Imádkozzatok szívvel (7)

IaltMA A JELENÉSEK HEGYÉN

            Anyám, íme itt vagyok a Podbrdon a Te hegyeden. Itt vagyok azon a helyen, ahol első ízben láttak meg választottaid szemei. Itt vagyok, Szűzanya, azon a helyen, amit Te választottál ki, hogy megkezd gyermekeid nagyméretű anyai átformálását. Itt vagyok, Szeretet Anyja, azon a helyen, melyet Te töltöttél be jelenléteddel. Itt vagyok, Béke Anyja, azon a helyen, ahonnan a nagy keresztet tartva, sírva hívtál mindenkit békére és kiengesztelődésre. Eljöttem, hogy Veled legyek ezen a helyen. Szeretném HÁLÁMAT kifejezni Néked ezen a kőrengetegen, a csendben és magányban.

Share
Bővebben...

Imádkozzatok szívvel (6)

altIMA TESTI GYÓGYULÁSÉRT

(A befejező áldás előtt lehet végezni.)

            Jézusom, átszegezték kezedet és lábadat, átszúrták oldaladat, csak hogy meggyógyíts bennünket, hogy meggyógyítsd testünket, amelyet azért teremtettél, hogy a Szentlélek temploma legyen. Jézus, szenvedéseid közepette elviselt türelmeddel gyógyíts meg minket! Gyógyítsd ki betegeinket és gondozóikat a türelmetlenségből! Te tudod, hogy a fájdalomtól könnyen elveszítjük türelmünket. Gyógyítsd meg szeretetünket, hogy el tudjuk viselni a fájdalmat, ahogy Te tetted! Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!

Share
Bővebben...

Imádkozzatok szívvel (4)

altELŐKÉSZÜLETI IMA A GYÓNÁSRA

            Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében! Amen.

1. Mindenható irgalmas és jó Atyám!

            Íme itt térdepelek előtted. Szeretném bevallani bűneimet és hűtlenségeimet. Atyám, mint tékozló fiú térek vissza Hozzád. Beismerem, hogy vétkeztem és nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Előtted térdepelve kérlek, ölelj meg, ahogyan a jó apa ölelte meg fiát, aki eltékozolta vagyonát és tönkretette önmagát, s csak akkor jutott eszébe az atyai szeretet. Atyám fordítsd felém tekinteted, mint ahogy Fiad, Jézus Krisztus szemein keresztül tekintettél a bűnös asszonyra, aki Előtte állt anélkül, hogy Ő elítélte volna.

Share
Bővebben...

Imádkozzatok szívvel (3)

altDICSŐSÉGES TITKOK

            Az Úr új életbe vezet

            Az Atya ....... nevében

            HISZEKEGY

            BEVEZETŐ IMA: Dicsőíteni szeretnélek Istenem, mert Fiadban legyőzted a halált. Nyisd ki szívemet, és világosítsd meg elmémet, hogy dicsőíthesselek. Semmi mást nem akarok kérni ezekben a titkokban. Világosíts meg, hogy dicsőítselek! Legyen életem a Te és Fiad dicsőségére, akit feltámasztottál a Szentlélek erejével, aki Veled, és a feltámadt Megváltóval egységben él és uralkodik.

Share
Bővebben...

A meg nem születettek keresztútja

alt

Első állomás

Jézust halálra ítélik

Ártatlanul halálra ítélve! Krisztusnál azt állították, hogy a római császár ellen támadt. Valójában a farizeusoknak és követőiknek volt az útjában, mert nem felelt meg elképzelésüknek. Ők egy politikai Messiást vártak, és Jézus zavarta a lelkiismeretüket, életmódjukat kárhoztatva…

Share
Bővebben...

