lehetnek, növelhetik bennünk a vágyat, hogy jobban Istenbe ágyazottan éljünk.

Share
Bővebben...

Ima a hazáért nehéz időben

alt

Úristen! Igazság kútfeje, kegyelem kimeríthetetlen forrása, ki parancsolataidról megfeledkezett népedet néhanapján a szolgaság jármával sújtod, hogy megtörvén gőgjét, amint a büntetésben igazságot adtál, a megbocsátásban újból kegyelmet nyújts neki: bevalljuk, Uram, őseink nyughatatlanságát, beismerjük mindennapi vétkeinket, amelyekkel ellened támadván valóban megérdemeljük ostorodat.

Share
Bővebben...

Litánia Boldog Özséb tiszteletére

alt

Uram, irgalmazz!                       Uram, irgalmazz!

Krisztus kegyelmezz!                  Krisztus kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!                       Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket!           Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!    Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten!                     Irgalmazz nekünk!

Share
Bővebben...

Litánia Árpád-házi Szent Margit tiszteletére

alt

Uram, irgalmazz!                         Uram, irgalmazz!

Krisztus kegyelmezz!                   Krisztus kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!                        Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket!            Krisztus, hallgaltass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!     Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten!                      Irgalmazz nekünk!

Share
Bővebben...

Litánia Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére

alt

Uram, irgalmazz!              Uram, irgalmazz!

Krisztus kegyelmezz!        Krisztus kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!              Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket!  Krisztus, hallgass minket!

Share
Bővebben...

Litánia Szent István király tiszteletére

alt

Uram, irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!
Uram, irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Irgalmazz nekünk!
Share
Bővebben...

Uram tégy engem békéd eszközévé

altUram, tégy engem a te békéd eszközévé,

hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek,

ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét,

ahol széthúzás, oda egyetértést,

ahol tévedés, oda igazságot,

ahol kétely, oda hitet,

 

Share
Bővebben...

Imádság a szentgyónás előtt

alt

Édes jó Istenem, te mindig szívesen bocsátod meg bűneinket s irgalmas jósággal fogadod vissza a bűnös embert kegyelmedbe; tekints nagy könyörületességgel az én szegény lelkemre.

Sokszor és sokat vétettem ellened és most ismét visszatérek hozzád, hogy a bűnbánat szentségében bűneim bocsánatát megnyerhessem. Segíts Uram, hogy e nagy kegyelemhez kellően előkészüljek; világosítsd meg értelmemet, hogy minden bűnömet megismerjem; indítsd meg szívemet és akaratomat, hogy minden bűnömet irántad való szeretetből megbánjam; vezéreld nyelvemet, hogy minden megismert és megbánt bűnömet őszintén és teljesen meggyónjam, hogy megtisztult lélekkel szeretetedbe ismét visszajuthassak.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.