Imádkozzatok szívvel (2)

altFELAJÁNLÓ IMA A SZŰZANYÁNAK

(A Szűzanya ünnepein)

 „Drága gyermekeim! Ma is hívlak benneteket, hogy életeteket szeretettel nekem szenteljétek, hogy én is szeretettel vezethesselek titeket. Szeretlek titeket, drága gyermekeim, különös szeretettel, és szeretnélek mindannyiótokat elvezetni a mennybe Istenhez. Azt kívánom, értsétek meg, hogy ez az élet rövid ideig tart a mennyeihez viszonyítva. Ezért drága gyermekeim, ma újra szánjátok oda magatokat Istennek. Csak így mutathatom meg, milyen kedvesek vagytok számomra és mennyire szeretném, ha mindnyájan üdvözülnétek és velem lennétek az égben! Köszönöm, hogy meghallgattátok hívásomat!” (Medjugorje, 1986. nov. 27.) 

Share
Bővebben...

Imádkozzatok szívvel (1)

altVIII. Urbán pápa rendeleteinek megfelelően és a II. Vatikáni Zsinat irányelvei szerint, a szerző semmilyen módon nem szándékozik elébe vágni az események és üzenetek természetfeletti hitelességére vonatkozó megítélésének, melyekre itt utalások történnek. Ezek megítélése az Egyházra tartozik, melynek alárendeli magát a szerző teljes mértékben. A „jelenések, csodák, üzenetek” és hasonló szavaknak itt egyszerű emberi tanúság értéke van.

KIADÓ: MEDJUGORJEI PLÉBÁNIA, év nélkül

P. SLAVKO BARBARIC, OFM

Share
Bővebben...

Imáink: Tantum ergo Sacramentum

alt

Katolikus Egyházunk ma is megkívánja tőlünk, hogy a szentmise ordináriumát, a válaszokat, valamint az alapvető imádságokat az Egyház anyanyelvén, latinul is ismerjük és imádkozzuk. Ennek jegyében a Tengernek Csillaga folyóirat 2010. szeptembertől új sorozatot indított, melyben ismertetik az alapvető imádságainkat és azok latin szövegét. Most a Tantum ergo ima kerül sorra.

Share
Bővebben...

Vasfüggöny keresztút (1945–1965)

alt

(összeállította Dengl Miklós O.F.M.)

Fatima szellemében

Krisztus Urunk irtózatos halálkínok és szenvedések közepette, a kereszten vergődve imádkozott megkínzóiért a mennyei Atyjához: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek” (Lk 23,24).

A Vasfüggöny Keresztúton Krisztus példáját akarjuk követni.

A Vasfüggöny Keresztút a szabadföldön élő magyarok imahadjárata lesz azokért a testvérekért, akik még ma is a kommunista zsarnokság elnyomatása alatt, a vasfüggönyök mögött szenvednek. Alkalmat ad arra is, hogy minden résztvevője a szabadföldön a maga szenvedéseit felajánlja az elnyomók fegyvereseivel körülvett magyar testvérekért, sőt továbbmenve Fatima szellemében, imahadjárat az elnyomottak s elnyomók megtéréséért.

Share
Bővebben...

XIII. Leó pápa imája Szent Józsefhez

alt

Hozzád folyamodunk szorongattatásunkban, Szent József, s miután jegyesednek, a Szent Szűznek oltalmáért könyörögtünk, pártfogásodat is bizalommal kérjük.

Arra a szent szeretetre, mely téged a boldogságos Szűzanyához fűzött és az atyai gyengédségre, amellyel a gyermek Jézust szívedre ölelted, alázatosan kérünk: tekints kegyesen az örökségre, melyet Jézus Krisztus önvére árán szerzett, és imádságos pártfogásoddal légy segítségünkre szükségeinkben.

Share
Bővebben...

Programajánló

Családfa gyógyító szentmise

március
szombat
9

A családfa gyógyító szentmise fontosságát segít megérteni például az egyház házszentelési gy…
5 nap múlva

Szentlélek szeminárium

március
szerda
27

Tíz héten át tartó lelkigyakorlat, mely heti egyszeri közös alkalommal valamint a naponta 20…
23 nap múlva

Párkapcsolati Műhely Nagy Péterrel és Judittal - n…

március
szerda
27

23 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.